Piratpartiet – Bättre på MILJÖPOLITIK än Miljöpartiet!


waterfall

Miljöpartiet är det yngsta riksdagspartiet och det märks att trots att deras fokusfråga är miljö har de en anpassningsförmåga som övriga riksdagspartier saknar. Miljöpartiet vill bygga för framtiden och det innebär att lyssna på det som sker nu men samtidigt ta hänsyn till det som har hänt tidigare. På många sätt så liknar åsikterna som Miljöpartiet lyfter fram de som hörs även hos Piratpartiet, även om vi har en grundläggande annan bakgrund till varför vi tycker som vi tycker. I den bästa av världar skulle nog Piratpartiet och Miljöpartiet ha bäst utbyte av ett samarbete. Miljöpartiet offrar dock sina visioner och fokusfrågor för begränsade ministerroller och blockpolitik.

Det är idag Miljöpartiets dag på Politikerveckan och naturligtvis är det därför dags att påminna om miljöfrågor som Miljöpartiet kan göra bättre. För man kan alltid göra mer för miljön.

Vi kan börja med lokalekologiska aspekter som hindrar vattenkraftverken att producera förnybar el, till exempel vid stora laxsjön. Det finns stora naturförbund som missar de långsiktiga miljöaspekterna på grund av kortsiktiga ekologiska hänseenden. Vattenkraft påverkar kraftigt närmiljön, men det är en mycket kortsiktig påverkan i den direkta närmiljön. Så var ställer sig då Miljöpartiet? Naturligtvis borde det vara viktigare att fokusera på den globala miljön särskilt ut långsiktiga perspektiv? Nej, tyvärr är det inte så.

Vi kan gå vidare med kärnkraftsfrågan, hatad av alla läger på grund av att det är svårt att vinna över motståndarna. Med nuvarande energiförbrukning kan man inte klara sig utan kärnkraften nämligen, och inte heller finns det någon bra lösning för slutförvaringen av bränslet. Det har varit förbjudet att ens argumentera för en utveckling av kärnkraften, så den teknik vi låter producera större delen av den el vi förbrukar är utvecklad på 60-talet? Har det skett några framsteg på kärnkraftsproduceringsforskningen sedan dess? Har det skett någon ideologisk förändring kring riskhanteringen kring kärnkraftverk på femtio år? Nej och nej. Inte i Sverige. Utomlands finns det kärnkraftverk som kan drivas utan att ge högradioaktivt avfall (som dessutom har en nedbrytningstid på hundra år i jämförelse med tusentals år för vanliga kärnkraftverk). Det finns forskarreaktorer som skulle kunna fungera som konstant batteri i många år, utan att ta upp större utrymme än en kontainer. Men i Sverige förbjöd vi all forskning gällande kärnkraftverk istället. Det är dock lätt att vara efterklok, så kanske Miljöpartiet har föreslagit att ändra kärnkraftsverken till att vara bättre ur ett långsiktigt miljöperspektiv? Oj, känner inte Miljöpartiet till Thorium-reaktorn i Indien som Greenpeace kritiserat?

Det var två enkla aspekter där Piratpartiets globala informationspolitiska perspektiv ger ett mer långsiktigt miljöperspektiv än Miljöpartiets kortsiktiga. Det finns naturligtvis också sakfrågor som gynnar konsumenten och samtidigt är bättre utifrån ett miljöperspektiv, exempelvis frågan om decentraliserad energiproduktion och naturligtvis användandet av elbilar. Nu har Piratpartiet inte tagit ställning i någon av de frågorna eftersom båda frågorna kräver utredningar som Piratpartiet inte kan genomföra med egna medel även om de tydligt ingår i våra fokusområden.

Decentraliserad energiproduktion innebär att varje konsument ska kunna producera energi (via vind, sol, vatten eller på annat sätt) samt leverera överskottsenergi till det allmänna elnätet. Det är till viss del redan på gång genom statliga utredningar gällande nettodebitering av elförbrukning, men det behöver mer pådrivning. Jag ser även ett behov att lägga över en stor del av ansvaret på den enskilda kommunen för att komma bort från att det är någon annans problem att lösa. Piratpartiet har dock inte tagit ställning i frågan.

Elbilar tror jag de flesta känner till. Jag tror de flesta skulle hålla med om att om man bortser från hur elen framställs har elbilar mindre negativ miljöpåverkan än någon annan bil inklusive andra miljöbilar. Problemen med elbilar beror uteslutande på grund av gällande patentlagstiftning. Piratpartiet vill riva upp patentsystemet för att bland annat underlätta för nya samhällsutvecklingar inom miljöområdet. Det skulle därmed även gynna nyföretagandet och elbilsutvecklingen. Jag anser visserligen att man behöver viss ekonomisk motivation för att få företag att satsa på elbilar, men eftersom det handlar om fördelningspolitik har Piratpartiet ännu inte tagit ställning i frågan.

Vi har alla gemensamt ansvar för våra barns framtid, och det innebär att man måste prioritera det långsiktiga miljötänket före lokalekologiska perspektivet.

Pingat på Intressant.

Bloggar om Miljöpolitik: Birger Schlaug, Thomas Böhlmark, Anders Carlgren, Ulf Björnholm Ottosson, Naturskyddsföreningen, Harald Nordlund, Liobrálach Òga Sverige, Mikael Clemens, J Paulsson.


5 svar till “Piratpartiet – Bättre på MILJÖPOLITIK än Miljöpartiet!”

 1. Det finns ett annat problem med just elbilar som gör att det rullar så få inom EU, det är väldigt svårt att få igenom en hembyggd elbil genom besiktningen. I USA har de flesta stater en ganska liberal inställning till hembyggen vilket gör att om bara bilen bedöms vara tillräcklig säker för omgivningen så tillåts den i allmän trafik, vilket också betyder att det idag rullar tiotusentals elbilar på USAs gator, varav väldigt många är hemkonverterade före detta fossilbilar eller till och med helt hembyggda bilar.

  Inom EU är regelverket så monstruöst att det är väldigt svårt att alls få igenom ett hembygge, en hobbybyggare fick tex slåss ca ett halvår för att få bilen godkänd eftersom besiktningsmannen bestämde sig för att det behövdes ett intyg från Ford att vacuumet som den nyinsatta vacuumpumpen producerade var jämförbart med det vacuum som bensinmotorn tidigare skapade. Detta trots att bilen klarade Bilbesiktningens bromsprover…

  Det här är ett mycket större problem än de patent du pratar om. Jag misstänker att det du syftar på är patentet på NiMH-batterier för bilbruk och även om det tidigare varit ett stort problem så använder de flesta hemmabyggare idag LiFePO4 och på den marknaden har priserna stadigt sjunkit till nivåer som idag gör dem mer kostnadseffektiva än vanliga blybatterier. Men, som sagt, det är inte så kul att investera de tiotusentals kronor det kostar att bygga om en bil till eldrift för att sen ägna månader åt att slåss mot byråkrater.

  • Det finns/fanns patent-issues även på transmissionstekniken om jag minns rätt, men du har absolut rätt. I Sverige är det inte lika lätt för hemmabyggen nu efter medlemskapet i EU. Innan dess hade vi faktiskt mycket fungerande hemmakonverteringar särskilt här på Gotland.

 2. En sån icke human inställning till naturen och dess ändliga resurser är inte Piratpolitik. Utbyggnad av vattenkraften skulle påverka naturen kraftigt. Kärnkraften är extremt farlig och skrämmer människor.
  Miljöpartiets politik tar hänsyn till dessa faktorer, det gör inte den politiken du försöker få till att vara piratpolitik. Jag är glad att den inte är det.
  Så vi kan inte påstå att Piratpartiet är bättre på miljöpolitik än vad miljöpartiet är. Verkligheten är långt därifrån.

  • Att rädsla hindrar människor från att göra verklighetsanpassande bedömning är naturligtvis ett stort problem, men att ta rädslan som anledning till varför man inte ska genomföra det som faktiskt är bra för miljön är knappast genomtänkt. Vattenkraft påverkar närmiljön otroligt mycket, men det är en påverkan som naturen lätt kan ta tillbaka på relativt kort tid. Jag kan hålla med om att Miljöpartiet är bättre på själva politiska aspekten men miljöpolitiken är en mycket föränderlig fråga där jag faktiskt hävdar att Piratpartiet har viktiga värdeaspekter som kan spela stor roll. Jag vet exempelvis där lokalekologiska hänsynstagande har gjort att lokalekologin har drabbats negativ: En fiberdragning (för att ersätta radiolänk) genom ett naturskyddsområde hindrades, och motsvarande radiolänk orsakade mutationer/utväxter på träd i naturskyddsområdet.