Piratpartiet-frågor


Frågorna var till en annan aktivist för en radio-intervju, men jag kunde inte låta bli att låna frågorna.

Hur tror du att ett enfrågeparti som ert klarar sig i riksdagen?

Svaret är egentligen tvådelat, där första delen är ”hur klarade sig miljöpartiet i riksdagen?” Miljöpartiet var ursprungligen ett enfrågeparti där man sedan har lagt till ett mer komplett partiprogram som mognat fram i partiet, även om de fortfarande främst fokuserar på just miljöfrågor.
Piratpartiet är ett fokusparti där vi arbetar för de demokratiskt grundläggande värderingarna i ett informationssamhälle nämligen att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri samt att patent och privata monopol är skadligt för samhället. Då det är grundläggande värderingar innebär det att många frågor innefattar sådana värderingar, även om vi kanske inte kan anse oss ha ett lika fullständigt och framarbetat partiprogram som de etablerade större partierna. Sådant kommer att mogna fram när och om det behövs. I riksdagen kommer vi att fokusera på vågmästarrollen.

Vad fick dig att välja piratpartiet?

Jag lyssnade på vad samtliga etablerade partierna ansåg, jag läste deras valmanifest och deras kompletta partiprogram samt kontrollerade hur riksdagsledamöterna röstade i ett urval av de för mig intressanta frågor som kom upp i riksdagen. Det är bara att se hur mycket kontrollsamhälle vi är på väg mot, hur mycket de befintliga partierna påverkas av kommersiella krafter och hur olika politiker röstar mot vad de säger i media och i valdebatten. Piratpartiet behövs och för mig fanns det inget annat val.

Hur länge har du arbetat med politik?

Hela mitt liv. Det beror dock på vad man menar med politik. Politik kan vara kohandel om veckopengen, diskussioner om arbetsuppgifter eller något annat. Politik är för mig en insatt åsikt och drivkraft om det man sysslar med. Men om man menar den politik som yrkespolitiker arbetar med så har jag ingen sådan erfarenhet.

Vart vill du komma inom politiken?

Samhället påverkas av många olika faktorer. Som yrkespolitiker har man en möjlighet att stävja det man anser är dåligt samt stärka de tendenser som är bra genom exempelvis lagstiftning. Piratpartiet vill främja Informationssamhället och arbeta mot de olika former av övergrepp som dagligen sker mot privatpersoner, exempelvis patentlagstiftningen i dess nuvarande form och integritetskränkande åtgärder.

Hur många medlemmar finns det i partiet?

Vi har strax över 50000 medlemmar i Piratpartiet samt det största politiska ungdomsförbund i Sverige.

Vad är dina drömmar för partiet?

För mig gäller det att Piratpartiet får möjligheten att agera vågmästare.

Hur ställer sig piratpartiet i miljöfrågor?

Piratpartiet ställer självklart upp för miljön, där det rör våra principvärderingar. Det enda vi är intresserade av är att vi avbryter den färd mot kontrollsamhället samt att kulturen och kunskapen släpps fritt. På ytan kan det synas att Miljöpartiet och Piratpartiet har liknande åsikter, men vi arbetar mer fokuserat för Informationssamhället.

Varför valde ni, piratpartiet, just nedladdning som partifråga?

Det vi, Piratpartiet, valde var att frigöra kulturen. Varför ska kommersiella krafter tjäna pengar istället för artisten? Varför ska inte alla få ta del av kulturen, oavsett var man bor och hur mycket man tjänar? Nedladdning är en liten fråga i det sammanhanget, men något som gör en mycket stor del av svenska folket till brottslingar, och det är väl knappast särskilt bra.

Hur ställer ni er mot upphovsrätten?

Upphovsrättslagen som den är idag är orättvis både mot den enskilda artisten och mot konsumenterna. Det hindrar mer än den hjälper. Det är bara att fundera på hur artisten är hjälpt av att upphovsrätten ska gälla längre tid än livstid. Det hjälper enbart de kommersiella krafter att tjäna mer pengar på bekostnad av samhället.

Vad tror du att artisterna tycker om gratis nedladdning?

Vad tjänar artisterna pengar på idag? Är det skivförsäljningen som genomsnittsartisten tjänar de stora pengarna på? Är det kanske STIM som genomsnittsartisten får in större delen av kakan från?

De större artisterna gynnas av de kommersiella krafter som finns och skulle nog motsätta sig det även om det inte påverkar deras ekonomi, men genomsnittsartisten kommer nog att få större genomslagskraft och spridning om det var enkelt att hitta och lära känna deras musik, exempelvis genom gratis nedladdning.

Vad innebär den ekonomiska rätten?

Det innebär att man inte får sälja en begagnad skiva utan att bolaget som gett ut skivan ska få ersättning. Varför ska man begränsa möjligheten för fri handel på ett sådant sätt? Varför ska man begränsa möjligheten att presentera verket för sina kompisar och vänner? Varför ska man hindra spridning av kultur? Den ekonomiska rätten innebär ett kontrollsamhälle där handel mellan privatpersoner kontrolleras och påverkas av kommersiella krafter.


Ett svar till “Piratpartiet-frågor”