Motioner rörande Piratpartiets politik: del 1


principer

Piratpartiets politik utvecklas av medlemmar och för medlemmarna. Det innebär att vem som helst kan föreslå för medlemmarna vad Piratpartiet ska fokusera på när det gäller principer eller sakpolitik. Det är så det ska fungera. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu vårmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Politik-kategorin är den jag tycker är absolut roligast eftersom den visar vilka kreativa idéer som finns bland våra medlemmar. Även om jag inte ställer mig bakom alla motioner älskar jag att idéerna finns. I många fall skulle det kräva flera bloggposter för att skriva allt jag tycker kring motionerna, men jag har valt att sammanfatta det för att det ska vara lättare att överblicka. Då det rör sig om 28 motioner har jag delat upp motionerna i tre bloggposter, och här kommer första delen.

Motion B01: Svensk rymdturism
Sammanfattning: Motionen föreslår att Piratpartiet ska arbeta för att utöka de nationella satsningarna på en eventuell framtida rymdturism. Jag kan tycka att det är lite begränsat att bara sikta på rymdhopp, men någonstans måste man börja om man vill nå the final frontier.
Bifall, även om man borde förtydliga det hela till ett eget sakpolitiskt dokument framöver.
Motion B02: Polisens rätt att förverka hjälpmedel
Sammanfattning: Motionen föreslår att polisens förverkande av hjälpmedel är för allmän när det kommer till datorer, och att det blir ett extra straff för de som drabbas. Jag håller med, för även om datorn är en nödvändigt hjälpmedel när det gäller många IT-relaterade brott är det också en del i det normala samhällsmedverkandet. Delar av ens liv försvinner vid ett ofta relativt godtyckligt förverkande. Jag ser det som viktigt i ett rättsäkert perspektiv att ta upp denna och liknande frågor.

Bifall

Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi tar bort kravet på en viss religion för kungafamiljen och låter dem välja precis som alla andra. Jag håller med. Att på 2000-talet kräva att någon har en viss särskilt religionstillhörighet är bara så fel. Vad hände med separeringen av kyrkan från staten?

Bifall

Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU
Sammanfattning: Motionen föreslår att öppna upp tillgången till forskningsdata på frivillig basis. Sharing is caring särskilt när det gäller forskningsrapporter och kunskap. Open Access kan påverkar inte den statligt finansierade forskningen och den forskning som sker inom institutionerna, men kan ge inspiration och vidareforskning i hela samhället.

Bifall

Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola
Sammanfattning: Motionen föreslår att man, till högre grad än man gör idag, ska lära sig kritiskt tänkande i skolan. Jag håller med. Att ha ett ämne i skolan för just kritiskt tänkande kommer förhoppningsvis att skapa den reflektion man behöver för att kunna förstå de delar som finns i alla ämnen. Och ett ställningstagande innebär inte att vi kör över de duktiga lärare vi har. Jag tycker inte att vi i dagsläget ska driva frågan om att reformera skolan, men i övrigt stödjer jag motionen.

Bifall

Motion B06: Rymdpolitik
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi bör ha en självförsörjande rymdkoloni. Visionärt och långsiktigt. Jag håller med om mycket i motionen och tycker att det blir en bra grund för ett sakpolitiskt ställningstagande inom rymdpolitik.

Bifall

Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket
Sammanfattning: Motionen föreslår att man öppnar upp lånehistoriken på frivillig basis. Jag tycker att det är klart intressant, men jag har svårt att se politiken i det. Det är möjligt att det går att argumentera i lokalpolitiken där det finns kommunala bibliotek, men jag har svårt att se nyttan på nationell eller EU-nivå.

Avslag

Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi genom tre huvudåtgärder moderniserar bibliotekens roll i samhället. Jag kan hålla med om första åtgärdsförslaget att förändra det som idag kallas e-bok och e-lib för att det ska bli lättare för allmänheten att ta del av kulturen. Däremot ställer jag mig tveksam till om det är bra att låsa in on-demand-tryckning av böcker till bibliotek som det andra yrkandet föreslår, och jag tror att det skulle vara bättre att driva verktygsutlåning beroende på vad det är för bibliotek och att det kan vara dåligt att skapa generella övergripande politik som gäller alla bibliotek överallt.

Bifall Y01 och avslag på övriga yrkanden

Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen
Sammanfattning: Motionen föreslår att även digitala böcker ska ingå i biblioteksersättningen. Jag håller med, det är inte särskilt modernt att ha olika hanteringar baserat på vilket media kulturen leveras.

Bifall

Motion B10: Papperslösas rättigheter vs arbetsgivaren
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi ska arbeta för papperslösas rättigheter gentemot deras arbetsgivare. Även om UPKs motionsunderlag förtydligar syftet med yrkandet är det oklart vad det är för behov vi politiskt ska försöka lösa. Papperslösa är exempelvis flyktingar som vi naturligtvis ska försöka hjälpa på bästa sätt. Om de anställs utan papper innebär att de blir svartjobbare. Svartjobbare blir ofta men inte alltid utnyttjade av sina arbetsgivare, ofta genom att behöva göra saker som man normalt inte kan kräva att anställda ska göra. Det är dock inte begränsat till de papperslösa. Motionen riktar sig in på ett smalt område utan att förklara varför man ska fokusera där.

Avslag, även om jag tycker att idén kan utvecklas till både politik inom ”svartjobbares rättigheter” samt ”papperslösas möjligheter”

Så nu frågar jag dig, vad har jag missuppfattat? Vad tycker du annorlunda?


2 svar till “Motioner rörande Piratpartiets politik: del 1”

  1. Bra genomgång. Jag har sett att många är positiva till en rymdpolitik. Även om det är visionärt så tror jag inte vi vinner speciellt många väljare på det tyvärr. Vår politik om demokrati, yttrandefrihet och lagar på nätet når inte fram. Istället väljer folk vård/skola/omsorgs-partier. Där ser jag inte att en rymdpolitik för partiet närmare väljarna. Man ska ju inte gå dit väljarna är, utan ha egna visioner, men ibland ska man nog vara mer pragmatisk.

    • Det finns flera olika konsekvenser som en visionär rymdpolitik medför. Du har nog rätt i att direkt ökat valdeltagande inte är en av dem. Däremot är viktigt att visa att vi har en mer långsiktig ideologi än alternativen och där tror jag att visionen om rymden är viktig.