Många upprörda och överraskade över Radiotjänsts tolkning


För vanliga människor är en Tv och en dator två olika saker. Inte så för Radiotjänst. Regeringen och Riksdag gläds åt att Radiotjänst lyckats bättre än väntat efter att lagstiftarna försökt införa teknikneutralitet i en teknikdefinition, men de missar baksidan som drabbar Förvaltningsrätten, Public Service samt samhället i stort.

I den statliga utredningen om Nya villkor för public service tas det upp fördelar och nackdelar med dagens regler. Fördelarna är att modellen är etablerad, att ägarstrukturen ger en känsla av oberoende från staten samt att det hittills varit en stabil inkomst. Nackdelarna beskrivs med 14 gånger så många ord och 11 punkter. Utredningen kommer också till slutsatsen att det blir billigare och mer rättvist att lägga avgiften på skatten.

Utredningen beskriver att Radio och tv-avgifterna är avseende belopp den tredje största skulden till staten, endast skatteskulder och underhållsstöd är större. Tyvärr ansåg Regeringen samt riksdagen att det knappast gör något. Det stora flertalet betalar ju.

Under 2011 avgjordes 174 mål vid Förvaltningsrätten i Luleå, året innan 2010 var det 146 mål och året efter 2012 var det 141 mål. Hittills i år har det avgjorts 406 mål. Det är tre gånger mer i år än tidigare, och då har jag inte räknat de mål som ligger och väntar på avgörande.  Det är en otrolig kostnad för samhället, men framförallt visar det på att allmänheten inte alls är överens med Radiotjänst om deras tolkning.

Radiotjänsts tolkning gör att det hörs fler missnöjda röster med hur Public Service finansieras. Det är rimligt att anta att själva värdet av Public Service minskas på grund av Radiotjänst.

Radiotjänsts tolkning gör att fler väljer att leva utan Internet och dator i hemmet, eftersom det krävs för att slippa betala Tv-licens. Det innebär sämre möjlighet att ta del av det digitala innanförskap som Regeringen via IT- och energiminister Anna-Karin Hatt prioriterat de senaste åren. Det drabbar i större utsträckning fattigare familjer, troligtvis framförallt ensamstående mödrar med barn i skolåldern. Radiotjänsts tolkning bidrar därmed till ökad segrationen i samhället.

Radiotjänsts tolkning ökar dessutom på Vi och De-känslan, ”Vi som betalar Tv-avgiften” ser ”De som inte betalar Tv-avgiften” som utnyttjande människor som gör det svårt att diskutera faktiska lösningar.

Många är upprörda över Radiotjänsts tolkning, ännu fler är upprörda över hur Radiotjänsts med lagligt stöd trakasserar och hotar enskilda i syfte att få fler att betala. Det är inget som kommer att sluta så länge Radiotjänst har Regeringen och riksdagens stöd.

Utredningen kom fram till att det är effektivare för staten, billigare för konsumenterna och ger mer pengar till Public Service att lägga avgiften på skatten. Det tyckte inte Radiotjänst, Regeringen och riksdagen.


6 svar till “Många upprörda och överraskade över Radiotjänsts tolkning”

  1. Framförallt är Moderaterna ena riktiga svikare. De som själva har gått ut och krossat TV-apparater i protest en gång i tiden är nu de som står på bromsen vårst. Skämmas borde de!

    • Moderaterna har gått till val på att minska skatten, de har aldrig varit intresserad av att minska kostnaden för allmänheten eller göra betalningssystem mer effektiva. De gillar ord som avreglering och lågt skattetryck. Därför ställer de sig på bromsen, och därför är jag trött på dem.

      • Kan bara instämma, är innerligen trött på Moderaternas prat om skattesänkningar. Varje jobbskatteavdrag har gett motsvarande kostnader någon annanstans. Det mest uppenbara är den avskaffade fastighetsskatten, som ersattes med en högre fastighetes_avgift_.

  2. Så länge det inte är mot lagen att ljuga kontrollanterna rakt i ansiktet så kommer jag att fortsätta och ljuga

    • Så länge radiotjänst ringer och ljuger för mig (vi har bland annat haft intressanta diskussioner om PUL), så har jag inget problem med att ljuga för dem. I vart fall inte så länge jag i sak har rätt. Jag har ingen TV-mottagare och har ingen plan på att skaffa någon. Har inte tittat på TV på drygt tio år och känner mig nöjd med det. TV-fritt liv /verkar/ dessutom ha en positiv inverkan på mina barn.

  3. Länder som spelats in några av de största fallen av olagliga betalningar uppfattas som en del av de minst korrumperade i världen med pålitliga index nära den maximala, enligt studier som utförts av Transparency International.