Idag kommer domen från Svea Hovrätt. Andra delen i #spectrial avslutas därmed


The Pirate Bay

Idag klockan 14:00 hos Svea Hovrätt på riddarholmen i Stockholm kommer hovrätten presentera domen. Sveriges Radio kommer att livesända presskonferansen för att oss som inte har möjlighet att närvara.

Många är det som kommenterat att hovrättsdomen enbart är en passus, ett mellanspel, i hanteringen av rättsfallet. Att oavsett hovrättens utslag kommer domen att överklagas. Jag är inte lika säker på det, eller jo visserligen kanske domen överklagas men jag är väldigt skeptisk till att Högsta Domstolen tar upp fallet. Och likaså tycker jag det skulle krävas speciella omständigheter för att EU-domstolen skulle ta upp ärendet. Naturligtvis är jag absolut inte hundra procent säker på något, men jag tror att många har undervärderat hovrättens roll.

Om man ska kollatingsrättsdomen igen kan man ju fundera på om åklagaren egentligen har kunnat visa på något alls egentligen.

  • Trackern (som målsägarna hävdade var en så viktig del i tjänsten The Pirate Bay) kunde plockas bort omgående och ingen användare har saknat den. Trackern var dessutom aldrig byggt att kontrollera exakt hur många nedladdningar som gjordes, eftersom oavsett hur exakt bittorrent-klienter försöker vara blir siffran aldrig bättre än en uppskattning. Det finns helt enkelt alldeles för många variabler. Att anse att trackern ger information om hur många som har fått torrent-informationen via The Pirate Bay är en grov generalisering och att basera skadeståndsbeloppet på informationen är bara fel.
  • Målsägarna hävdar dessutom att det funnits uppsåt att tillhandahålla en tjänst som möjliggör upphovsrättsbrott. Jag hittar dock inget i förundersökningen eller målsägaradvokaternas material som på något sätt visar på att ett sådant uppsåt funnits. Under både tingsrättsförhandlingarna och hovrättsförhandlingarna verkade det som om advokaterna hade svårt att ens bevisa att alla de åtalade kände till att upphovsrättsintrång skett. Det närmaste är ju att The Pirate Bay har hängt ut de brev om misstänkt upphovsrättsintrång som mottagits, men det har aldrig säkerställts i meddelandena att det verkligen rörde sig om upphovsrättsbrott enligt svensk lag så vitt jag känner till.
  • Beslut gällande borttagning av enskilda torrenter har tagits av enskilda moderatorer baserat på stor frihet. Det borde inte vara relevant i förhandlingen eftersom det hanterats av en grupp personer som agerat helt åtskilda från de åtalade. Åklagaren eller målsägarnas advokater har inte visat på att det funnits någon kommunikation mellan moderatorerna och de åtalade, så varför tar de överhuvudtaget upp borttagningen eller rättare sagt avsaknande av borttagning som om det vore ett bevis i sig?

Endast Piratpartiet stödjer framtidens kulturskapare

Tyvärr är det ju så att Piratpartiet är det enda parti som officiellt ställer sig på TPBs sida. Politiskt anser vi att kulturdelning (och därmed bland annat det som kallas för fildelning) gynnar skapandet av ny kultur, och att döma The Pirate Bay skapar ett effektivt hinder för framtidens kulturskapare. I just det enskilda fallet anser vi att det skett ett stort rättsövergrepp i hur de åtalade har hanterats och den tekniska okunskap som genomsyrade främst tingsrättsförhandlingen. Att ärendet gick till domstol på så lösa grunder är enbart på grund av målsägarnas lobbyism.

Även om jag skriver att hovrättsförhandlingen avslutas, är det faktiskt inte helt klart än. Eftersom Gottfrid Svartholm Warg inte är närvarande och domstolen valt att fortsätta med åtalet utan honom (och därmed också utan advokat Ola Salomonsson som representerar Anakata) innebär det att rättegången blir separerat. Det kommer alltså en senare förhandling mot Gottfrid Svartholm Warg enskilt. Det i sin tur innebär att på grund av det solidariska skadeståndansvaret att vi har två separata rättegångar där skadeståndskraven påverkar varandra.

Pingat på Intressant.


2 svar till “Idag kommer domen från Svea Hovrätt. Andra delen i #spectrial avslutas därmed”