Polisernas chef håller inte med poliserna i #gategate


Jag var åskådare till tingsrättsförhandlingen för en vecka sedan men är lite försenad med alla åsikter om rättegången.

De två åtalade poliserna beskriver en annan situation, än vad polisernas chef David Beukelmann anger.

Jag hörde poliserna säga något när de beskrev händelsen som fick ett minne att väckas. Ett minne om något som jag läst och reagerat över för ett år sedan. När sedan ett vittne nämnde något som verkar stödja polisernas beskrivning i just det fallet började jag undra vad som egentligen gäller?

Vittnet var spärrvakten som beskrev att de civilklädda polismännen väntade bakom spärren för att ta plankare till en plats bakom spärrvaktens kur. Vittnet kunde inte själv se vad som försigicks bakom kuren naturligtvis, och nämnde att även om han inte hade sett poliser stoppa plankare där tidigare tyckte han inte att det var ett konstigt agerande.

Poliserna själva berättade att de stoppade ungdomar för att prata lite med dem, eftersom ungdomar rör sig i tunnelbanesystemet under vintertid. En av de två ungdomarna, som Jesper såg poliserna prata med bakom spärrkuren, hade enligt poliserna ingen giltig biljett. Det innebär att polisen flera gånger, rutinmässigt åtminstone den dagen, kontrollerade biljettinnehav.

Andreas Fahlén, pressansvarig på Stockholmspolisen, förnekar att polisen har biljettkontroller som arbetsmetod. Han tror att uppgifterna om biljettkontrollerande poliser är skrönor från organiserade plankare.

Så vad säger då de båda polisernas chef om vilka rutiner de använde sig av? Vilket uppdrag hade de två poliserna? Finns det några riktlinjer som ungdomsroteln, som poliserna tillhör, arbetar med?

David Beukelmann, chef på ungdomsroteln, instämmer i Fahléns beskrivning. Det händer att hans poliser ingriper mot plankare som tas på bar gärning, men enligt honom är det ingen arbetsmetod.
– Ungdomsroteln kollar inte folks biljetter. Däremot är det ett brott enligt ordningslagen. Är man innanför spärrarna utan giltigt färdbevis är man skyldig till brott mot ordningslagen och får en bot på 1000 kronor. Det är en polisiär åtgärd bland många andra, säger David Beukelmann.

Båda citaten ovan är kopierade från Expressens artikel Vreden kokar efter polistrakasserierna.

Så vi har alltså en individ som saknat giltigt färdbevis, enligt vad poliserna anger. Fick personen böter? Var det någon annan som fick böter den dagen? För om poliserna upptäcker ett brott mot ordningslagen ska det väl bli en bot på 1000 kr? Och det innebär att internutredarna skulle kunnat få fram vittnen som beskriver hur polisen agerat innan själva händelsen med Jesper. Kanske att de till och med kan prata med de två ungdomar som Jesper såg? Om det nu är att brotten lagfördes vill säga, och det inte enbart användes som ett sätt för poliserna att ”knäcka extra” som biljettkontrollanter i syfte att kontrollera exempelvis narkotikainnehav samt -bruk.

Om poliserna arbetade på det sätt som deras chef anger, borde det finnas vittnen som kan bekräfta det. Poliserna själva verkar beskriva ett annat tillvägagångsätt som snarare styrker de rykten som pressansvarige skyllde på organiserade plankare. Kanske tror polisen att argumentation för fri kollektivtrafik är att likaställa med att vara drogliberal?

Pingat på Intressant.


3 svar till “Polisernas chef håller inte med poliserna i #gategate”

  1. Detta är precis det som var upprinnelsen till att jag fotograferade poliserna från första början. Genom organisationen Planka.nu hade jag fått reda på att flera av deras medlemmar i P-kassan blivit stoppade av civilpoliser i tunnelbanan och därefter fått böter. När jag försökte få detta bekräftat från polisen så nekade alla jag pratade med till att sådana arbetsmetoder fanns.

    Därför tyckte jag att det var intressant att faktiskt dokumentera detta scenario när jag faktiskt såg det med egna ögon.

    Organisationen Ingen Människa är Illegal har även vittnat om att dessa kontroller används för att ”fånga in” papperslösa och gömda flyktingar.

    Hur sm helst så är det tydligt att detta är ett arbetsätt inom polisen som de själva inte är beredda att prata öppet om.