Män som har (haft) samlag med andra män är på livstid förbjudna att ge blod


Tjejer/kvinnor (som är eller vill bli blodgivare) måste fråga en tilltänkt sexpartner två frågor innan de har sex (även om det är med kondom):
1. har du någonsin köpt eller sålt sex?
2. (om den tilltänkte sexpartnern är kille/man) har du någonsin haft sex med en annan kille/man?

En kille/man måste glömma alla planer på att bli (eller fortsätta vara) blodgivare om han vid något tillfälle ens exprimenterat med annan kille/man.

Här kan man verkligen tala om att diskriminera både kön och sexuell läggning baserat på fördomar.

I de reglerna jag fick i handen att verifiera står det bland annat följande:

Kort information om när man inte ska ge blod
Enligt Socialstyrelsens bestämmelser och läkemedelsföretagets tilläggskrav gäller följande:

Sexuellt umgänge kan ge risk … Därför gäller följande:
* Uppehåll 3 månader efter samlag med ny partner, såvida inte längre uppehåll gäller…
* Uppehåll 6 månader efter (bla) samlag med någon person som inte ska ge blod (se nedan)

Personer som inte ska ge blod:
* En man som har haft samlag med en annan man
* Den som har betalat eller fått betalt för samlag

Då det var hänvisning till Socialstyrelsen letade jag upp vad de hänvisade till. I SOSFS 1994:4 hittade jag följande formulering (utan underlag):


Risk för överföring av HIV-infektion, hepatit B och C samt möjliga åtgärder för att förhindra detta

Misstanke kan framför allt föreligga bland
1. sexualpartner till person som visat sig ha antikroppar mot HIV i blodet,
2. män som har eller har haft sexuellt umgänge med andra män,
3. personer som missbrukar eller har missbrukat narkotika och sexualpartner till dessa personer,
4. personer som ägnar sig åt eller har ägnat sig åt prostitution eller har eller har haft sexuellt umgänge med prostituerade,

Personer som tidigare har tillhört grupperna 2–4 ovan anses inte längre tillhöra sådan grupp och bör kunna accepteras som organgivare om det med säkerhet har gått minst ett år sedan senaste sexuella kontakt eller sprutdelning ägde rum och alla krav i övrigt för organdonation är uppfyllda.

I SOSFS 2006:17 hänvisades det till lag 2006:496 och förordning 2006:497 (som jag kommer till senare). I SOSFS 2006:17 hittade jag följande:


En man får inte godkännas, om han
13. har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man.
En kvinna får inte godkännas, om hon
14. har eller har haft sexuellt umgänge med en man som har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man.

I SOSFS 2007:20 finns samma formulering:


En man får inte godkännas, om han
13. har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man.
En kvinna får inte godkännas, om hon
14. har eller har haft sexuellt umgänge med en man som har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man.

Varken Lag om blodsäkerhet (2006:496) eller Förordning om blodsäkerhet (2006:497) innehåller något om vilka som (inte) får ge blod.

Det finns referenser till SOSFS 1989:38 och SOSFS 2001:2 men jag har inte hittat någon sådan text på Socialstyrelsens webbplats.

Jag hittade information hos RFSU som säger att reglerna planerades att ändras under juli 2008, men reglerna jag fick i min hand gäller från och med oktober 2008 och är alltså framtagna (reviderade) senare. Jag hittade heller ingen information på Socialstyrelsens webbplats att reglerna skulle ha ändrats. Läs själva RFSU-artikeln på deras webbplats:
http://www.rfsu.se/homosexuella_man_far_ge_blod.asp

RFSU hänvisar i sin tur till tidningen Smittskydd:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2007/nr-6-2007/syn-pa-blodgivare-splittrar/

Sammanfattningsvis gäller att män som vid något tillfälle har haft sex med män inte får ge blod någonsin. En tjej/kille som har haft sex med en man som någon gång tidigare har haft sex med en man får inte ge blod på ett halvår.

Orsaken till att HomO/RFSL inte gör något är att det inte är någon rättighet att ge blod.
Det är visserligen sant, men samtidigt skulle det öka antalet potentiella blodgivare om man uppdaterade reglerna enligt modern forskning (som är baserat på vetenskapliga utredningar). Är inte det en skyldighet att se till att vi har det blod som behövs? Är det inte en skyldighet att hjälpa människor i nöd?

Notera dock att jag är övertygad om att det finns män som har homosexuellt förhållande men ändå ger blod. Trots allt säger sunt förnuft att om man har ett stabilt förhållande (och/eller är försiktig och skyddar sig) är riskerna mycket lägre än annars. Oavsett ens sexuella läggning och oavsett om man är man eller kvinna.


Ett svar till “Män som har (haft) samlag med andra män är på livstid förbjudna att ge blod”