Kunskapskommissionens valutvärdering av Piratpartiet


Piratpartiet och Ung Pirat har bara några år på sig att komma på banan inför valåret 2014. Redan nu bör man så gott det går förbereda för valkampanjen 2014. Bygg nätverk, samla pengar, diskutera, utveckla idéer och framförallt engagera varandra. Styrelse för parti och förbund behöver se till att underlätta detta utan att begränsa egna initiativ.

Vi har i vår rapport försökt undvika att ge heltäckande lösningsförslag utan snarare försökt att ge en rättvisande bild av de mångfacetterade kommentarer vi har fått in till oss. I många fall har vi dock begränsats av vår avsaknad av resurser och inte fullgjort vårt uppdrag till den nivån vi själva önskat. Förhoppningsvis kan ansvariga, lokalt som globalt, göra ändamålsenliga bedömningar baserat på vår rapport trots detta.

Genom vår undersökning av valresultatet verkar det som att Piratpartiet och Ung Pirat har missat de frågor som tilltalar allmänheten, samtidigt som blockpolitiken effektivt hindrade våra fokusfrågor att få utrymme, resulterande i att vi helt enkelt inte syntes på samma sätt som inför EUvalet. Det är dock inte entydigt om Piratpartiet behöver bredda sin politik eller om vi helt enkelt måste bli bättre mediastrateger. Vi behöver absolut bli bättre på att utbilda våra egna medlemmar, både rent kunskapsmässigt och i hur man för fram åsikter i media samt debatter. När det gäller debatter bör vi också framförallt lyfta fram personer i samma ålder som målgruppen. Vi behöver organisatoriskt se över hur vi kompetensutvecklar våra funktionärer, både för att motverka lokala avdelningar i dvala samt motverka funktionärer som hindrar andras engagemang. Vi bör också se över hur vi kan underlätta för våra funktionärs engagemang, samt hur vi kan undvika att samma person sitter på flera funktionärsroller i onödan.

Piratpartiet upplevs som modernt och öppet men också som ett smalt parti för några. Det innebär att vi behöver utveckla oss och vår politik, samt kanske också vårt språkbruk, för att bli mer förståbara för alla. Vi behöver exempelvis se över användandet av begreppen kunskapssamhället samt vågmästarstrategin eftersom vår undersökning visar att få har svårt att se begreppen som fungerande alternativ.

Vi behöver också bli bättre på att planerat och fokuserat nå ut med våra politiska frågor för att öka allmänhetens kännedom kring dem, även om utspel naturligtvis är viktigt för att skapa uppmärksamhet kring frågorna. Man bör se till att informationen finns primärt tillgänglig på en plats för översiktens skull. Kanske kan man genom samarbete med andra politiska ungdomsförbund redan nu öva genom att be att få komma till skolor och debattera.

Kunskapskommissionen vill tacka alla som hjälpt till genom att svara på frågor i enkäter och under samtal. Vi vill också tacka förbundstyrelsen för den hjälp och det stöd som gruppen har fått. Kunskapskommissionens uppdrag hade inte varit möjligt utan förbundsstyrelsens hjälp.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5.

Pingat på Intressant.


2 svar till “Kunskapskommissionens valutvärdering av Piratpartiet”

  1. Bra jobbat och välskrivet! Kan ni lägga med enkätfrågorna i slutet?

    Jag var lite förvånad att inte miljöfrågorna kom högre upp än biblioteksfrågor, ingen frågade om bibliotek av de som var förbi och inte kände till oss, men väl om vad vi tyckte om miljön…