Piratpartiet – Bättre på TILLVÄXT än Moderaterna!


dandelion asphalt

Patentsystemet sätter hinder i vägen för att samhället ska utvecklas. Det gäller till exempel fordonsindustrin precis som all annan industri. Säg att man har en uppfinning som kan tillgodose en större del av världens elenergibehov. Säg att man med uppfinningen kan se till att stänga alla kärnkraftverk och kolkraftverk. Slut på diskussioner om vilken energiform som är renast, kortsiktigt och långsiktigt. Säg sedan att man patenterar den uppfinningen och skapar ett bolag för att sälja ett fåtal enheter varje år. Patentsystemet fungerar så att om man vill kan man naturligtvis ge bort det patenterade, men målet är att man alltid ska tjäna pengar på samhällets bekostnad. Vinstintresse går alltså före samhällsutvecklingen.

Att använda vinstintresset som motivator för samhällsutveckling är en grundläggande tanke kring kapitalismen och även industrisamhället. Industrin ger jobb som gynnar samhället, och genom arbetslinjen kan man få en grund för att ge exempelvis kulturskapande möjligheter att komplettera samhället. Nackdelen är så klart att utvecklingen blir begränsad till att ske i olika patentcykler, för att maximera vinsten, samt att en stor del av utvecklingsresurserna läggs på att hitta konkurrerande sätt att göra samma sak (som det fungerar inom läkemedelsindustrin).

Piratpartiet vill reformera patentsystemet för att göra ta bort hindret för utveckling. Om någon kommer på en underbar samhällsutvecklande idé ska de naturligtvis få tjäna pengar på det, men de ska inte få exklusivitet för idén. Samhället måste få komma först. Att storföretag kan påverka möjlighet att tjäna pengar för den enskilda företagaren är knappast utvecklande för samhället och marknaden.

När jag gick i lågstadiet byggde jag en legobil med tre motorer. Jag förklarade de tre motorerna med att beroende på var bilen var, och vilken typ av kraft som behövdes, skulle olika kombinationer av motorer användas. Det var naturligtvis en liten pojkes lek med lego, men hade jag vid det tillfället införskaffat patent på denna legobil hade jag varit mångmiljardär idag eftersom alla hybridbilar användes sig av liknande funktioner som det jag beskrev på tidigt 80-tal.

Den ekonomiska rätten innebär att man inte får sälja en begagnad skiva utan att bolaget som gett ut skivan ska få ersättning. Varför ska man begränsa möjligheten för fri handel på ett sådant sätt? Varför ska man begränsa möjligheten att presentera verket för sina kompisar och vänner? Varför ska man hindra spridning av kultur? Den ekonomiska rätten innebär ett kontrollsamhälle där handel mellan privatpersoner kontrolleras och påverkas av kommersiella krafter. Det innebär att även upphovsrättsindustrin hindrar samhällsutvecklingen och företagande.

HAX vågar påstå att ett fritt och öppet internet är en viktigare fråga, än de halvkväden som kommer från gammelpartierna. Vilket innebär att Piratpartiet har en mer företagarvänlig politik. ”Fri global kommunikation är det i särklass viktigaste verktyget för dagens fria företagande. För utveckling. För tillväxt. Och Piratpartiet är denna fria kommunikations främsta politiska förkämpar.”

Piratpartiet har en tillväxtpolitik till skillnad från Moderaterna som fokuserar på Internet-rädsla. Det är knappast särskilt svårt att vara bättre på företagande och tillväxt.

”Som om det inte räckte med företagsböter så finns det Moderater som vill kasta sveriges bäst säljande företagsledare i fängelse. Det blir nämligen så när Sverige säljer komplexa telekomprodukter, något vi är duktiga på. Tror jag ska skicka de en länk till den här bloggposten.”

”Patent kan främja tillväxt och innovationer men också begränsa och snedvrida konkurrensen, beroende på hur de tillämpas och utnyttjas. Det immaterialrättsliga systemet bör därför vara utformat på ett sådant sätt att det understödjer dynamisk konkurrens så att samhällsekonomiskt motiverade och välfärdshöjande innovationer kommer till stånd.” – Konkurrensverket

Intressant?

Moderata bloggare: Gunnar Hökmark, Thomas Böhlmark, Kent Persson, Anna Kinberg Batra, Stefan Ingves, Tokmoderaten, Carl Bildt


2 svar till “Piratpartiet – Bättre på TILLVÄXT än Moderaterna!”

  1. Det vore högst beklagligt om Piratpartiet skulle börja profilera sig som tillväxtvänligt parti.

    Till att börja med tror jag inte alls att på att ett avskaffande av patentsystemet skulle vara gynnsamt för tillväxten. Tvärtom. Patent är en sätt att frikoppla ekonomin från knappa naturresurser, och är därför en viktig kugge om man eftersträvar ”evig tillväxt”. Även om det går att finna enskilda exempel på patent som skadat tillväxten, är den samlade effekten av patentsystemet positiv för tillväxten.

    Det är populism att med grumliga argument försöka surfa på den rådande föreställningen att tillväxt alltid är något gott. Piratpartiet borde istället inta en kritisk position och göra en djupare analys över konflikten mellan ekonomisk tillväxt och intellektuell frihet. Piratpartiet bör stå för medborgarnas rätt att använda sig av sina kunskaper även då det skadar den ekonomiska tillväxten.

    • Patent hindrar samhällsutveckling som bland annat innebär tillväxt. Det hävdar också näringsdepartementet och justitiedepartementet. Patentets skyddande av enskilda idéer går helt enkelt utöver samhällsbehovet. Och numera inser även de flesta att patentets skydd för den enskilda idéen inte fungerar särskilt bra i praktiken.
      Men jag håller med dig gällande att Piratpartiet bör stå för medborgarnas rätt att använda sig av sina kunskaper även då det skadar den kortsiktiga ekonomiska tillväxten.