Motormännens underlag är diskutabelt


Min kommentar gällande att Motormännens angrepp på infrastrukturministern var oseriös och till och med barnslig föranledde dem att länka till deras egen sida om just vad Motormännen kräver. Så nu kommer här en liten kommentar på det.

Motormännen inleder med att skriva kravet är ”att förarens mobiltelefonsamtal under färd endast får föras via handsfreeutrustning samt ett förbud mot SMS införs” samt att det är den handhållna mobilen de vill åt och att det är av trafiksäkerhetsskäl.

Det är visserligen så att handhållen mobil rent principiellt är ett högre riskbeteende än att ha mobilen fastsatt på något sätt, men enligt den mesta forskning på området så är det samtalet i sig som är det större riskbeteendet. Jag vet många som kör med enbart en hand på ratten, en farbror jag kände under uppväxten hade bara en arm men fick köra bil ändå, så att särskilja den handhållna mobilen från den monterade är knappast korrekt. Att ha handsfree innebär naturligtvis en högre riskmedvetenhet, genom att man på ett bättre sätt är förberedd på att samtal ska kunna hanteras, men det kan också innebära att fler risker tas, man kanske har för vana att ringa personer medan man kör bil och alltså har man samtidigt ett större riskbeteende. Att lagstifta enbart mot den handhållna mobilen har alltså inget med den allmänna trafiksäkerheten att göra.

Under sammanfattning har Motormännen stolpat upp en hel del punkter, med referenser till artikeln i övrigt. Jag väljer att ta dem punktvis istället.

Motormännen hävdar att det är farligt att prata i mobiltelefon samtidigt som man kör bil, men säger också att krav på handsfree gör att föraren har händerna fria för att köra bilen som grund till varför de vill förbjuda just handhållen mobil. De har fel. Jag har själv varit inblandad i en olycka som uppringd person. Jag satt i telefonsupportsamtal med en person som plötsligt avbröt sin tekniskt avancerade frågeställning med att han hade krockat, och ja handsfree användes. Handsfree hjälper inte när fokus ligger på något annat än vägen. Tyvärr Motormännen, ni saknar verklighetsanknytning med ert krav.

Motormännen likaställer SMSandet med att köra rattfull. Det är en felaktig och jättedålig jämförelse. Om 25% av trafikanterna körde rattfulla skulle vi direkt se en ökning i olyckstalen. SMSandet orsakar enbart en bråkdel av vad onykterhet orsakar, trots att olycksrisken ökar för naturligtvis handlar det även om beredskap och reaktionstider. Tyvärr Motormännen, förutom att jämförelsen är osmaklig så saknar ni verklighetsanknytning.

Motormännen gissar att 77% av befolkningen vill införa någon slags reglering av hur mobiltelefonen ska hanteras under färd. ”Någon slags reglering” säger till mig att undersökningen, som Motormännen valt att inte redovisa förutom med ”en Sifo-undersökning”, kanske har haft en gradskala på sitt frågealternativ. Så genom kreativ användning av statistik får de fram att en majoritet av befolkningen är för just den regleringen som Motormännen ställer som krav. Tyvärr Motormännen, hade ni haft riktigt underlag hade ni presenterat det.

Faktiskt är jag överens med Motormännen på en viss punkt, det är dock redovisat under frågor och svar och är därmed inte med i kravet: Det går att uppnå långsiktiga effekter av sms-förbud och handsfree-lagstiftning om trafikövervakningen är effektiv. Med en spridd, oförutsägbar och svårundviklig trafikövervakning går det att få bestående effekter. Med en ökad närvaro av trafikpoliser på våra vägar kommer andra trafikfarliga beteenden att kunna stävjas. Helt rätt Motormännen, det är vad ert krav borde fokuserat på.

Motormännen tycker visserligen att den automatiserade hastighetskameraövervakningen skulle kunna upptäcka och hantera handhållen mobil. Jag håller inte med. Jovisst att man säkert kan lösa det tekniskt, men det är svårt att dra slutsatsen att det på något sätt skulle innebära något ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom är hastighetskameror knappast spridd, oförutsägbar och svårundvikligt, eller hur Motormännen?

Det finns inget underlag som tyder på att en ny lag skulle innebära ytterligare signaler till polis och domstolar. Däremot gör varje ny lag det svårare för den enskilda att överblicka och förstå rättsystemet. Vi behöver mer information, tydligare direktiv och bättre processer, inte fler speciallagar. Tyvärr Motormännen, ni verkar sakna helhetsbild.

Motormännen visar sig dessutom dåligt uppdaterade på moderna mobiltelefoners kommunikationsmöjligheter. Jag använde Google Talk, GMail, Waze, WhatsApp, Facebook och Tweetdeck på min mobil och är alltså inte begränsad till just SMS som Motormännen vill förbjuda. Jag kan dessutom prata in meddelanden som skickas som SMS och det skulle ju också bli förbjudet om Motormännens krav uppfylls, trots att båda händerna är fria. Tyvärr Motormännen, att lagstifta för gårdagens tekniska möjligheter innebär knappast en förbättring av trafiksäkerheten.

Med en spridd, oförutsägbar och svårundviklig trafikövervakning går det att få bestående effekter. Med en ökad närvaro av trafikpoliser på våra vägar kommer andra trafikfarliga beteenden att kunna stävjas. Och det gäller även med befintlig lagstiftning, utan några som helst nya lagar om mobilhantering i trafiksituationer.


Ett svar till “Motormännens underlag är diskutabelt”