På plats i Svea Hovrätt för att lyssna på #spectrial


Idag blev det återigen att sätta sig på tåget till Stockholm för att lyssna på vittnesförhör och kolla på rättens ledamöter.

Rättens ordförande började med att fråga huruvida verken har verkshöjd och hänvisade till både verken ”utan upphovsrättsskydd” samt de verk som målsägarna hävdar det görs intrång på upphovsrätten med hjälp av ThePirateBay. Ordföranden förtydligade att alla verk med verkshöjd har upphovsrätt men att det troligtvis avses att upphovsrätten släpps så fri att tillgängliggörandet inte gör ett upphovsrättsintrång. Åklagare Roswell kommenterade då ”Det finns så kallad Freeware som är fri att använda för privatpersoner, men inte får användas kommersiellt.” men menade troligtvis Shareware.

Det är svårt att bevisa verkshöjd eftersom det inte finns något entydigt som säger vad som ska uppfattas som ett verk, men samtidigt är det relativt enkelt att hävda verkshöjd eftersom det inte heller finns några formella krav vad som är ett verk utöver orginalitet samt att det ska ge uttryck för skaparens individualitet. Det innebär att det normalt är domstolen som avgör om ett enskilt verk innehar verkshöjd eller ej. Om något inte innehar verkshöjd gäller inte URL.

DIK – Vem bedömer vad som är verkshöjd?
Verkshöjd är ett mått på ett verks originalitet, individualitet och självständighet. Verkshöjd anses uppnådd när ett verk inte skulle ha kunnat framställas snarlikt av två personer oberoende av varandra. Verket får alltså inte vara så enkelt att ”vem som helst” skulle kunna komma på det. Vilka verk som omfattas av upphovsrätt avgörs vid tvistemål av domstol.
vad som angers i Lagen om upphovsrätt när det gäller litterära och konstnärliga verk.

javascript.nu – Vad är en verkshöjd?
Begreppet verkshöjd används inom upphovsrätten för att tala om huruvida något är skyddat eller inte av upphovsrättslagen. För att ett verk ska skyddas krävs att det har ”höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet”. Vid bedömningen om huruvida ett verk uppnår en verkshöjd tas ingen hänsyn till huruvida verket har hög kvalitet. Det viktiga är att verket är unikt och att det speglar originalitet och visar på uttryck för skaparens individualitet.
Något som skapas av naturen, ett djur eller av en slump (t.ex. om en dator slumpar fram ett verk) når således inte en verkshöjd. Om något når en verkshöjd eller inte får man avgöra i fall till fall. Det finns inga färdiga måttstockar för detta.
Kraven för vad som ska nå en verkshöjd är inte så stora i Sverige. Även ett vanligt brev anses uppnå en verkshöjd i Sverige. 1927 fastslog dock HD, högsta domstolen, att ett matrecept inte uppfyller de kriterier som ställs för att det ska uppnå en verkshöjd.

Tingsrätten förklarar relativt ingående varför de verk som finns angivna i åtalet anses ha upphovsrätt, exempelvis följande gällande datorspel:

De tilltalade, som fått möjlighet att ta del av datorspelen har vitsordat att de har verkshöjd. Vidare har vittnet Anders Nilsson (Antipiratbyrån), som laddat ned de aktuella datorspelen via The Pirate Bays webbplats, bekräftat att det är fråga om förhållandevis avancerade datorprogram. (4)

Det är klarlagt att målsägandebolagen innehar rättighetern och verken och att rättighetshavarna inte lämnat något samtycke till i åtalet åberopade förfoganden. (5)

Jag kommenterade följande gällande just ovanstående påståenden, notera dock att jag varken är jurist eller på annat sätt utbildad inom upphovsrättslagstiftning.

(4) Tingsrätten gör vissa konstiga utlåtanden gällande de verk som tas upp i åtalet.

 • Vad har de fyra åtalade för kunskap att avgöra om ett spel eller datorprogram är orginellt, individuellt samt tillräckligt självständigt att det inte skulle kunna framställs utan nuvarande rättighetsinnehavare? Jag kan själv bara avgöra om ett spel verkar kul. Ibland känns vissa spel väldigt lika varandra så jag kan inte uttala mig om verkshöjd.
 • Det vittne som angett att spelen är förhållandevis avancerade program är anställd av Antipiratbyrån som var part i målet. Någon som kan stava till jäv?
 • Har det någon egentlig relevans i något annat än ett mål gällande faktiskt brott mot upphovsrätten?

(5) Rättighetsinnehavararna har inte hörts alls.

 • Tingsrätten anser att målsägandebolagen innehar rättigheterna. Ja enligt de dokument som målsägandebolagen har tillhandahållit rätten. Men har man gjort ett försök att oberoende kontrollera dokumenten? Det var åtminstone en artist som inte hade gett sitt tillstånd till ett av målsägandebolagen trots att hans namn användes. Kan det finnas flera som inte känner till att deras namn och verk har använts som tillhygge?
 • Det jag funderar på om alla som använder sig av någon av de i åtalet angivna verken kan kontakta dem och höra om de verkligen vet om att deras namn används i Tingsrätten?

Verkshöjd är svårt att bedömma, men lätt att hävda. Även om jag naturligtvis inte bestrider det målsägarna säger om att angivna verk har verkshöjd, så anser jag att domstolen behöver göra en egen bedömning gällande det oavsett om de tilltalade har vitsordat verkshöjden eller ej.

Intressant?


3 svar till “På plats i Svea Hovrätt för att lyssna på #spectrial”

 1. ”Rättens ordförande började med att fråga huruvida verken har verkshöjd och hänvisade till både verken ”utan upphovsrättsskydd” samt de verk som målsägarna hävdar det görs intrång på upphovsrätten med hjälp av ThePirateBay. Ordföranden förtydligade att alla verk med verkshöjd har upphovsrätt men att det troligtvis avses att upphovsrätten släpps så fri att tillgängliggörandet inte gör ett upphovsrättsintrång. Åklagare Roswell kommenterade då ”Det finns så kallad Freeware som är fri att använda för privatpersoner, men inte får användas kommersiellt.” men menade troligtvis Shareware.”

  Har de aldrig hört talas om GPL? Skyddat av upphovsrätt, men går utmärkt att användas kommersiellt, för såväl privatpersoner som företag.

 2. ”Tingsrätten anser att målsägandebolagen innehar rättigheterna. Ja enligt de dokument som målsägandebolagen har tillhandahållit rätten. Men har man gjort ett försök att oberoende kontrollera dokumenten?”

  I tingsrätten tror jag att de åtalade vitsordade dokumenten i det hänseendet.