Personlighetstest – The Big Five


Efter att jag postat om personlighetstestet fick jag tipset från en kompis att också göra The Big Five som tydligen är den mest accepterade personlighetsmodell i forskarvärlden. The Big Five har framkommit baserat på arbetet av flera oberoende vetenskapsmän / forskare som med början på 1950-talet använde olika tekniker och erhöll liknande slutsats. Denna slutsats var att det finns fem distinkta personlighetsdrag / dimensioner.

Här är mina resultat på de fem personlighetsdragen / dimensionerna:
personlighetstest thebigfive

  • Extroversion: 74%
  • Orderliness: 52%
  • Emotional Stability: 70%
  • Accommodation: 68%
  • Inquisitiveness: 58%

Extroversion – Social and Reserved type
Resultatet var högt vilket tyder på att du är alltför pratsam, utåtriktad, sällskaplig och interagerar på andras bekostnad alltför ofta för att utveckla dina egna intressen och självinsikt.

Orderliness – Organized and Unstructured type
Resultaten var medium som tyder på att du är måttligt organiserad, strukturerad och har disciplin samtidigt som du är flexibel, omväxlande samt rolig.

Emotional Stability – Limbic and Calm type
Resultaten var hög vilket tyder på att du är väldigt avslappnad, lugn, trygg och optimistisk.

Accommodation – Accommodating and Egocentric type
Resultaten var måttligt hög vilket tyder på att du är, ibland, alltför slag beskedlig, tillitsfull och hjälpsam på bekostnad av din egen individuella utveckling (martyrkomplex).

Intellect – Non-curious and Inquisitive type
Resultaten var måttligt hög vilket tyder på att du är intellektuell, nyfiken, fantasifull men kanske inte särskilt praktiskt.

Min Global5/SLOAN-typ är SCOAI (2.8% av kvinnor; 4.0% av män): Social, Calm, Organized, Accommodating, Inquisitive
Min primärtyp är Social (16.1% av kvinnor; 11.5% av män)