Jag blir hotad av Rättighetsalliansen


Rättighetsalliansen har skickat varningsbrev till Piratpartiet med ett hot mot samtliga representanter av Piratpartiet, däribland mig.

Genom detta brev är ni formellt informerade om att intrång i rättigheter som skyddas av upphovsrättslagen sker genom Pirate Bay och att ni medverkar till dessa intrång genom att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.

Enligt upphovsrättslagen kan den som medverkar till intrång förbjudas vid vite att fortsätta med sin medverkan och åläggas att betala skadestånd för den skada som medverkan har orsakat. Reglerna gäller bl a för juridiska personer, inklusive ideella föreningar som Piratpartiet och Serious Tubes, deras styrelseledamöter och andra ställföreträdare.

Jag var tidigare med i styrelsen för Piratpartiet och sitter i nuvarande styrelsen för Piratpartiet i Stockholm. Jag har haft kännedom om Piratpartiets samröre med The Pirate Bay och kan alltså inte på något sätt hävda okunskap. Jag är alltså en av de personer som faller in under begreppet ställföreträdare, trots att jag inte sitter i styrelsen för Piratpartiet eller på annat sätt tecknar Piratpartiets firma idag.

Upphovsrättslagen ger mycket utrymme till vad jag kallar för maffiametoder och det har är ett exempel på sådana metoder. Jag gillar inte att bli utsatt för hot, särskilt som det rör något som kan få långgående följder för alla internetleverantörer som verkar i Sverige.

Hot mot mig riskerar min nuvarande anställning hos en större Internetleverantör och riskerar också verksamheten på Sveriges första ideellt drivna Internetleverantör som jag grundade för tio år sedan. Det är inget jag kan ta med en axelryckning.


4 svar till “Jag blir hotad av Rättighetsalliansen”

  1. En intressant sak är att de refererar i sitt brev till ”Pirate Bay”. Mig veterligt så finns det ingen sådan site, däremot så finns det en annan site som heter ”The Pirate Bay”. Det kan tyckas petigt, men sådant är petigt i juridiken. Exempelvis, blir du lappad för en felparkering på Storgatan och P-vakten skrivit ”storg.” på lappen så kommer du undan om du bråkar om det.

  2. Hej;

    En pågående Radiotjänst ! skandal !

    Del Ett

    För nån månad sedan 20012 12 fick jag en faktura från Tv & Radiotjänst för period 2012 12- 2013-03 att jag skulle betala Ca 600:- kr , då kontaktade jag radiotjänst och pratade med dem att jag har inte den där firman och för nästan 2 års sedan avregistrerat min firma och jag har aldrig anmält tv för att min firma var en webbsida. Nu säger dem att nån restaurang ägare i en annan stad betalade för min firma och nu måste jag betalar ,,,,, I sist stunden under samtalet med radiotjänst ville jag veta på vilken telefon nummer har jag anmält, då fick 026- kod till GÄVLE Då sa jag radiotjänst , den kod tillhör en annan stad och den är inte stockholm telefon p.g.a att jag bor i stockholm………………………..