Etikett: stadgar

 • Propositioner från Piratpartiets styrelse

  Piratpartiet har just nu vårmöte och styrelsen har föreslagit att en del äreden tas till beslut. Förslag från styrelsen kallas propositioner, men i övrigt är det ingen större skillnad mot medlemmarnas motioner. Jag sammanfattar här vad de olika propositionerna handlar om.

 • Motioner rörande Piratpartiets stadgar

  Man ska aldrig vara rädd för att föreslå en förändring av stadgar. Även om stadgar är själva grunden, och motsvarar en lagbok för föreningen, är föreningen under kontinuerlig förändring och det ska naturligtvis avspeglas i en föränderlig stadga. Att förändra grunden är så klart svårt och lite omständigt, men det innebär inte att man ska…

 • Motioner rörande Piratpartiets politik

  Piratpartiets politik utvecklas av medlemmar och för medlemmarna. Det innebär att vem som helst kan föreslå för medlemmarna vad Piratpartiet ska fokusera på när det gäller principer eller sakpolitik. Det är så det ska fungera. Det hävdar jag, Emil Isberg.

 • Motioner rörande Piratpartiets stadgar

  Man ska aldrig vara rädd för att föreslå en förändring av stadgar. Även om stadgar är själva grunden, och motsvarar en lagbok för föreningen, är föreningen under kontinuerlig förändring och det ska naturligtvis avspeglas i en föränderlig stadga. Att förändra grunden är så klart omständigt, men det innebär inte att man ska undvika att föreslå…

 • Vad ska man göra om ideell revisor inte följer stadgarna? #ppvm11

  Jag noterade frågan under Piratpartiet vårmöte. Piratpartiets stadgar formulerar revisorns uppgift i paragraf 7.2.1: ”Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.”. Anders S Lindbäck sammanfattar vad god revisionssed innebär med (jag har strukturerat svaret lite…

 • Emils kommentarer på vårmötets motioner: Stadgemotioner

  Piratpartiets vårmöte pågår just nu. Medlemmar som vill deltaga kan genom att följa Emmas härliga guide. Det som följer här är mina egna kommentarer gällande de olika motionerna i A-kategorin (stadgeförändrande motioner). A01 Namnbyte handlar om att byta namn på partiet. Orginalyrkandet är att byta till Fridemokraterna. Det finns också förslag att ändra namn till…

 • Valberedningens brev till styrelsen för #piratpartiet

  Så här 42 timmar innan föreningsmötet inleds har jag äntligen fått ta del av valberedningens brev till styrelsen gällande varför de inte haft tid att förbereda valen till föreningsmötet. Inte för att jag på något sätt behövde få det tidigare, utan att jag öppet förklarat mig frågande till varför valberedningen inte anser sig haft tillräckligt…

 • Motioner rörandes Piratpartiets stadgar

  Man ska aldrig vara rädd för att föreslå en förändring av stadgar. Även om stadgar är själva grunden, och motsvarar en lagbok för föreningen, är föreningen under kontinuerlig förändring och det ska naturligtvis avspeglas i en föränderlig stadga. Att förändra grunden är så klart svårt och lite omständigt, men det innebär inte att man ska…