Moderaternas syn på Internet


Clay Shirky | Here Comes Everybody
The centrality of group effort to human life means that anything that changes the way groups function will have profound ramifications for everything from commerce and government to media and religion.

När jag gick i högstadiet skrev jag en essä om hur varje person skapar sin värld utifrån dennes syn på världen och att världen vi upplever baseras av alla inblandades världar. Jag fick inte något bra betyg på uppgiften om jag minns rätt, men jag tror fortfarande på att alla människor kan påverka sin omgivning om de vill.

Samhället består av en mängd individer där var och en kan ha olika syn på samhället. Samma sak gäller i större utsträckning när man börjar titta närmare på Internet. En del människor ser på Internet som ett verktyg, som ett transportmedel inom samhället och som en del av världen, medan andra snarare anser att Internet är något farligt, något störande och som en värld utanför den normala världen.

Jag läste för ett tag sedan om Staffans värld där Internet ingår som en helt naturlig del från tidig ålder.

För mig så har internet varit ett väldigt bra sätt att utvecklas som person, då jag stammade rätt ordentligt för några år sen så sökte jag mig till nätet. Idag då jag har mycket bättre kontroll över stamningen så har jag både en fot online och en offline med bekanta från bägge håll. Internet har varit positivt för min egen utveckling och är det även för andra ungdomar idag i stor utsträckning.

En majoritet av dagens föräldrar tror att inte internet är på riktigt, de klagar på att vi ungdomar är osociala när vi sitter vid datorn och spelar online, chattar eller vad vi kan tänkas hitta på. Internet ÄR på riktigt.

Själv har jag en annan bild där Internet är ett verktyg som förenklar samhällets funktioner något oerhört.
Det är nästan att jag känner mig trackasserad och diskriminerad när ett buss-bolag inte tillhandahåller möjligheten att beställa biljett över Internet eller när man inte kan göra bankärenden över Internet. Helt plötsligt blir allt omständigt och krångligt. Jag blir avskuren från en stor del av den värld som jag befinner mig i om jag blir avstängd från Internet.

Min uppväxt var helt utan datorer och när jag väl upplevde Internet första gången blev världen mycket tryggare än den värld som jag var uppväxt i med fula gubbar, grooming och våld. Ja grooming förekom då med och jag vågar nog säga att det inte har ändrats alls med Internet. Jag har träffat blottare när jag väntat på skolbussen, träffat ledare som varit lite väl kelsugna och utsatts för oprovocerat våld i olika sammanhang.
Jag kan hålla med om att Internet gör det lättare att hitta möjliga offer, men Internet gör det också lättare att skydda sig och upptäcka vad som sker.

För att gå vidare behöver jag sammanfatta intersektionalitet som beskriver att det blir problem om man tar en faktor och baserar teorier på enbart den faktorn. Det är vanligt att man tar etnicitet, kön och klass som en avgörande faktor istället för att räkna in övriga faktorer och kön. Exempel inom feminismen går det inte direkt att tala om kvinnor som ett enhetligt kollektiv när det finns stora skillnader mellan arbetarkvinnor, överklasskvinnor, moderatkvinnor, ensamstående unga mammor samt mer specifierat vita kvinnor från den lägre medelklassen. En person är ju trots allt inte bara sin etnicitet, inte enbart sitt kön och absolut inte enbart sin klasstillhörighet.

da vinci

Moderatkvinnor tar faktorn Internet och är rädda för dess användandet. De fokuserar på att offer kan hittas på Internet och glömmer helt bort att offer också hittas i skola, på fritiden och i hemmen. De föreslår dessutom att man ska få provocera fram grooming, trots att det är tvivelaktigt om en provocerad brottsling faktiskt skulle genomfört det brottsliga om de inte blivit provocerade.

Det jag tycker man borde göra är att diskutera varför dessa ungdomar anser att vuxna inte tar dem på allvar och varför socialstyrelsen inte ställer upp när barn behöver stöd. Varför tar elever vapen med sig till skolan? Varför klarar inte befintlig familje- och skolpolitik att ta hand om ungdomar? Men moderatkvinnorna tar bara upp nätet och då blir resultatet därefter.

Moderatmännen är också rädda för Internet och vill därför skydda yttrandefriheten genom övervakning och filtrering. Tyvärr skyddar inte generell övervakning mot något faktiskt brott, däremot är det integritetshämmande och farligt för just yttrandefriheten. Om du vet att din granne lyssnar på vad du säger i ditt sovrum hindrar det dig från att till din fru uttrycka åsikter om grannens trädgård, trots att du aldrig kommer att ta en grävskopa och demolera buskarna som du är allergisk mot. Om du vet att företaget avlyssnar alla anställdas kommunikationer kanske du inte vågar berätta om dumpningen av miljögifter. Om du vet att staten kanske avlyssnar din (eller din mottagares) e-post får du inte meddelandeskydd när du berättar om något konstitutionsbrott till media. Filtrering och censur har aldrig visat sig bra för yttrandefriheten, oavsett vad regeringar hävdar.

Dagens nyheter separerar tidnings-nyheter från vad som publiceras på dn.se och det är också ett tecken på att man hanterar Internet som en annan värld och att man försöker kontrollera informationen.

Spaniens telekomansvariga minister uttalar sig om att man ska få Internet att glömma. Det finns egentligen inget konkret förslag hur man ska få alla Internet-användare och uppkopplade enheter att glömma något eftersom Internet är byggt för att komma ihåg.

Det ska inte vara några andra regler som gäller för Internet än för andra områden inom samhället. Det är samma privata sfär oavsett om det är på Internet eller gällande Fredrik Reinfeldts klocka.


Övriga nyheter

Att lagstifta i enskilda avtal är normalt inte accepterat, men det går att gå runt om man har kontakter.

Forskare har hittat på uppgifter för att påverka politiker.

Notera att Politometern släpper politiska blogglistorna under veckan.

Thomas ber om assistans att lyfta uppgiften att när the big four säger kreatör menar de kreatörer som har avtal med just the big four, övriga artister får naturligtvis ingen ersättning.


11 svar till “Moderaternas syn på Internet”

 1. […] Varför anses just jobb till ungdomar vara så mycket viktigare än jobb till ålderdomar? Ja, nu sätter jag ålderdom som ett samlingsnamn på alla de som är äldre än de individer som kallas för ungdomar trots att jag uppfostrades med att båda orden är dåligt språkbruk. Det finns ju ungdomar, men inga ålderdomar. Men vad är då ungdoms-delen i ungdomsjobb? Det finns många som kommenterar att det satsas på ungdomsjobben: Joel Falk, Örnsköldsvik, ekofinans.se, Mona Sahlin och Marit Ulvskog, Carin Ståhlberg, Västerås kommun, Norrbotten.se, Arbetsmiljöverket, Lennart Holmlund, Maud Olofsson, Socialdemokraterna i Linköping osv, listan kan göras lång. Gemensamt är att de använder ordet ungdomsjobb, men det varierar vad betydelsen är och täcker in allt från åldersgruppen 18-24 (statistisk grupp), 18-20 åringars första jobb, till sommarjobb för de i skolåldern. Jag beskrev intersektionalitet i Moderaternas syn på Internet. […]

 2. […] Varför anses just jobb till ungdomar vara så mycket viktigare än jobb till ålderdomar? Ja, nu sätter jag ålderdom som ett samlingsnamn på alla de som är äldre än de individer som kallas för ungdomar trots att jag uppfostrades med att båda orden är dåligt språkbruk. Det finns ju ungdomar, men inga ålderdomar. Men vad är då ungdoms-delen i ungdomsjobb? Det finns många som kommenterar att det satsas på ungdomsjobben: Joel Falk, Örnsköldsvik, ekofinans.se, Mona Sahlin och Marit Ulvskog, Carin Ståhlberg, Västerås kommun, Norrbotten.se, Arbetsmiljöverket, Lennart Holmlund, Maud Olofsson, Socialdemokraterna i Linköping osv, listan kan göras lång. Gemensamt är att de använder ordet ungdomsjobb, men det varierar vad betydelsen är och täcker in allt från åldersgruppen 18-24 (statistisk grupp), 18-20 åringars första jobb, till sommarjobb för de i skolåldern. Jag beskrev intersektionalitet i Moderaternas syn på Internet. […]

 3. […] Jag anser att censur inte löser något problem och att det snarare är ett hinder för informativa beslut. Jag är exempelvis motståndare mot användandet av blocklistor mot barnporr, eftersom det inte används mot något sexuellt övergrepp mot barn. Snarare finns det risk att upptäckande av övergrepp hindras genom införandet av sådana listor. Det är också ett problem att människor blir rädda för risken för censur och begränsar sig själva. Moderatmännen är också rädda för Internet och vill därför skydda yttrandefriheten genom övervakning och filtrering. Tyvärr skyddar inte generell övervakning mot något faktiskt brott, däremot är det integritetshämmande och farligt för just yttrandefriheten. Om du vet att din granne lyssnar på vad du säger i ditt sovrum hindrar det dig från att till din fru uttrycka åsikter om grannens trädgård, trots att du aldrig kommer att ta en grävskopa och demolera buskarna som du är allergisk mot. Om du vet att företaget avlyssnar alla anställdas kommunikationer kanske du inte vågar berätta om dumpningen av miljögifter. Om du vet att staten kanske avlyssnar din (eller din mottagares) e-post får du inte meddelandeskydd när du berättar om något konstitutionsbrott till media. Filtrering och censur har aldrig visat sig bra för yttrandefriheten, oavsett vad regeringar hävdar. Ur Moderaternas syn på Internet […]

 4. ”jag tror fortfarande på att alla människor kan påverka sin omgivning om de vill”

  Jag tror att alla människor påverkar sin omgivning vare sig de vill det eller inte.

  Artikeln var nästan ett år gammal, men den är välskriven och fortfarande högaktuell. Bra där!

  • Jovisst är det så att man påverkar sin omgivning oavsett, men man kan också välja att påverka omgivningen aktivt. Exempelvis kan man välja om man ska se positivt eller negativt på det som händer och därigenom påverka hur andra upplever en viss situation. Men jag tror att alldeles för få människor försöker påverka omgivningen aktivt.

 5. Fenomenet du beskriver har väldigt lite med blockpolitik eller partipolitisk tillhörighet att göra. Glöm inte att det var sossarna som påbörjade resan mot vårt nuvarande Bodström-samhälle. M bara tog över tyglarna på en redan skenande droska.

  Det handlar så mycket mer om närvaro eller frånvaro i den nutida verkligheten – löst sammankopplat med ålder. Så hade vänsterblocket tagit tillbaka makten i höstas, hade någon högerbloggare skrivit ett lika kritiskt inlägg om hur S och V och Mp varit livrädda för verklighetens internet.

  • Jag hävdar att en grundläggande tendens i just blockpolitiken är frånvaron av ideologist engagemang. Det innebär att rädslor förstoras och används i syften att få allmänheten med sig i lättvunna poäng. Du har rätt i att rädslan för Internet knappast är någon egentlig partipolitisk fråga, oavsett om man ser på traditionell politik eller om man ser till partiprogrammet i övrigt. Det är helt enkelt rädsla som lika gärna kunnat vara S med statens kontroll eller M med motsvarande kapitalistiska synvinkel. I det här fallet var min bloggpost reaktion på att Moderaterna slog upp det rätt stort just för ett år sedan inför valspurten, men jag skulle lika gärna kunnat kritiserat vem som helst som visade okunnig rädsla inför Internets möjligheter.