Miljöministern Lena Ek utmanar EU-kommissionen – Vill tillåta vargslakt kommande vinter


Lena Ek (Centerpartiet, miljöminister), Bengt-Anders Johansson (Moderaterna, vice ordförande Riksdagens miljö- och jordbruksutskott), Anita Brodén (Folkpartiet, miljöpolitisk talesperson) samt Irene Oskarsson (Kristdemokraterna, miljöpolitisk talesperson) skriver i landsortstidningar att EU ska sluta lägga sig i hur Sverige sköter vargfrågan.

Vår ambition är att en sådan jakt ska kunna bedrivas kommande vinter i syfte att begränsa tillväxten i genetiskt svaga revir.

Sverige har genom kontinuerliga kontakter med EU-kommissionen nu levererat allt som den efterfrågat sedan den inledde överträdelseärendet om den svenska licensjakten på varg 2010 och 2011. Det gör också att vi inte längre ser några formskäl till att hålla Sveriges ärende vid liv. Därmed kan Sverige få tillbaka sitt handlingsutrymme i rovdjursfrågor och utveckla den regionalt förankrade förvaltning regeringen sjösatt.

Ovanstående är vad miljöminister Lena Ek skriver efter att Naturvårdsverket gett ut en rapport angående att ungefär 380 vargar krävs för att nå en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Miljöminister Lena Ek fokuserar istället på antalet 180 vargar, som innebär massiva åtgärder för att både kraftigt öka den naturliga invandringen samt andra aktiva åtgärder för att bevara vargens genetiska status enligt rapporten.

Nordens ark varg Canis lupus
Nordens ark varg Canis lupus (Photo credit: t066e)

Jag har tidigare skrivit om regeringens misslyckande gällande vargjakts-frågan, särskilt när det gäller förståelsen av vad gynnsam bevarandestatus innebär. Enligt de undersökninga av vargkadavrerna som har gjorts finns inga sjukliga förändringar bland de vargar som skjutits, snarar verkar det som de varit genetiskt stabila och levnadskraftiga individer.

EUs miljökommissionär Janez Potocnik uttryckte detsamma i skarp kritik till dåvarande miljöminister Anders Carlgren. Då lovades det att vargstammen skulle stärkas genom inplantering av nya vargar. Jag bad då att miljöminister Andreas Carlgren skulle ta och lyssna på kritiken från EU samt från lokala intressenter, men tydligen fortsätter miljöminister Lena Ek att ignorera både EU och lokala miljöförespråkare.

Licensjakten är en följd av misslyckanden. Både från regeringshåll och de faktiska regler som satts upp. Man kan knappast hävda att licensjakten inneburit en förbättring när det gäller att upprätthålla vargens bevarandestatus.

Jag, Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och EU:s miljökommissionär Janez Potocnik är av samma åsikt: Stoppa licensjakten på varg.

Borås Tidning – Miljöminister Lena Ek: 180 vargar räcker för bevarande