I backspegeln: Licensjakt på varg #svpol


Ibland behöver man ta ett steg tillbaka för att återgranska rapporter och utlåtanden. När det gäller vargjakten fick det mig att se en liten annan bild än vad som jag läst tidigare.

Fem av de 19 vargar som fälldes under årets kritiserade licensjakt hade medfödda missbildningar sammanfattade TT Statens veterinärmedicinska anstalts rapport. Fast man borde rent praktiskt även ta hänsyn till de 28 vargar som undersöktes efter förra årets licensjakt varav endast tre (eventuellt fyra, det är lite svårt att uttyda i förra årets rapport) hade något som kunde uppfattas som medfödda defekter och det var lindriga bettfel.

Det innebär att av 47 dödade vargar hade 8 medfödda defekter och endast två av dessa skulle kunna vara orsakat av en genetisk defekt. För att kunna säkerställa att det verkligen rör sig av en genetisk defekt behövs det dock mer djupgående forskning på levande vargar, särskilt om man ska kunna kontrollera om den eventuella genetiska defekten beror på inavel.

Det gör att utredarnas uttalande om att så många individer som en på tjugo skulle vara påverkade av inavel helt enkelt inte stämmer. ”Den skandinaviska vargstammen uppvisar en varierande grad av inavelsdefekter och även om antalet vargar ökar så är vargstammen inte långsiktigt säkrad.” står det i Rovdjuren och deras förvaltning, SOU 2007:89

Från Riksdagens lättläst-sida om beslutet om vargjakt (21 oktober 2009)
I Sverige finns det ungefär 220 vargar. Men vargarna mår inte så bra. Det beror på att de har parat sig med sina släktingar. Det kallas inavel.

Nu har riksdagen bestämt att sjuka vargar eller vargar som förstör kan få skjutas. Samtidigt ska nya vargar få komma till Sverige.

Jag skrev redan förra året att utredningen innan, sunt förnuft och även efterkontrollen visar på att det inte var sjuka vargar som var anledningen”.

Underlaget stämmer helt enkelt inte. Riksdagens uppdrag att ”svenska vargstammens tillväxttakt ska hållas på en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt” stämmer inte överens med att skjuta skjuta av en sådan mängd att tillväxttakten är helt avstannad. Riksdagens uppdrag att ”jakten bör utformas på ett sätt som minimerar risken för att genetiskt värdefulla vargindivider fälls” uppfylls inte genom att skjuta av friska och sunda individer. Om det är så att utredningen stämmer innebär det att licensjakten kraftigt försämrat den kvarvarande vargstammens genetiska kvalitet genom att andelen sjukliga individer ökar i vargstammen. Och det vore rent ut sagt förjäkligt.

Pingat på Intressant.


3 svar till “I backspegeln: Licensjakt på varg #svpol”

  1. ”jakten bör utformas på ett sätt som minimerar risken för att genetiskt värdefulla vargindivider fälls”

    Här syftar man på de individer som härstammar från invandrade individer under de sista åren. Dessa vargrevir har undantagits från jakt och så vitt jag minns har ingen ”genetiskt värdfull varg” fällts utan endast vargen med relativt lika genetisk uppsättning vilket bar är positvt när man flyttar varg då den procentuella andelen varg med olika genetisk uppsöttning ökar snabbare vid vidare avel.

    • Hur man syftar eller inte spelar ingen roll, om det inte är det som skrivs i uppdragsunderlaget. Och även om man i just licensjakterna undantagit vissa revir har inte det på något sätt hindrat tjuvjakten i de områderna. Sådana åtgärder är något som planeras inför framtiden så vitt jag förstår miljöminister Andreas Carlgren information till EU, men är inget som är påbörjat än.