Hur många invandrare kan Sverige ta hand om?


En kompis frågade mig hur Piratpartiet ställer sig när det gäller invandringsfrågan. Jag svarade naturligtvis med att Piratpartiet inte driver någon sakfråga om invandring eller migration utan att vi fokuserar uteslutande på integritet, kultur samt kunskap. Däremot stödjer Piratpartiet generellt kunskapssamhället (där kunskapsutveckling gynnas av invandring), informationssamhället (där kulturutbytet gynnar kreativitet), samt den globala handeln där begreppet invandring helt saknas (eftersom arbetskraft precis som varor transporteras gränslöst).

Kompisen var naturligtvis kritisk till Sveriges invandring (eller snarare integration av flyktingar i Svenska samhället) och efter att återigen påtalat att Piratpartiet inte driver någon sådan fråga svarade jag på argumentationen.

Nedanstående är helt och hållet mina egna åsikter baserat på den information jag själv tagit fram eller tagit del av på olika sätt, i kommunikation med myndigheter, vänner, bekanta och i vissa fall brottsoffer.

Migration (uppdelat i Invandring/immigration och utvandring/emigration) är förflyttning av människor över en gräns, Integration är hur man hjälper personer in i samhället. De flesta som kritiserar invandringen brukar klaga på just integrations-problematik exempelvis språkförbistring eller ökad mängd brott där gärningsman är född utomlands.

Jag fick påståendet att Sverige borde inte ta emot fler flyktingar än vad vi klarar av och frågade då ”Hur många är det?” som gav svaret ”Färre än idag.”.

Det är lite intressant hur vissa inte kan säga det som de menar utan alltid måste linda in det i fina ord som kan tolkas på ett annat sätt. I vissa fall skulle jag snarare kalla det för dimridåer än för något annat.

Det korrekta svaret på frågan är att Sverige kan ta emot alla flyktingar, om vi vill. Det handlar kortsiktigt om pengar, för det kostar att integrera en person i ett samhälle, men långsiktigt får man tillbaka investeringen med råge. Det handlar också om kulturpåverkan, för integrering (till skillnad från assimilering) innebär att man behöver ta lika stor hänsyn till den integrerades bakgrund och kultur som den personen behöver anpassa sig till samhället.

Påståendet att invandringen ”kostar tiotals miljarder” levereras nästan inprogrammerat, och jag kontrar med att det inte finns några som helst faktaunderlag som stödjer sådana siffror samt att man lika gärna kan hävda att Sverige tjänar tiotals miljarder på invandringen. De direkta kostnaderna med nuvarande invandring är snarare några miljarder, som i budgetsammanhang inte är särskilt mycket. Det finns större och mer dolda kostnader, åtminstone enligt 1200 miljarder (Google Video 51 min).

Magnus Betnér har lagt ner tid samt pengar på att leta fram underlaget och har genom kreativ ihopräkning få kostnaden att nå orimliga 192 miljarder genom att ta med polis, sjukvård samt exempelvis akassa.

Invandringstäta områden tas upp som problemområden med hög brottslighet, exempelvis Rosengård (i Malmö). Jag håller med om att det är ett tecken på misslyckad integrationspolitik, men att ta det som ett tecken på att invandringen bör begränsas är ungefär som att sluta äta köttfärsås på grund av att man råkat köpa en grön tomat. Jag tycker att det är bättre att ta reda på vad som gått fel och åtgärda orsakerna istället.

Dags för mig att ställa lite frågor tillbaks.

Jag börjar med en gemensam kompis som råkar komma från mellanöstern, snart har högskoleexamen och jobbar halvtid och frågar om kompisen vill slänga ut honom? ”Naturligtvis inte” blir svaret, ”där har ju integrationen fungerat.”
Men pizzabagaren runt hörnet, som egentligen är utbildad lärare men blev förföljd på grund av broderns politiska åsikter för nu rätt många år sedan då? ”Naturligtvis inte” blir svaret även här, ”fast han borde ju få jobba som lärare tycker jag.”
Vilka invandrare ska man då välja bort från att komma till Sverige? frågar jag. ”Brottslingar och sådana som bara utnyttjar systemet” blir det inte helt oväntade svaret. Och hur avgör man vilka som kommer att vara brottslingar eller tänker utnyttja systemet? ”Det kan man ju inte avgöra direkt.”

Det går inte att vid gränsen avgöra vilka som kommer att vid något läge vara oönskade, om man inte är fördomsfull. Redan idag försöker vi sortera ut vilka som verkligen ska få stanna i Sverige och det skapar väldigt stor oro bland invandrarna under ofta rätt lång tid. Jag har heller inte hittat någon, av de som hävdar att vi behöver minska på mängden invandrare som vi tar emot, som också tycker att vi ska utvisa deras kompisar som har invandrarbakgrund.

Jag får höra en del om att det vore bra om Sverigedemokraterna kommer in för då lyfts invandrarfrågorna upp på riksdagsnivå, fast det anser jag inte stämmer. I de kommuner där SD fått stolar har det mig veterligen inte lagts några motioner om att förändra kommunens hantering av integrationen, så varför skulle det bli annorlunda på riksdagsnivå? Det finns också de som kommenterar att det inte finns något befintligt riksdagsparti som driver sådana frågor, men så vitt jag vet har Folkpartiet de senaste åren (och särskilt under de senaste utspelen) visat sig rätt så främlingsfientliga särskilt inom sin skolpolitik. Och samtliga partier lägger ner massor med tid men framförallt pengar på att försöka komma tillrätta med problemen på olika sätt.

Den roligaste anledningen jag har hört är att Sverigedemokraterna skulle skapa rabalder i politiken där de kommer in. Roligast eftersom det hittills inte visats något som helst tecken på att vara särskilt mycket rabalder från det hållet. Jag minns det gamla slitna uttrycket ”tomma tunnor skramlar mest”.

Så min fråga till dig är samma fråga jag fick: Hur många invandrare kan Sverige ta hand om?

Fast om ni undrar varför SD-väljare är svåra att övertyga bör ni kanske läsa Fakta-upplysning kan slå tillbaka, för fakta har alldeles för lite med verkligheten att göra egentligen.

Intressant?


28 svar till “Hur många invandrare kan Sverige ta hand om?”

 1. Sverige behöver arbetskraft! Befolkningen blir bara äldre och äldre! Plats finns gott om med tanke att landsorten avfolkas! I Pakistan översvämningens storlek är som ytan av Sverige, 10 millioner människor på på flykt undan vatten! Det är stort problem! Att så kallade skitjobben tas av folk med utländsk bakgrund är inget stort problem! Med fri kommunikation kommer de flesta integreras!

 2. Med tanke på den nuvarande ålderspyramiden (alltfärre yngre och alltfler äldre) är kanske den verkliga frågan snarare hur många invandrare Sverige akut behöver de närmsta åren för att klara samhällsfunktioner, produktion och finansiering.

 3. Nej, det här var inget vidare. Låt oss börja med att titta på argumenten som framförs:

  För det första kan man mycket väl vara för kulturutbyte utan att för den skull förespråka omfattande invandring. Nu är det en väsentlig skillnad på att frivilligt ta till sig kulturella influenser från andra kulturer som man anser har något positivt att tillföra samt anpassa och inlemma dem i sin egen kultur och viljan att skapa ett etniskt splittrat samhälle där människor från jordens alla hörn skall fås att bo sida vid sida, som en minoritet bland andra, utan att ha någon gemensam historia/kultur och utan att ha några gemensamma normer/värderingar/traditioner/referensramar/sociala koder. Det förstnämnda är det nog få som har något emot, men det sistnämnda är enbart destruktivt och det samhället är det få som i praktiken vill bo i!

  För det andra är ju assimilation det enda realistiska, inte den meningen att de som invandrar skall ge upp hela sin ”kulturella identitet”, dansa små grodorna och äta sill dagarna i ända, men att de faktiskt måste ge upp de delar som inte är förenligt med, eller orsakar problem i, nuvarande svenska samhälle. Det skall absolut inte mötas på ”halva vägen” när det gäller fenomen som patriarkal hederskultur och fundamentalistisk islam! Naturligtvis både kan och bör etniska svenskar ”ta till sig” ev. positiva influenser som invandrare har med sig, med det skall ju göras frivilligt och inte för att åstadkomma någon ”integration”.

  För det tredje skall man nog lita mer på de seriösa nationalekonomiska beräkningar som gjorts och inte på Magnus Betnér! Här finns en sammanställning av forskningsläget:
  http://www.skattebetalarna.se/LinkClick.aspx?link=Pdf%2frapporter+fakta%2fInvandring.pdf&tabid=3143&mid=15438
  Det finns olika beräkningsmodeller som ger olika kostnader, men även om man ser invandring som en ”investering” (Storeslettens modell) som föreslås här så går nuvarande invandring back och ger inte tillbaka med ”råge”.

  För det fjärde är att anse att det viktiga är att undersöka orsakerna till problemen samtidigt som man forsätter med dagens invandringspolitik som att anse att man skall fortsätta föreskriva ett läkemedel som bevisligen allvarligt skadar och dödar patienter medan man undersöker exakt varför den gör detta …

  För det femte finns det inget stöd i forskningen för att Sverige behöver massiv invandring från tredje världens mest underutvecklade länder av några demografiska skäl:
  ”Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.
  – Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet.
  Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes.”
  (UNT 2007-03-07)
  ”… Föryngringseffekten på landets totalbefolkning av invandring är ganska liten. Exempelvis har invandringen till Sverige under efterkrigstiden endast obetydligt verkat återhållande på den åldringsprocess som ändå skett i Sverige. Samma sak gäller framtida invandring. Om vi med hjälp av framtida invandring skulle konstanthålla kvoten mellan antalet förvärvsarbetande och antalet åldrings och förtidspensionärer krävs en orealistiskt stor invandring …”
  http://www.ne.su.se/ed/pdf/32-4-je.pdf

  • Tack för att du bidrar med argumentation från Sakine Madon & Anja Fridholm rapport. Argumentationen där är överskådlig och enkel att bemöta.

   1. Absolut, kulturutbyte innebär mycket mer än endast den automatiska kulturutbytet i samband med invandring. Utbytet sker dock snabbare och enklare än annars.
   2. Assimilering är inte realistisk. Ärligt, det finns inget som är realistiskt med assimilering om man ska ha någon som helst respekt för personen. Dock innebär integration en krävd anpassning till samhället som är det du verkar förklara assimilering med. Vi pratar inte 50/50 anpassningar.
   3. Professorn Jan Ekberg har dementerat de uträkningar som Sverigedemokrater har använt hans namn till att förklara. Kjetil Storesletten, som då var företagsekonom, använde företagsekonomiska uträkningsmodeller på nationalekonomiskt underlag. Det förstår ju vem som helst att det inte blir ett seriöst nationalekonomist resultat från sådana grundläggande missar. Sverigedemokraterna bör göra ordentliga utredningar för att få realistiska faktaunderlag att använda istället för uträkningar vars upphovspersoner tar avstånd från dem.
   4. Det roliga är ju att vi redan idag har delat upp integrationshanteringen på ett sådant sätt att det är hyfsat lätt att göra en begränsad orsaksanalys på en regional skala, och kan med stor sannorlik också lösa problemet lokalt utan att påverka den nationella hanteringen.
   5. Det kan stämma att Sveriges befolkning inte har något akut behov av förnyelse av arbetskraft, jag har inte själv hävdat motsatsen. Däremot om man ser historiskt så har det alltid funnits just demografisk invandring som kan påverka storleken på gruppen som är yrkesverksamma. Men jag har inte själv kontrollerat sådana uppgifter, eftersom det oavsett inte påverkar nationalekonomin till någon större grad.

   • Tack för ditt svar Emil,

    1. Möjligt att du har rätt, de negativa konsekvenserna med Sveriges politik överväger dock kraftigt och har dock svårt att se att länder med mer restriktiv invandring som t.ex. Japan och Finland har missat några avgörande positiva kulturella influenser från andra länder pga. sin politik.

    2. Det beror ju hur du definierar assimilation, jag menar den typ av assimilationsprocess som 60 – 70 talets arbetskraftsinvandrare och deras barn genomgick. Dick Erixon har skrivit bra om detta här:
    http://erixon.com/blogg/2008/07/liberalism-kraver-assimilering/

    3. Nu har jag inte studerat Storeslettens modell i detalj och kan inte uttala mig om denna beräkningsmodells ev. tillkortkommanden. Dock är själv grundidén intressant, dvs. att man studerar kostnader och intäkter under en livscykel för den ”investering” en invandrare kan anses utgöra. Sen är det nog inte en speciellt bra idé att Sd försöker sig på att göra egna beräkningar. De kan ju med visst fog anses vara jäviga och därför kommer resultaten att avisas enbart på grund av detta (nej, det är inte seriöst att avvisa fakta bara på grundval av avsändaren, men så fungerar tyvärr den politiska verkligheten) . Bättre att man överlåter dessa beräkningar till oberoende forskare.

    4. Invandringspolitiken är ju ett nationellt åtagande och önskar man en förändring av denna så måste man verka på riksnivå. När det gäller integrationspolitiken så påverkas den ju starkt av vilka och hur många som kommer till regionen och över detta har dessa liten kontroll. Det är ju t.ex. en väsentlig skillnad på att integrera en invandrad, högutbildad forskare som kommer till regionen för att den fått jobb där och att integrera en krigstraumatiserad analfabet med storfamilj utan arbete. Den förstnämnda behöver ju väldigt lite ”integrationsinsatser”, om några alls, den sistnämnda kräver däremot enorma insatser och resurser från samhället. Sen blir det ju helt naturligt så att det bildas destruktiva etniska enklaver och ”utanförskapsområden” i vissa regioner vid omfattande ”humanitär” invandring, självklart vill invandrare om de själva kan välja bo nära släkt och landsmän. Det är ju svårt att med integrationspolitik släcka dessa ”bränder” när man från riksnivå hela tiden kastar mer ”bensin” på brasan!

    5. Det här var mer ett svar till ”Laszlo Donat” och ”Reb” som hävdade att Sverige behöver invandring av demografiska skäl.

    • 1. Sveriges blockpolitik och kompisbelönande gynnar inte någon myndighet. Jag skulle dock hävda att det är migrationsverket som behöver åtgärdas snarare än att vi borde begränsa invandringen.

     2. Jag har en annan hårdare defenition av assimilering verkar det som, men vi verkar överens om att den som flyttar till vårt land behöver anpassa sig till oss.

     3. Grundtanken är naturligtvis helt rätt att man måste räkna in cash-flow över hela livet för att se hur mycket man kostar/bidrar, fast det blir missvisande om man räknar på fel faktorer eftersom alla småfel förstoras ofantligt när åldern räknas in. Jag anser snarare att man bara behöver räkna från introduktionskostnaderna till dess att den invandrade kan hålla sitt eget uppehälle, för allt därefter är kostnader som andra svenskar också har, och som på en nationalekonomiskt skala är samhällskostnader och inte individbetonade.

     4. Invandringspolitik förs både på det nationella och på det lokala planet. Men du har rätt i att det är enklare att integrera någon som har invandrat på grund av jobb än någon som flyr från någon, det första fallet får ju massor anpassningsmöjligheter som det andra fallet inte får. Jag tycker inte att de två fallen egentligen går att jämföra särskilt bra, för traumatiserade flyktingen kan lika gärna vara en högutbildad forskare och den som har fått jobb kanske är analfabet.

 4. Låt oss så se på frågorna:

  För de första behöver man inte anse att alla med invandrarbakgrund skall utvisas för att man önskar en restriktivare invandringspolitik! Det vore ju minst sagt motsägelsefullt om t.ex. Sd drev den linje eftersom de vid förra valet hade fler kandidater med invandrarbakgrund än de etablerade partierna.

  Sen är ju frågan om man kan se vilka som riskerar att blir ”problem” vid gränsen lite underlig. Naturligtvis kan man det i viss mån, t.ex. en person som har ett digert kriminalregister när den kommer hit eller har dokumenterat samröre med islamistiska terrororganisationer riskerar ju att bli ”problem” även här. Sen bör man kanske snarast ställa sig fråga vad de som kommer har att bidra med och skall man ha någon gallring så skall det i huvudsak vara på det kriteriet, så är det t.ex. i USA, Kanada och Australien. I Sverige har vi dock ingen sådan gallring alls utan här är det snarast så att om man är sjuk eller arbetsoförmögen så ökar chanserna att få stanna.

  Frågan om invandring och integration kommer naturligtvis att få större fokus om ett parti som Sd kommer in i riksdagen och de övriga partierna kan inte längre ignorera frågan och får svårare att köra på med samma misslyckade politik. Sd har ju verkligen orsakat ”rabalder” i det politiskt mediala etablissemanget. I princip dagligen är det ju någons statsvetare, vänstersinnad ”kulturskribent” eller etablerad politiker som utgjuter sig om partiet!

  Till sist frågan om hur många invandrare Sverige kan ta emot så beror det ju på vilket samhälle man vill ha, vilka som skall tas emot och på vilka villkor! Rent teoretiskt kan man ju ta emot alla utan åtskillnad, men vill man samtidigt ha en välfärdsstat som skall ha försörjningsansvar för alla som vistas i landet och inte arbetar så är det i praktiken omöjligt eftersom ett sådant system skulle klappa ihop rätt omgående. I en nattväktarstat eller en selektiv välfärdsstat som kräver att invandrare kvalificerar för att få del av ersättningar och bidrag så kan dock ett sådant system fungera ekonomiskt, även om det kan innebära andra problem. Sen beror ju mängden invandrare som kan tas emot utan negativa effekter mycket på vilken typ av invandrare som kommer hit och om dessa kan erbjudas arbete. T.ex. tiotusen entreprenörer som tar med sig kapital för att starta företag i Sverige är ju bara positivt att få hit medans tio tungt kriminella personer bara kommer att innebära problem, så mängden i sig är inte huvudproblemet.

  • Naturligtvis är det inte politiskt korrekt att hävda att alla ska utvisas. Det är också det som är problemet med tanken bakom en restriktivare invandringspolitik. När vi pratar nästa generation kommer de sakna de vänner med invandrarbakgrund som du och jag tar för givna. Och det är ju praktist sett samma sak, bara det att det tar lite längre tid.

   Fast sammankopplingar med terroristorganisationer har ju hittills visat sig vara bluff-och-båg från början till slut. Det är väldigt enkelt att misstolka en utländsk organisation, trots att de inte gör något värre än vad jehovas vittnen eller nationaldemokraterna gör här i Sverige.

   Folkpartiet tar redan upp Sverigedemokraternas frågor och jag tror nog de är hyffsat mycket större än de flesta partier, även efter valet.

   Som lobbygrupp och åsiktsyttrare håller jag helt klart med dig om att Sverigedemokraterna rör om i grytan och levererar mycket retoriskt välformulerad ammunition. Dock har jag inte sett något av det i de kommuner där ni har stolar tyvärr. Därför kan jag inte hitta någon anledning till att ni skulle påverka riksdagen till någon större del?

   Du har rätt i att man måste fokusera på att integrationen sker på ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart sätt. Det finns ett antal sätt man skulle kunna se till att de nyinvandrares värde ökar. Varför är det så att en person som är född i grekland fortfarande kallar sig för grek även efter tjugo år i Sverige? Hur kommer vi till rätta med (den kanske till viss del självintroducerade) utanförskapet? Där borde våra resurser sättas in anser jag.

   • Vad som diskuterades var ju en restriktivare invandringspolitik, inte ett totalstopp för all typ av invandring för all framtid! Det är därmed knappast någon risk för att det med tiden inte kommer finnas några i Sverige med invandrarbakgrund.

    Nu har jag inte specifikt diskuterat utländska terrororganisationer, men det är knappast bluff och båg att påstå att det i Sverige finns invandrade sympatisörer till dessa. Inte så att dessa sympatisörer i dagsläget planerar och bedriver terror mot Sverige, utan de ägnar sig mer åt att samlar in pengar och värva nya medlemmar.

    När det gäller Fp så har de ju knappast någon trovärdighet när det gäller invandrings/integrationspolitiken, de är ju det parti som har kanske har störst skuld till den uppkomna situationen genom sitt agerande under Bengt Westerbergs ledning. De har visserligen svängt en del sedan dess, men det handlar inte om att de som Sd vill ha en restriktivare invandringspolitik utan det handlar mer om att precis innan valen lägga fram några, iofs kanske vettiga, förslag på området som de sedan inte driver i riksdagen.

    Nu är jag inte representant för Sd och tycker inte ens att deras förslag på alla områden är speciellt bra eller genomtänkta. Men i praktiken är ju enda alternativet att lägga sin röst på Sd om man önskar någon som helst förändring av nuvarande invandrings/integrationspolitik. Deras inflyttande handlar ju inte i första hand om någon formell makt i riksdagen utan mer om metapolitik och att de genom sin blotta närvaro i riksdagen kommer att förändra det politiska landskapet till det bättre genom att tvinga de övriga partierna att i ännu högre grad förhålla sig till dem. Deras närvaro kommer t.ex. att krossa kulturradikala vänstertyckares officiella åsiktsmonopol på området, deras åsikter kommer då att bara bli åsikter bland andra och inte som nu några grundläggande sanningar som inte får ifrågasättas och som alla, oavsett politisk hemvist i övrigt, förväntas bekänna sig till.

    Att t.ex. en grekisk invandrare efter 20 år i Sverige fortfarande känner sig som grek är ju faktiskt mångkulturalismens mål, enligt denna skall man ju hjälpa och uppmuntra invandrare att behålla hemlandets ”kulturella identitet”! Sen får du nog förklara vilken politik du egentligen förespråkar, det är ju lite oklart. Vill du ha fri eller reglerad invandring? Vill du ha mer av nattväktarstat eller vill du behålla den allomfattande välfärdsstaten?

 5. Ärligheten varar längst, sägs det. Så tack, Emil, för Dina ärliga svar, för nu vet man att PP skall motarbetas i likhet med MP. Inga svängdörrar in i Svea rike!

  • Ärligheten varar längst. Peka gärna på specifika fel i det jag skrivit om du kan. Jag vill gärna att Sverigedemokraterna motbevisar mig, eller ger någon annan argumentation än känslobaserade teorier som ingen kan ställa sig bakom, och jag hoppas på att Sverigedemokraterna skulle vilja arbeta för Sverige i tiden, men de har inte visat några sådana tendenser hittills.

 6. Du blandar ihop invandrare och flyktingar, och byter mellan dessa två skilda begrepp godtyckligt.

  Har vi en ungdomsarbetslöshet på 25% behöver vi INTE importera arbetskraft, sluta påstå sådana myter.

  • Peka gärna på var jag använder ”fel” begrepp så är det lättare att kontrollera det. Gällande ungdomsarbetslöshet och behov att importera arbetskraft är det helt olika saker. Om du utbildar ungdomar att bli artister men bara 75% kan vara artister får du en situation där en fjärdedel är arbetslös och du fortfarande behöver importera personer som kan ta vanliga jobb. Så det är helt orelaterat att ens sätta de begreppen i samma mening, fast det visste du ju säkert redan. 🙂

 7. Sverige bör ta emot så många invandrare som man kan skapa jobb till inom ett år. Det betyder inte att en invandrare skall köras ut om han inte fått jobb inom ett år, men man måste ta hänsyn till vid varje ansökan om det är troligt att jobb kan skapas/skaffas inom den tidsperioden. Flyktinghjälpen bör utökas och ske så nära den/det plats/land där hjälpen behövs. Då kan större hjälpinsatser sättas in till en lägre kostnad och det blir lättare för behövande att integreras i samhället.

  • Det låter bra, men rent praktiskt så kostar det massor att skapa jobb. Arbetsinvandring som princip fungerar dåligt när arbetsmarknaden ser ut som den gör i Sverige just nu. Och att ta hänsyn till om jobb kan ordnas inom ett år innebär en gigantiskt förutseende som inte ens ett medium skulle kunna ta ställning till.

   Gällande flyktinghjälp så är det naturligtvis jättebra att ordna hjälp där orsaken till flyktingsströmmen finns, fast det skulle kosta otroligt mycket att skicka hjälptrupper runt om världen för att ”lösa” problem som kanske inte ens är något problem. Att bara skicka en säck med pengar kan se ut som man hjälper, men studier visar att det faktiskt snarare ökar på problematiken (eftersom man då får mer pengar) än faktiskt löser något. Så tyvärr har du gått på propaganda, men jag antar att du är fullt nöjd med det ändå. 🙂

   • Vem som är mest påverkad av propaganda är något som de lärde tvistar om, men risken är stor att både invandring och flyktinghjälp kommer att starkt begränsas, om inget görs, inom en snar framtid.

    • Naturligtvis påverkas även jag av propaganda, trots att jag alltid försöker att källgranska det mesta jag får reda på. En grundprincip är dock att förenkling kan göra det enklare att förstå ett område, men det hjälper inte när man ska fatta långsiktiga beslut på samma område. När det gäller invandring påverkas det av så mycket ute i samhället (i Sverige och utanför) att det helt enkelt inte finns ett enda område där man kan göra åtgärder. Bara en sådan sak att avregleringar av statligt ägda områden (nedskärning av offentliga sektorn, avreglering av post samt tågtrafiken, osv) minskar möjligheten att ”skapa jobb”, och det innebär att steget mot kapitalism också är ett steg bort från arbetskraftsinvandring.

     Flyktinghjälp är lika komplicerat, eftersom det dessutom påverkas av andra länders samhällsutveckling, och ofta påverkas av tredjeparts fördomar.

 8. Hej.
  Jag har hört att Australien bara låter komma in folk som kan tillföra något positiv till samhället. Utbildade människor eller folk som har jobbar inom områden som behövs i landet. Kan Sverige börja göra likadan? Det var bara en fråga… /R

  • Fast kan man verkligen förutse vem som kan bidra till samhället, och vem som är parasit? Man kanske kan göra en välgrundad gissning, men det är oavsett bara en gissning.