Johan Linander svarar på min kritik: "Därför faller ditt resonemang"


Jag skrev häromdagen om att Centerpartiet anser sig ha motarbetat datalagringsdirektivet men ändå är Johan Linander för en implementation och väljer hellre att försvara regeringens hantering av vargjakten.

Förvånansvärt nog väljer Centerpartiets rättspolitiska talesman Johan Linander att besvara min bloggpost.

Emil, du blandar ihop två olika saker. När det gäller datalagringsdirektivet så handlar det om att implementera ett direktiv i svensk lagstiftning, något som vi måste göra. Vargjakten är däremot en fråga om hur ett direktiv ska tolkas. Sverige har redan implementerat det men anser att Kommissionen tolkar det fel. Så därför faller hela ditt resonemang.

Jag håller inte med om att datalagringsdirektivet måste införas i lagstiftning. Rent principiellt är direktiv tvingande, men det finns absolut undantag att luta sig mot. Finns det rimliga anledningar till varför ett direktiv inte kan införlivas i den nationella lagstiftningen, och man förklarar detta för EU, är det alls inte något problem. Som de flesta känner till råder det snusförbud i hela EU (undantaget Sverige och om jag minns rätt Danmark) och dessutom finns det ett mindre känt Avloppsdirektiv som Sverige bråkat om i ungefär 20 år.

Linander hävdar att det EU-kommissionen tolkar ”vargjakts”-direktivet fel, men vad hindrar honom från att hävda att tolkningen av implementationskravet av Datalagringsdirektivet är fel?

Kan man förklara varför det inte är praktiskt möjligt, exempelvis genom att hänvisa till integritetsaspekten som du gjorde i riksdagen, kan man tvinga tillbaka direktivet på ritbordet. Direktivet är egentligen redan tillbaka på ritbordet som EU-kommissionens rapport visar, så oavsett implementation kommer det att behöva ytterligare förändringar. Det är absolut en tolkning som kan göras.

Men likheten består också i vad man väljer att försvara. Datalagringsdirektivet är ett större ideologiskt problem som man kan välja att strida mot, men där väljer Johan Linander och Centerpartiet helt att lägga sig platt. Vargfrågan är inte någon större ideologiskt fråga för Centerpartiet så vitt jag har förstått från andra C-bloggar, exempelvis Ingrid Fredriksson, Mikael Jonson samt Inga Magnusson.

Både när det gäller datalagringsdirektivet och vargfrågan väljer Centerpartiet att försvara det som är minst ideologiskt överenstämmande. Det som minst stämmer med det förtroende som Centerpartiets folkvalda har fått från allmänheten. Om man ska försvara något borde man åtminstone följa det som är ideologiskt riktigt. Rättsperspektivets tolkning får därmed komma i andra hand.

Pingat på Intressant.


3 svar till “Johan Linander svarar på min kritik: "Därför faller ditt resonemang"”

  1. Bra jobbat Emil!

    Vargjakten är en ”tvistefråga” enligt Linander, ”hur ska det tolkas?”. Men precis samma ”förhalningstaktik” borde kunna användas i fallet datalagringsdirektivet: ”hur ska det tolkas?”. Förutsatt det politiska viljan finns.

    Och det är tyvärr den som saknas. ”De lyder bara order”, som Steelneck skulle sagt.

  2. Dessutom kan man ju tillägga att det inte finns något som tvingar Centerpartiet att gå med på att lagrade uppgifter lämnas ut eftersom det är upp till varje land att avgöra.

  3. Jag tror att herr Linander, med flera, väljer att försvara vad de tror är bäst ur karriärens synvinkel, inget annat. Skulle de tro att de växer i sin herres ögon, så skulle de utan problem även argumentera för tortyr, dödsstraff, barnaga eller precis vilka vidrigheter som helst. Den tyranniska typen gör alltid så, inte för att de önskar tyranneri, tvärt om, genom att helt enkelt inte ha nog ansvar i kroppen så förstår de bara inte att att sådant agerande ofelbart leder till det.