Jag fick några frågor om Piratpartiet


1. Vart anser ni er ligga ideologiskt på en höger-vänsterskala?

Snabba svaret är att Piratpartiet varken är höger eller vänster utan framåt.

Det något längre svaret är att en klassisk höger-vänster-skala inte på ett bra sätt kan visa vad politiska partier har för politik i ett modernt samhälle.

Piratpartiet tar ställning för de grundläggande fri- och rättigheter som utgör en förutsättning för demokratin. Frågor som sopas under mattan av partier som märkligt nog för en identisk, repressiv politik medan de låtsas debattera ideologiska frågor som ligger ett århundrade tillbaka i tiden.

2. Finns det någon annan skala där man kan placera in Piratpartiet?

Skalor är oftast generaliseringar och då gäller det att veta hur generaliseringen påverkar det som ska visas.

Det jag oftast rekommenderar är att använda sig av en tre-dimensionell skala som exempelvis http://www.politicalcompass.org/ där de lagt till en tvärgående axel ”auktoritär-frihetlig”. Då hamnar Piratpartiet långt ut åt det frihetliga hållet.

3. Vilket annat parti ligger närmast ideologiskt?

Alla partier har i någon mån humanistiska värderingar, men något direkt närliggande parti kan man ändå inte säga att det finns.
I vissa frågor är Miljöpartiet väldigt närliggande, exempelvis har de ställningstagande gällande fildelning som är väldigt nära vad vi själva anger. I andra frågor är Centerpartiet närmare. Men generellt finns det mer likheter mellan alla riksdagspartier än mellan Piratpartiet och något annat parti.

4. Vilka är era främsta frågor?

Piratpartiet är ett positivt framtidsparti. Vi tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi vill skapa ett integritetssamhälle – Vi vill att du ska ha möjlighet att granska makthavarna, men att staten ska respektera ditt privatliv och inte övervaka dig i tid och otid. Vi vill att de senaste årens teknik ska brukas för dig inte mot dig. Därför är vi för ett samhälle utan övervakningslagar som FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

Vi vill skapa ett kultursamhälle – Kultur är livsnödvändigt för oss människor. Vi vill att du ska kunna dela kultur med dina vänner. Vi vill att kulturskapare ska kunna leva på sitt arbete. Kultur som delas är kultur som hittar sin publik, älskas och köpes. Därför vill vi legalisera fildelning i ickekommersiellt syfte. Därför är vi för ett avskaffande av Ipred-lagen.

Vi vill skapa ett kunskapssamhälle – Den som har tillgång till kunskap har det allra bästa verktyget för att förbättra sitt liv. Den som har kunskap kan dessutom hjälpa till att förbättra andras liv genom att till exempel utveckla mediciner. Därför vill vi inte att man ska kunna stänga ute andra från kunskap genom till exempel patent. Därför vill vi avskaffa dagens patentsystem.

Vi vill skapa ett mångfaldssamhälle – Vi vill se människan bakom åldern, könet, ursprunget, sexualiteten, religionen och allt det där andra som i dag ofta används för att sortera bort människor. Vi sorterar inte bort någon. Sharing is caring. Vi vill dela vårt samhälle med så många olika människor som möjligt.

5. Om det är gratis att få tag på musik och filmer, hur tänker ni att dessa branscher ska kunna överleva om man inte tjänar pengar på det jobb man gör?

Intressant frågeställning. Piratpartiet ställningstagande är att självklart ska artisten få betalt för det arbete som läggs ner. Vi ser inte någon motsättning med en gratis ideell kulturspridning och att artisten ska få betalt.

Upphovsrättsindustrin brukar ofta måla upp skräckscenarior om att sådant skulle ta död på branscherna, men hittintills har branscherna överlevt både biblioteksreformen (allmänheten kan gratis låna kultur på bibliotek) och DJ-reformen (allmänheten kan gå ut på pubar och andra uteställning och ”gratis” ta del av musikkultur utan att det krävs att anlita ett live-band). Jag skulle säga att fri ickekommersiell kulturdelning av musik och film knappast skulle påverka branschen negativt.

Det är snarare så att man bör få upphovsrättsindustrin att betala artister och de som faktiskt skapar kulturen för det arbete som läggs ner istället för att själv ta all vinst.

Om man jämför den ökande vinsten som skivindustrin rapporterar med både den fallande försäljningen och den minskade utdelningen till den enskilda artisten skulle jag säga att det knappast är fildelningen som är främsta orsaken till minskade inkomster för artisten.


Ett svar till “Jag fick några frågor om Piratpartiet”

  1. Nu är det så att etablerade artisternas inkomster ökar enligt en norska undersökning. Så det är fel att tala om sjunkande intäkter för artister. Det som hänt är att skivbolagen då hävdar att piratkoperingen påverkar deras affärer så de kräver idag ersättning för kringsförsäljning som t-shirts etc för att ge ut en artist. Skivbolagen tjänar fortsatt stort med pengar och det gör de genom att klämma ut nya artister ännu mera. Så etablerade artister går bra, skivbolagen går bra och nya artister utnyttjas och luras – men så har det egentligen alltid varit i skivbranschen.