Piratpartiet – Bättre på JÄMLIKHET än Socialdemokraterna!


Jag har precis lyssnat på Håkan Juholts tal under Socialdemokraternas dag i Visby. Jag kommer att för enkelhets skulle citera Liv Beckströms tweets som jag anser utmärkt sammanfattar talet.

 1. Politiken ska ställa löntaqarnas bästa först, då blir det bra för hela Sverige. Det är social demokrati.
 2. Vi ska inte vara kunder på en marknad, applåd 5, 6,7 Reinfeldt har gått vilse i skattedjungeln.
 3. Juholt fortsätter tala om pensionerna, överenskommelse genom 60 procent tillbaks, ge oss ett robust system
 4. Juholt tycker att alla ska lägga undan deckarna och läsa majblommans bok om förädrar som ber om glasögon, vinterkläder, med mera.
 5. Bekämpa barnfattigdom istället för skattesänkningar. Avregleringar av järnväg och apotek olyckligt
 6. Nu tid för arbetsplatserna, citerar kommunalaren o poeten o kallskänkan Jenny Wrangborg, hon är bra!
 7. Juholt vill lyfta arbetsmiljön med exempel från kommunalarnas värld de som får vardagen att funka.
 8. Vi ska jobba smartare o säkrare, ge arbetsmiljöverket uppdrag o forska mer om det nya arbetslivet
 9. Tar upp fusket med migrerande arbetskrafts löner i hotell o restbranscjen, villl ha ordning o reda.
 10. Juholt träffar uskor som älskar sina jobb men inte villl rekomendera dem till sina barn, ett slitigt lågavlönat jobb.
 11. Vallöfte om att lagstifta om rätt till heltid 2014, o rätt till tre veckors sommarjobb åt alla unga.
 12. Konservativa EU-chefer pekar finger åt oss förnurholkat anställningsskydd, ska ha högre ambitioner.
 13. Vi säger nej till era skattesänkningar och tar ansvar för morgondagen.
 14. Förhögt pris för oreglerad finansmarknad även här ska politiken ta befälet över marknaden.
 15. Socialdemokraterna växte fram som ide att vi har råd med varann, medborgare,i samhälle inte kunder på marknad.
 16. Om man rustar sig för ojämlikhet är skattesänkningar enda lösningen, men v tar ansvar för varann.
 17. Sverige i dag som en scen från Roy Anderssons film sånger från andra våningen, uppgivet, vi kan bättre.
 18. Juholt avslutar med Göran Sonnevis dikt vårt sätt att leva tillsammans måste förändras.

vågskål

Titeln på bloggposten är att Piratpartiet är bättre än Socialdemokraterna på jämlikhetsfrågan. Och om man lyssnar på talet så framkommer några saker rätt tydligt. Juholt tar inte upp några som helst jämlikhets-, feminism-, invandrings- eller jämställdhetsfrågor alls, förutom i anslutning till kollektivavtal eller skatter. Och till skillnad från övriga partiledare så försökte Juholt inte vinna några poänger från Sverigedemokraterna. SD nämndes nämligen heller inte under talet. Men oavsett så är det alltså knappast svårt för ett parti att vara bättre på jämlikhet.

Piratpartiet arbetar för jämlikhet som vi anser är viktigare än Jämställdhet. Positiv särbehandling diskriminerar alltid någon. Personer ska väljas utefter deras kvalifikationer, och egenskaper. Det fysiska könet är inte en egenskap på det sättet. Däremot finns det typiska “kvinnliga” och “manliga” drag som kan påverka olika sätt att se på saker, men både män och kvinnor besitter dessa.

Piratpartiet storsatsar på internet, det är den absolut bästa jämställd-/jämlikhetsmaskin som någonsin uppfunnits i historien. Det är något vi inte ska inskränka, censurera eller övervaka. Eftersom internet är fritt (det är det förvisso inte egentligen med nuvarande lagstiftning, men det skiter vi i) så kommer det göra att samhället blir en mer jämställd platform då alla spelar på samma plan. Tack till maloki för sammanfattningen.

I skolan grundläggs mycket av det vi ser i samhället. Där byggs det upp kunskapen om ömsesidig respekt och jämlikhet, frågor kring könsidentitet och intressen. Där spelar kunskapen stor roll, och om kunskap saknas spelar fördomarna naturligtvis lika stor roll.

Jag avslutar med ett citat från Emma som mycket väl påtalar något som man ofta missar när man pratar om jämlikhet samt jämställdhet: ”Det är faktiskt ganska obehagligt att medmänsklighet börjat framstå vara något av en samhällsfara idag. Och jag är jätterädd för att just den trenden skapar en masspsykos av att det gäller att lura andra innan man blir lurad själv.” – Är medmänsklighet en samhällsfara?

Pingat på Intressant.


Ett svar till “Piratpartiet – Bättre på JÄMLIKHET än Socialdemokraterna!”