Piratpartiets styrelse: version 2012


Vid höstmötet valdes ny styrelse och den tillträdde vid årskiftet. Här är alla ledamöter i mandatsordning.

Sammankallande: Marit Deldén
Ledamöter med mandat till och med 2012-12-31: Johanna Julén, Sammy Nordström, Fredrik Strandin
Ledamöter med mandat till och med 2013-12-31: Torbjörn Wester, Henrik Brändén, Emil Isberg, Rick Falkvinge, Mattias Bjärnemalm
Ledamöter med mandat till och med 2014-12-31: JP Anderson, Fredrik Holmbom, Andreas Larsson
Fyra ledamotsposter i styrelsen är vakantsatta och ska väljas på vårmötet 2012.

Det finns dock fler viktiga roller som blivit valda vid höstmötet 2011.

Revisorer: C Magnus Berglund, Göran Widham
Ersättare: Isak Gerson (personlig ersättare åt Göran Widham)
En revisorssuppleantpost är vakantsatt.

Valberedningen (som förbereder vårmötets val): Mårten Fjällström (sammankallande), Jonathan R Lundkvist, Marcus Schmidt, Christoffer Willenfort, Lars Johansson, Erik Lönroth, Jan Tegnér

Mötespresidium (som förbereder och kommer hantera själva vårmötet): Andreas Bjärnemalm (mötesordförande), Nils Agnesson, Johan ”mlg” Karlsson, Jonatan Gonte Kindh, Jörgen Lindell, Ola Andersson, Rickard Andersson

Om några månader är det vårmöte. Känner du någon som kan tänka sig ställa upp och hjälpa Piratpartiet på någon av ovanstående poster eller om du vill göra det själv hör av dig till valberedningen (@) piratpartiet.se.


Ett svar till “Piratpartiets styrelse: version 2012”