Propositioner från Piratpartiets styrelse


ppstyrelse

Piratpartiets politik utvecklas av medlemmar och för medlemmarna. Det innebär att vem som helst kan föreslå för medlemmarna vad Piratpartiet ska fokusera på när det gäller principer eller sakpolitik. Det är så det ska fungera. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu vårmöte och styrelsen har föreslagit att en del ärenden tas till beslut. Förslag från styrelsen kallas propositioner, men i övrigt är det ingen större skillnad mot medlemmarnas motioner.

Proposition 01: Principprogram 4.0
Sammanfattning: Hela partiet har en längre tid arbetat med att ta fram ett nytt principprogram där vi sätter människan i fokus och lyfter fram de fantastiska möjligheter som tekniken skapar. Det har skett i en helt öppen process och alla idéer har varit välkommna. Torbjörn Jerlerup från Frihetssmedjan tycker att Piratpartiet smalat av programmet istället för att bredda oss. Välkomna synpunkter såklart, som dock helt missat att det föreslagna principprogrammet är just principer som vi sedan bygger breddad sakpolitik på. Principprogrammet är den grund som vi ställer sakpolitiken på.

Jag tänker bifalla.

Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU
Sammanfattning: En lång rad informations- och integritetsfientliga beslut har tagits på EU-nivå, för att sedan tvingas på medlemsstaterna: Datalagringsdirektivet, IPRED, ACTA-avtalet… Som grädde på moset går en stor pott av EUs forskningsmedel till att skapa nya metoder för övervakning av medborgarna, där exempelvis INDECT-projektet utvecklar metoder att analysera data från bland annat övervakningskameror, mailtrafik, teletrafik och säkerhetspolisers register över hela unionen för att kunna identifiera misstänkt beteende utan att något brott ens begåtts.

Jag tänker bifalla.

Proposition 03: Sakpolitik: Integritet i EU
Sammanfattning: Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.

Jag tänker bifalla.

Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU
Sammanfattning: EU skulle kunna spela en viktig konstruktiv roll för att garantera alla EUs invånare en god infrastruktur för att dela tankar, åsikter och skapande.

Jag tänker bifalla.

Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU
Sammanfattning: EU är en betydelsefull aktör i den internationella ekonomin, och skulle därför om viljan funnes kunna spela en viktig roll som global motkraft mot idémonopolister och upphovsrättsindustri.

Jag tänker bifalla.

Proposition 06: Ändring av stadgebilaga; Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval
Sammanfattning: På uppdrag från höstmötet 2011 har styrelsen tagit fram förslag till ändring av regelverket för lokala föreningar för att det ska vara möjligt att ställa upp även i Sametinget.

Jag tänker bifalla.

Tycker du som jag? Har du annan åsikt? Berätta gärna vad du tycker.