FRA – vad var det vi sa


”Polisen kan återfå rätt att signalspana
Den nya FRA-lagen har funnits i tre månader men regeringen öppnar nu för ändringar. Polisen skulle kunna återfå rätten att beställa signalspaning, alltså att avlyssna data och teletrafik från utlandet. I dag tillsätts en utredning om det. [3 mars kl 06.00]
Justitieminister Beatrice Ask anser att det är en mycket viktig fråga för polisen.
– Säkerhetspolisen, till exempel, ska skydda oss mot terroristangrepp och annat. Det finns saker som händer utomlands där man behöver kunna fånga upp information men det är ingen jättelik verksamhet vi talar om, säger Beatrice Ask.
Sedan den första december förra året gäller den nya FRA-lagen som bara ger regeringen, regeringskansliet och försvaret möjlighet att beställa signalspaning.
Polisen saknar möjligheten och har framfört stark kritik mot förbudet.
Frågan utreddes i somras av före detta Säpochefen Anders Eriksson och utredningen har beretts på justitiedepartementet.
Beatrice Ask tycker inte den är tillräckligt grundlig när det gäller vilka alternativ som kan finnas för att polisen ska få signalspana.
Uppdraget till den nya utredningen är att undersöka om det kan ske i en fristående organisation eller genom att en fristående del byggs upp inom FRA, Försvarets Radioanstalt.
Utredaren Runar Viksten får uppdraget och det ska vara klart efter valet.
Beatrice Ask tror inte att det är någon risk för en ny diskussion om kränkningar av den personliga integriteten som det blev när FRA-lagen skulle antas i riksdagen.
– Nej, det tror jag inte. Om vi har tillräckligt bra underlag och gör en ordentlig bedömning så tror jag inte att vi ska behöva ha så svåra diskussioner. Man måste bestämma syftet och man måste ha väldigt starka garantier för rättssäkerheten i det man gör. Min ambition är att vi ska kunna leverera ett sådant förslag när vi har utredningsresultat och annat framme, säger Runar Viksten.” enligt SR.se

Runar Viksten är domaren som Regeringen utsedde till ordförande för Försvarsunderrättelsedomstolen.

Samma person får alltså i uppdrag att utreda den möjlighet som uttryckligen togs bort i syfte att få igenom FRA-lagen.
Trots att samtliga ledande politiker för samtliga befintliga riksdagspartier ansåg att polisen naturligtvis inte skulle kunna få information från avlyssningen.

Lägligt nog blir utredningen klart precis efter att valet är avklarat för att politikerna ska kunna ha fyra år sedan utan att behöva stå till svars för hur de verkligen röstade i riksdagen. Fyra år för att Sverige ska glömma vad som sades innan valet.


Jag pratade med en Taxi-chaufför igår gällande att han som jag tidigare har röstat vänsterpartiet, men att han ansåg att partiet
missade att kultur-spridning är grundläggande i det som partiet beskriver med Kulturpolitiken ska ha som mål att ge alla möjlighet att delta i olika kulturverksamheter, både att uppleva andras verk och att själva skapa.. Vi hade inte möjlighet att prata någon längre stund, tyvärr.

Jag ser fram emot att under årets kampanj höra hur kandidater slingrar sig kring FRA-frågan, datalagring och andra aktuella frågor. Och framförallt höra hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig bakom deras kappvändande.

Jag röstar pirat! Gör du?


2 svar till “FRA – vad var det vi sa”