Olika vägar för att åtgärda Radiotjänst i Kiruna AB


Vi är många som tycker att RIKABs tolkning är fel, men hur går man tillväga för att ändra den? RIKAB lyssnar inte på några konsumenter, politikerna bryr sig bara om majoriteten och domstolen måste utgå från politikernas formuleringar. Så vilka vägar kan man gå för att få till en ändring? Och vad händer under tiden?

Först och främst tycker jag att du ska skriva på TVupproret eller någon annan av de namninsamlingarna som finns. Det är framförallt viktigt att veta att man inte är ensam. Det finns fler som är drabbade av Radiotjänst i Kiruna AB, det finns fler som vill förändra systemet.

Man kan välja att påverka genom skrivelser och aktioner, det kan vara effektivt beroende på vad man vill påverka och hur man vill påverka. I Frankrike brukar bönder blockera infartsleder med gödsel när de är missnöjda med något. Jag säger absolut inte att det kan fungera i Sverige för det tror jag inte, men fredliga samhällsaktioner kan absolut göra nytta om man får de som bestämmer att lyssna.

 • Radiotjänst i Kiruna AB är ett aktiebolag och borde därmed påverkas av allmänhetens syn. Dock har Radiotjänst myndighetsstämpel och har fullständigt monopol på marknaden, och det innebär att jag har svårt att se att man kan få Radiotjänst att lyssna åtminstone på en enskild. En väg är att i Kiruna organisera sig och regelbundet hålla fredliga manifestationer utanför Radiotjänst.
 • Man kan som Rådmansson föreslår skriva till riksdagsledamöterna som lagstiftar om Public Service. Det är rent anmärkningsvärt att ingen riksdagsledamot har föreslagit att förtydliga skrivelsen om Tv-mottagarna. Och det är ju också vad Kammarrätten gjorde i sitt avgörande: ”Kammarrätten har noterat att det inte förekommit någon riksdagsmotion som rör definitionen av tv-mottagare.”
 • Man kan också vända sig till direkt till SVT och be dem sluta tillhandahålla de helkanalutsändningarna som Radiotjänst tolkar som Tv-utsändningar. Det skulle faktiskt vara enkelt för Radiotjänst att på sina fakturor skicka ut inloggningsuppgifter till en inloggningsskyddad tjänst motsvarande det som TV4 och Kanal5 tillhandahåller, utan ytterligare kostnad för samhället, Radiotjänst eller SVT.

Den juridiska vägen är svårare för oss som inte är juridiskt skolade, men är absolut en möjlighet. Att bli utsatt av Radiotjänst brukar innebära att vi är tvingade in på den juridiska vägen. Jag har haft viss erfarenhet av lagtolkningar och rättsväsendet och hjälper till med det jag kan.

 • Förvaltningsrätten i Luleå, Kammarrätten i Sundsvall samt Högsta Förvaltningsdomstolen hanterar enskilda fall och alltså inte generella tolkningsfrågor. Det man kan göra är alltså att hjälpa vänner och bekanta som drabbats av Radiotjänst, exempelvis genom att tipsa om min sida och om professor Gunnar Karlsson artiklar.
 • Det är tyvärr fruktlöst att vända sig till Justitieombudsmannen eftersom de anser att Radiotjänst följer de lagar och regler som styr deras verksamhet när det gäller hanteringen kring tolkningen av vad som är Tv-mottagare.
 • Man kan också klaga hos Europadomstolen för mänskliga rättigheter, om man anser att Radiotjänsts tolkning att alla datorer, smartphones och surfplatta är avsedda att ta emot Tv-utsändning bryter mot våra grundläggande rättigheter och friheter. Vanligtvis måste man först gå igenom de svenska instanserna, men det är absolut en möjlighet.

Det jobbigaste sättet är att ändra lagen som Radiotjänst tolkat felaktigt och förtydliga begreppet Tv-mottagare. Det innebär att tillräckligt många personer villiga att förbättra Public Service måste väljas in till Riksdagen. Dessutom måste både Socialdemokraterna och Moderaterna göra ett dåligt val. Socialdemokraterna var de som fick igenom proposition 2005/06:112 som Radiotjänst baserar sin tolkning på och Moderaterna är generellt motståndare till att lägga ner Radiotjänst. Tillsammans har de 219 av 349 platser.

Ovanstående är de vägar, alternativ, som jag ser som möjlighet. Tipsa mig gärna om du vet något mer sätt att påverka. Det jag tror är den enklaste vägen är att få Sveriges Television att lägga deras kanalfunktioner bakom en inloggningstjänst, en så kallad paywall. Det är enkelt för SVT att se till att Radiotjänst skickar ut inloggningsuppgifter med deras fakturor, och det innebär en absolut garanti att enbart de som betalar Tv-licens kan följa utsändningen via SVTPlay.

Jag vill bli vald riksdagsledamot och kunna påverka bland annat Public Service-lagstiftningen därifrån, utöver det kommer jag att hjälpa oroliga konsumenter med deras Radiotjänst-frågor samt naturligtvis fortsätta att blogga om allt. Du väljer själv hur du vill påverka. Jag ser väldigt gärna att du blir Guld-pirat för det hjälper både mig och Piratpartiet, men det viktiga är att du väljer den påverkansväg som du tycker passar dig bäst. 


2 svar till “Olika vägar för att åtgärda Radiotjänst i Kiruna AB”

 1. Emil, kan man kontakta dig, mejla dig? Har ett dokument som vi skulle vilja dela med oss av, en analys av hittillsvarande process i tv-avgiftsfrågan. Kan du mejla till här lämnad e-postadress tack så skickar vi den. Du behöver inte lägga ut detta meddelande på hemsidan. tack.

 2. Jag är inte tekniker men kan tycka att det inte behövs någon riksdagsmotion som rör definitionen av tv-mottagare. Kammarrättens kommentar är helt obegripligt. Vad har det för rättsligt betydelse för målets utgång? Det behövs ju inte någon motion om definitionen av tv-mottagare, eftersom definitionen ju är teknisk och given genom den tekniska legaldefinitionen. Det är bara Kiruna och Sundsvall som inte begriper.

  Kan tillägga att även om Högsta förvaltningsdomstolen hanterar enskilda fall så är det en så kallad prejudikatinstans, vilket innebär att den domstolens avgöranden utgör generella tolkningar. Det mål som nu är uppe i den domstolen om tv-avgiften är ett ödesmål.

  Men om även den domstolen faller kan man mycket riktigt gå till Europadomstolen, eftersom hittillsvarande process bryter mot europakonventionen, sedan gäller det att övertyga domarna i Frankrike om detta.