Går det att bekosta en kampanj med Flattr?


European Union
Image by erjkprunczyk via Flickr

Niklas Starow vill kandidera till EU-parlamentet och jag går i exakt samma tankar. Jag är kritisk till avsaknad av folkstyre inom EU och vill göra mitt till för att öka den demokratiska påverkan. Därför kandiderar jag till Europaparlamentet.

En personvalskampanj innebär en mycket stor kostnad och jag har inga sådana pengar idag. Jag behöver därför förlita mig på enskildas bidrag för att kunna genomföra den kampanjen. Jag behöver dig. Mitt mål blir alltså att skriva tillräckligt bra och tillräckligt mycket för att få flattr-stöd så att jag kan genomföra en personvalskampanj som för mig till Europaparlamentet.

Om du tycker att jag skriver bra och/eller tror att jag kan göra nytta i EU-parlamentet, kom ihåg att använda flattr och belöna mig för det.

Med vänliga hälsningar

Emil Isberg


3 svar till “Går det att bekosta en kampanj med Flattr?”