Kammarrätten jämställer ”konstruerade för” med ”teoretisk möjlighet” i dom


Jag har ännu inte haft möjlighet att granska Kammarrättens dom, men följande pressmeddelande gör det tydligt att enligt rätten är alla datorer konstruerade för att vara Tv-mottagare så länge man kan koppla datorn till Internet.

Kammarrätten i Sundsvall har i dag kommit fram till samma slutsats som Förvaltningsrätten i Luleå tidigare har gjort och har avslagit ett överklagande från en enskild person. En dator med internetanslutning är enligt domstolarna att anse som en tv-mottagare såvitt avser frågan om radio- och tv-avgift.

Kammarrätten konstaterar i likhet med förvaltningsrätten att det är lagstiftarens avsikt att definitionen av vad som är en tv-mottagare är tänkt att vara teknikneutral och avsedd att följa utvecklingen. Tv-avgiftsskyldigheten ska därför knytas även till datorer förutsatt att dessa är konstruerade för att via internet ta emot sådan överföring av hela programkanaler som SVT tillhandahåller sedan februari 2013.

Enligt kammarrätten spelar det inte någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren inte kan se på tv på grund av att en viss mjukvara inte har laddats ner. Kammarrätten jämför här med situationen då en tv-mottagare saknar digitalbox eller antenn – sådana brister ska enligt motiven till lagstiftningen inte påverka avgiftsskyldigheten utan den gäller även för apparater som under vissa förhållanden inte kan ta emot tv-sändningar.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Jag kommer att återkomma till domen när jag fått tillgång till den.


3 svar till “Kammarrätten jämställer ”konstruerade för” med ”teoretisk möjlighet” i dom”

  1. Fast just idag hände det här
    http://www.svd.se/naringsliv/tv-avgift-for-mobiler-och-datorer_8671590.svd?sidan=1
    Ska bli intressant att se domen, en 13 år gammal dator behöver inte vara för ”svag” för strömmad video, däremot är det, förmodar jag, helt omöjligt att installera en tillräckligt ny version av Flashplayer i Windows 98. Betänk att Windows XP kom för 12 år sen och skulle sannolikt kunna installeras på datorn i fråga. Sen får vi hoppas att mannen i Jordbro surfar försiktigt.

  2. Jag har tagit steget att säga upp mitt internet med motiveringen att jag inte vill betala TV-avgift. Det går ju att hålla sig undan, men då händer det ju ingenting. Börjar internetleverantörerna tappa kunder med den här motiveringen kanske det blir mer liv i luckan.