Har du en Playstation 4? Grattis, då ringer Radiotjänst snart


Playstation 4 är den senast spelkonsollen från Sony, en spelkonsol eller spelmaskin är en typ av dator som tillverkas enkom för att spela tv-spel (wikipedia). Spelkonsollen borde därför vara avsedd att spela med, eller? Fel. Eftersom det är möjligt att titta på SVT Play sedan några dagar, så är det samma som gäller för spelkonsollen som för en vanlig dator. Det, enligt Radiotjänst, tekniska syftet med spelkonsollen är att kolla på Tv-utsändningar via Internet även om man även kan gör annat. Så vi kan räkna med att det snart kommer telefonsamtal om spelkonsoller också.

I många yttranden till Förvaltningsrätten i Luleå skriver Radiotjänst att avsikten hos tillverkare, säljare eller innehavare av den tekniska utrustningen inte spelar någon roll för huruvida utrustningen är en Tv-mottagare eller ej. Om utrustningen teoretiskt kan ta emot SVTPlay och har tillgång till Internet så räknas den som Tv-mottagare. Och enligt Förvaltningsrätten i Luleå samt Kammarrätten i Sundsvall behövs det inte någon praktisk möjlighet att se på Tv utan allt som saknas likaställs med ”dålig mottagning”.

Så det är enkelt att förutse att Radiotjänst tycker att även spelkonsollen Playstation 4 ska räknas som Tv-mottagare.

För några år sedan var det en diskussion om monitorer som användes i kameraövervakning skulle räknas som Tv-mottagare. Jag frågade Svensk Handel som förklarade att de inte kände till några fall som gått till domstol, men att företag har möjliga undantag i lagen att använda sig av.

Svensk Handel ställer sig mycket tveksam till om det varit lagstiftarens mening att sedvanlig övervakningsutrustning ska omfattas av lagen. Såvitt vi känner till är dock frågan ännu inte prövad av domstol.

Av Radiotjänsts hemsida framgår att Radiotjänst är av uppfattningen att monitorer i övervakningssystem omfattas av lagen, om de är sådana att det är möjligt att även använda dem som TV.

Om tolkningen att övervakningsutrustning ska falla inom ramen för lagstiftningen är riktig, är det viktigt att notera att det finns särskilda regler som gör att företag inte behöver betala avgift, eller i vart fall ska få avgiften beräknad på ett mer förmånligt sätt.

Slutligen finns ett undantag som innebär att ett företag som har en TV-mottagare i lokalen, inte behöver betala någon avgift alls, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Som särskilt vidtagen åtgärd kan man tänka sig någon form av plombering alternativt borttagande av TV-kort etc.

Om nu alla med tv, dator, spelkonsoll, övervakningskamera, surfplatta eller dylikt ska betala tv-avgift, så kan man fråga sig vilka det är som inte ska betala tv-avgift? Jag och Piratpartiets partiledare Troberg gissar att det är väldigt få.

Jag gissar att de är väldigt få. Och om det nu är väldigt få, så kanske det inte är befogat att ha en ganska stor apparat i uppgift att avgöra vem som ska betala och vem som inte ska göra det. Så länge man bedömer att public service behövs och fyller en unik samhällsfunktion som andra medier inte fyller, så vore det nog mer praktiskt att låta alla dela på avgiften. Och som av en slump är detta också Piratpartiets åsikt i frågan.

Radiotjänst kostar åtminstone 159 miljoner per år och Förvaltningsrättens hantering av överklagan kostar några miljoner till. Om man bortser från Moderaterna är alla riksdagspartier eniga med Piratpartiet om att det vore billigast, effektivast och mest rättvist att lägga Tv-avgiften på skatten.

 


3 svar till “Har du en Playstation 4? Grattis, då ringer Radiotjänst snart”

  1. Var har du fått det ifrån att alla riksdagspartier är eniga …? När DN frågade runt ville S och MP behålla nuvarande system, V tramsade bort frågan. Moderaterna ville ändra – sa de. Vi vet hur mycket det är värt. Nu är det de som inte vill ändra.