Piratpartiet – bättre på FRIHET än både Moderaterna och Socialdemokraterna


”Here is my advice as we begin the century that will lead to 2081. First, guard the freedom of ideas at all costs. Be alert that dictators have always played on the natural human tendency to blame others and to oversimplify. And don’t regard yourself as a guardian of freedom unless you respect and preserve the rights of people you disagree with to free, public, unhampered expression.” – Gerard K. O’Neill i 2081: A Hopeful View of the Human Future

Frihet är ett mycket stort begrepp som ha olika innebörd för olika människor, och även kan ha flera olika betydelser beroende på hur du ser på situationen just vid det tillfället. Moderaterna hävdar att arbete är frihet när Socialdemokraternas frihetsbegrepp är bunden till jämlikhet.

Möjligheten för MSM att ge blod så länge som männen inte har sex på ett halvår innan blodgivningstillfället kan vara en frihet. Fast blodgivning är ingen rättighet oavsett hur bra det är för samhället att faktiskt ha bloddonatorer.

”All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man’s life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.” – Albert Einstein

Friheten att kunna gå hem från jobbet eller skolan utan att misstänkliggöras för narkotikabrott eller sexköp är viktigt i samhället. Å andra sidan kanske det vore bra med en obligatorisk daglig förebyggande drogtestning av regeringstjänstemän? Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går för friheten ibland.

”Many politicians are in the habit of laying it down as a self-evident proposition that no people ought to be free till they are fit to use their freedom. The maxim is worthy of the fool in the old story who resolved not to go into the water till he had learned to swim.” – Thomas Macaulay

Att Piratpartiet är det enda partiet som helt och hållet ställer upp för kunskapssamhällets frihetsuttryck borde vara rätt självklart för alla. ”Som entusiastisk vän av en fri ekonomi har jag all anledning att välja det enda parti som förstått den nya marknaden – det uppkopplade informationssamhället med dess globala hyperdistribution. Så mitt val faller på Piratpartiet.” – Henrik Alexandersson

”No man can put a chain about the ankle of his fellow man without at last finding the other end fastened about his own neck.” – Frederick Douglass

Kanske det är värt att ta upp friheten att anställa kompetens utan att behöva bry sig om kön eller kvotering? Fast är det verkligen frihet att respektera andra människor?

Är det frihet att behöva vända varje krona? Eller är det frihet att göra avdrag som man har rätt till men inte behöver?

Är det frihet att slippa känna sig funktionshindrad i samhället? Att slippa bli diskriminerad och istället uppskattas på grund av ens åsikter och beteende?

Jag vill ta upp patentproblemen i läkemedelsindustrin som hindrar bromsmediciner och andra dyra mediciner att användas i tredje världen, men är det en frihet att uppskjuta sitt lidande?

”Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.” – Mahatma Gandhi

Man borde skriva om friheten att skämta att man har bomb med sig utan att man fängslas. Fast terrorhot gör att mer pengar går till övervakning och kontrollfunktioner, så frågan är om det är en frihet att minska på friheten?

Frihet går inte att skriva utförligt om, eftersom väldigt mycket kan ge frihetskänsla. För en fattig person, i eller utanför Sverige, är det en frihet att ha mat på bordet varje dag. För en rik person är det en frihet att kunna göra det man vill. Om man har åsikter är det en frihet att berätta om dem. För en Internaut är det frihet att ha tillgång till Internet. Det som är viktigt är att hela tiden komma ihåg att frihet kommer av att tillåta andra utrymme för deras frihet.

Pingat på Intressant.


Ett svar till “Piratpartiet – bättre på FRIHET än både Moderaterna och Socialdemokraterna”