Piratpartiet – Bättre för FÖRETAGANDE än Centern!


entrepreneur

Centern gillar inte företag, åtminstone inte små eller nystartade företag. Deras politik är ett direkt hot mot entreprenörstänk men verkar heller inte fungera för mer klassiska industrier.

Centerpartiet var rätt stolta över att de inte hade hjälpt Saab Automobile förra året. Saab är en klassisk fordonsindustri med modern produktion och har många framförallt svenska underleverantörer som därmed också drabbas av nedläggningar. Att vara stolt över att man haft en negativ påverkan på det allmänna företagsklimatet är knappast nyttigt för företagandet.

Lärlingsanställningar diskuterades också mycket inför valet och där finns det tre aspekter som knappast är bra för företagandet: Lärjungsutbildningar innebär 75% mindre tid för skolan att förbereda för samhällets krav. Visst man kan argumentera att företaget tar över förberedningen, men det blir i så fall för just traditionell anpassning för en viss yrkesroll och kommer begränsa möjligheten för entrepreneurtänk mer än vad skolan lyckas med. Och att begränsa kunskapen är knappast bra för företagandet. De företag som kommer att få avtal med skolorna behöver kunna ta in lärjungar på löpande basis och det ställer krav som knappast mindre företag klarar av. Det orsakar naturligtvis att lärjungarna får en begränsad utbildning som knappast är användbar i andra branscher. Och att fokusera användbarheten överlag är knappast bra för företagande. Slutligen ska lärlingar naturligtvis få lön, men det innebär en direkt snedfördelning mot mer traditionell utbildning i och med att familjer med lärlingar får en extra inkomst utöver bidragen. Att riskera att fattiga familjer väljer lärlingsutbildningar av kortsiktiga ekonomiska skäl är knappast bra för samhället.

Man kan naturligtvis diskutera om det är bra för jämlikheten i samhället att satsa hårt på klassiska kvinnoföretag när det gäller nystartsbidrag, men det är fortfarande bättre än att inte göra några satsningar på nystartade företag alls. Jag är dock inte enbart negativ till Centerpartiets arbetsmarknadspolitik. Många idéer är förvånansvärt kreativa och gynnsamma för småföretagande för att utgå från ett industritänk. Troligtvis är det Centerpartiets bakgrund inom lantbruk som ligger grund för förslagen om småskalig och närproducerad livsmedelproduktion. Och att låta alla som vill få utnyttja starta-eget-bidrag kommer enbart gynna företagandet. Dock är det inget entrepreneurtänk bakom den resulterande politiken. Hur ska man skapa grund för själva kreativiteten hos individen?

Istället för att fokusera på symptom som hög arbetslöshet och åtgärder som minskad skatt för arbetstagande, borde man fokusera på åtgärder som löser de grundläggande problemen. Ställ dig själv frågan, varför får man inget jobb efter genomförd yrkesinriktad utbildning? Det hörs ju på namnet att man är inriktad på ett yrke. Följdfrågan blir om man letar efter orsaker, varför söker elever till yrkesinriktad utbildning? Får inte elever rätt underlag för att ta rätt beslut, eller vill de verkligen bli arbetslösa? Går man ytterligare ett par steg inser man att vi i dagens utbildningssystem ofta utbildar till ett samhälle som inte längre finns och som vi inte heller vill ha. Undantag finns så klart men innebär ofta att läraren eller skolan går utanför skolboken.

Piratpartiet är mycket mer innovativa än Centerpartiet och vill bland annat göra det möjligt att i utbildningsyfte helt frångå gällande upphovsrättsregler. Vi vill dessutom att barn tidigare får lära sig att använda datorer och Internet, samt framförallt lära sig kritiskt tänkande. Det tror vi är bättre för samhällets företagande på lång sikt. Informationssamhället är redan här, eller hur?

Men det finns också mer kortsiktiga åtgärder som man kan göra som gynnar företagandet och individers rätt att tjäna pengar på sina idéer. Piratpartiet driver frågan om ett utvecklat samhälle där naturligtvis landsbygden är oerhört viktigt. Vi vill förbättra infrastrukturen både när det gäller elnät, elförbrukning och informationstillgång. Vi anser att lokaliserad elproduktion gör det enklare för mindre samhällen att bli självhushållande på el, och vi vet att kunskapsutbyte gör att lantbruk kan drivas mer effektivt samtidigt som det sker miljövänligt. Piratpartiets politik fungerar lika väl i städerna som på den moderniserade landsbygd som vi har numera. Piratpartiet vill exempel byta ut patentsystemet som effektivt hindrar små företag att etablera sig samt motverkar övervakningsdirektiv som FRA-lagen och Datalagringsdirektivet som redan har fått multinationella företag att välja bort att etablera sig i Sverige. Centerpartiet röstar ju för införandet av Datalagringsdirektivet trots att de själva anger sig vara motståndare till DLD.

Pingat på Intressant.


4 svar till “Piratpartiet – Bättre för FÖRETAGANDE än Centern!”

  1. Jag är inget större fan av Centerns företagspolitik utan föredrar Miljöpartiets politik inom det området. Däremot tycker jag det är konstigt att kritisera Centern för att Saab går dåligt, det är upp till Saab att sälja sina produkter utan statligt stöd och regeringen bör stödja företagen genom generella metoder (minskad arbetsgivaravgift etc) inte genom selektiva subventioner.

    • Jag håller med om att generella metoder är bättre än selektiva subventioner. Visserligen anser jag att minskad arbetsgivaravgift är en selektiv subvention på sitt sätt. Men jag kritiserar inte Centerpartiets beslut att rösta mot ett stödjande av Saab, utan mot att beslutet togs av budgetskäl snarare än på arbetsmarknadsgrunder.

  2. Apropå lärlingsplatser. Nu hade vi iofs bara praktikplatser under året jag pluggade, men det gav dels en inblick i hur man jobbar och hur branschen funkar, dels fick de bästa jobb på de seriösare ställena efteråt.
    Det som behövs är att man kan komplettera och vidarutbilda sig senare i livet.

    • Det vore absolut ett alternativ, att man har en grundskola, en lärlingsfas (som inte räknas som gymnasieutbildning) plus en senare gymnasieutbildning. Men att ha det som det nu där man inte får komplettera sin gymnasieutbildning innebär enbart att man smalnar av den allmänna kompetensen.