Från och med idag måste alla betala TV-avgift, enligt Radiotjänst


”Om du inte anmäler att hushållet eller företaget har tv-mottagare riskerar du polisanmälan och böter. Så står det i 22 § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Som tv-mottagare räknas all utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar, oavsett mottagningssätt och även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lagen är teknik-neutral i det avseendet. Därför kan utrustning som till exempel en dator eller surfplatta vara avgifts-pliktig.” – Radiotjänst i Kiruna AB

Radiotjänst har noterat att en Internetoperatör – Bahnhof – erbjuder sina kunder en blockeringstjänst som tar bort webbutsändning från SVT. På sin hemsida instruerar man sina kunder om hur man går till väga. Förfaringssättet bottnar dock inte i gällande lagstiftning och vi vill därför förtydliga hur det hela hänger ihop.

För någon vecka sedan fick jag en fråga från en Internetleverantör om de kunde skydda sina kunder genom att följa Bahnhofs exempel med Tv-Stopper. När jag svarade hade Radiotjänst en sida där de explicit uttryckte att oavsett blockering måste hushållet betala om det fanns avgiftspliktig apparat.

Numera är den sidan borttagen (finns cachad kopia) och det gör det oklart vad Radiotjänst tycker om sådana tjänster. Radiotjänst har också gått ut i media och sagt att för företag gäller att de kan slippa Tv-avgiften genom att blockera internetanslutningen för just tv-utsändningar och skicka in underlag på detta. Så eventuellt borde det gälla även för privatpersoner. EDIT: Radiotjänst har återställt sidan så det är olika regler som gäller för företag och för privatpersoner.

Mitt svar var att man som Internetleverantör absolut kunde erbjuda en blockeringsmöjlighet åt kunderna. Det är min rekommendation till alla Internetleverantörer som har privatpersoner som kunder, att införa en möjlighet att blockera Tv-utsändningar för de kunder som vill.

Nu anser jag visserligen att Radiotjänst i Kiruna AB har fel om avgiftskravet, men jag är ingen jurist och tolkningen måste prövas i domstol innan det finns någon egentlig praxis att luta sig mot.


16 svar till “Från och med idag måste alla betala TV-avgift, enligt Radiotjänst”

 1. Eller varför inte göra det enkelt för sig och låta dem sätta ett användarnamn med lösen på deras sida så behöver vi som inte bryr oss om TV bry oss?

 2. En anledning till att Bahnhofs TV-stopper-initiativ är ihåligt är att de uttryckligen bara stoppar SVT. Lagen är neutral vad avser vem som sänder. En tanke är att man skulle kunna erbjuda en sådan tjänst mot betalning (t.ex. 2076 kr/år) tillsammans med en garanti som innebär att leverantören driver en eventuell juridisk process och betalar eventuella böter. På det viset skulle gemene man våga ta risken att ifrågasätta Radiotjänsts felaktiga lagtolkning.

  • Om Radiotjänst hade sagt att Bahnhofs TV-stopper behöver blockera även TV4, så tror jag nog att Bahnhof enkelt hade lagt in det.

 3. Radiotjänst är ett särintresse som inte är intresserade av att ge tips om hur man slipper betala. Radiotjänst har inte sagt att det räcker att blockera SVT heller, men ändå har Bahnhof valt att utveckla en tjänst som blockerar SVT och uttryckligen bara SVT. Men vad tycker du om idén om ett slags garanti/försäkring mot TV-avgift?

  • Du får nog förklara varför ska man ha en garanti/försäkring mot en lagstadgad avgift? Man försäkrar sig mot risk, för att få en garant om något skulle ske. Tv-avgiften är ju för att man har betalningskrav för att man har en viss utrustning som lagen definierar… Men jag kanske missförstår vad du menar?

 4. Så här tänker jag, ursäkta att det blir långt: Radiotjänst hävdar att en viss kombination av utrustning och tjänster (t.ex. dator + internetanslutning + ”TV-stopper”) är att betrakta som TV-mottagare. Du (och jag) anser på goda grunder att Radiotjänsts tolkning inte har stöd i lagen. Varken vi eller Radiotjänst kan veta vilket som gäller förrän frågan har fått en rättslig prövning. Låt oss säga att en försäkringsgivare gör samma juridiska bedömning som du, och utfärdar en försäkring. Under förutsättning att försäkringstagaren inte har annan utrustning så garanterar försäkringen att täcka kostnaderna för eventuella böter och eventuell rättegång, alternativt, om försäkringsgivaren så väljer, betala krav som ställs på försäkringstagaren om att betala TV-avgiften. När Radiotjänst frågar, så uppger man sanningsenligt vilken utrustning man har. Radiotjänst skickar då en räkning. Denna räkning skickar man vidare till försäkringsgivaren. Denne kan sedan välja att betala eller bestrida räkningen. Om räkningen bestrides måste Radiotjänst ta fallet till domstol. Försäkringsgivaren driver då fallet i försäkringstagarens namn, utan kostnad för försäkringstagaren. Vinner man målet så är allt bra. Förlorar man så får man i så fall betala upplupna TV-avgifter till Radiotjänst, men försäkringen täcker böter och rättegångskostnader. När väl ett prejudicerande fall har avgjorts i domstol upphör försäkringen, eftersom det då inte finns någon risk längre. Hoppas detta förklarar idén.

  • Ahh, jag förstår hur du tänker. Ja det kanske skulle fungera, men Radiotjänst är inte på något sätt tvingade att ta ärendet till domstol. Och dessutom är man snarare ombud än någon försäkringsgivare.

 5. Min idé till försäkringslösning bygger också på att ett antal av försäkringstagarna aldrig kommer att nås av Radiotjänst, och att försäkringsgivaren bara behöver bestrida några pilotfall och kan betala de övrigas avgifter. Och så tänkte jag lite fel. Vid eventuell förlust mot Radiotjänst skall ju försäkringsgivaren (inte försäkringstagaren) även betala den upplupna avgiften. Om försäkringsavgiften sätts lika med TV-avgiften så skulle det räcka med några tusental försäkringstagare för att projektet skulle vara en bra affär. Men den största vinsten skulle vara att det tvingade fram en juridisk prövning, utan att någon enskild måste ta smällen för det.

 6. Vad menar du med ”dessutom är man mera ombud än försäkringsgivare” ? Ett juridiskt ombud tar betalt för sina juridiska tjänster, inte bara en försäkringspremie utan hela kostnaden. Och om inte Radiotjänst tar det till domstol så etablerar det så småningom en praxis som de har svårt att sedan frångå.

  • En försäkringsgivare kan inte ta över något ansvar från den enskilda, och som du beskrev det skulle man dessutom representera den som blir utsatt precis som ett ombud gör.