Min avsikt med de tävlingar som jag utannonserade igår. #piratpartiet


Jag skrev följande i min kandidattråd, men tänkte att det kanske finns fler som undrar.


Jag har fått frågan i andra trådar huruvida att jag har någon baktanke med min tävling, exempelvis att de som känner mig skulle kunna välja mitt förslag på grund av att de känner mig och inte för att de anser att förslaget är bäst.

Det är alltid ett problem som en ledare måste ta hänsyn till i och med att alla rekommendationer oavsett om det är till riksdagskandidater, styrelse eller andra omröstningar riskerar att bli en röst på förslagställaren istället för på förslaget. Normalt ser man som ledare till att inte rekommendera något speciellt förslag just på grund av detta. Man ser också till att själv undvika att lägga förslag, eller kommentera på förslag i ett ledande ordalag.

Om någon grupp hade gett respons och sagt att de gärna genomför tävlingar som jag sponsrar med det syftet, utan att ange mig vid namn, hade jag utan tvekan gett dem det stödet. Det viktiga är att deltagandet ökar, inte att det är jag som tillhandahåller tävlingen.

I Piratpartiet är jag inte någon stark ledare, även om jag naturligtvis har ledarbakgrund och -karaktär. Om man ser till resultatet vid provvalet hamnade jag rätt långt ner på listan.

Jag har tidigare lyft frågan om tävling kanske kan vara ett alternativ för att förbättra medverkandegraden i forumet eftersom jag anser att till och med 1500 är ett lågt valdeltagande när man har en medlemsbas som sträcker sig över tiotusen. Men då jag inte fick gehör för detta valde jag att själv placera mina pengar på det jag pratade om, genom att annonsera tre tävlingar för tre olika voteringsomgångar. Jag tror nämligen att ökat deltagande i omröstningar på sikt även ger ökad kreativitet och medbestämmandekänsla, samt därför också mindre ”vi och dom”-känsla.

Jag såg till att formulera mina tävling att vara så neutrala som möjligt, samt poängterade att det för tävlingens skull inte spelar någon roll vad man röstar på. Men naturligtvis har farmor Gun rätt i att oavsett vad jag skrivit i tävlingsannonseringen eller i mitt förslag, finns risken att man röstar på mitt förslag för att man är vän med mig på facebook, följeslagare till mig på twitter eller känner mig på annat sätt. Det jag hävdar är dock att de som känner mig snarare vet att jag aldrig någonsin skulle be dem att rösta på ett förslag för att de känner mig, utan jag propsar alltid på att de ska rösta enligt vad de själva anser är vettigast. Så min målgrupp är sådana som inte röstar på mig för att vara snäll.

Jag hade genomfört tävlingen oavsett om jag hade lagt något förslag eller ej. Och jag hade också lagt förslaget oavsett om det skedde någon tävling eller ej.

Jag anser att det står varje person fritt att själv tillhandahålla tävlingar med motsvarande syfte. Om det finns budgetutrymme kanske även Piratpartiet generellt (genom styrelse, kampanjgrupp eller ledning) kan tillhandahålla en sådan tävling?

Ställ gärna frågor till mig, det blir lättare för mig att besvara dem då. När diskussioner förs i ett flertal trådar bakom min rygg är det svårt för mig att notera alla sådana frågor.


Kommentera gärna om du har några synpunkter, förslag, frågor eller idéer.


Ett svar till “Min avsikt med de tävlingar som jag utannonserade igår. #piratpartiet”