Radiotjänst – En reflektion


Jag är missnöjd med hur Radiotjänst i Kiruna AB hanterar sina kunder. Sedan deras extrema tolkning av Tv-mottagare har jag varit i kontakt med många personer som känner sig frustrerade efter att ha blivit kontaktade av Radiotjänst. Jag har försökt hjälpa så många som möjligt.

Diego EpsteinJag anser att Radiotjänsts tolkning att samtliga datorer, oavsett hårdvara eller mjukvara, smartphones och andra liknande enheter ska räknas som Tv-mottagare är felaktig.

Jag anser visserligen att de som tittar på Tv-utsändningar via dator eller annan utrustning naturligtvis ska betala för sig. Men man ska inte tvingas betala Tv-licensen enbart för innehav av en dator.

Radiotjänst har långtgående undantag från normala rättsprinciper inskrivna i lagen om Tv-avgift, så det är enkelt att öppna upp för att de kan få ut kundinformation om IP-adresser via IPRED. Man skulle därmed få en informationsdatabas över de som faktiskt använder sig av Public Service, helt utan att lägga angiveriansvar på försäljare av produkter.

Det är många som blir förvånade när Radiotjänst hävdar sin rätt enligt sin nya tolkning. Exempelvis skriver IDGs teknikredaktör Jörgen Städje om att företagets datorer i den enskildes hem är avgiftspliktig. Sedan mitt tips till privatpersoner har många har via min facebook-sida hört av sig till mig efter att Radiotjänst varit i kontakt med dem. Alla som varit i kontakt med mig känner sig frustrerade samt även på många sätt hjälplösa (alltså inget gnällJohan Såhte).

Jag har även lyssnat på en tidigare anställd om hur klimatet i Radiotjänsts kundtjänst fungerar. Som tidigare kundtjänstansvarig kan jag förstå problematiken, men jag anser att Radiotjänst skulle kunna göra mycket för att förbättra situationen. Mitt tips är att alltid höra av sig till kundtjänsten igen (under dagtid) för att förhoppningsvis hamna hos en kundtjänstmedarbetare med bättre bemötande.

Såvitt jag har förstått så verkar det förekomma att Radiotjänsts anställda ljuger i sina anteckningar om samtal och möten, och det är ju såklart inte okej någonstans. Det jag skulle vilja se är hur vanligt förekommande det är, men en sådan undersökning kan bara Radiotjänst själva initiera.

Det är fortfarande oklart hur tolkningen om Tv-mottagare ska göras. Nackdelen med de politiska partiernas formulering i lagen är att det går att tolka otroligt brett och lagstiftaren har inte gett något tydligt underlag för hur deras lagändringar ska tolkas. Jag har dock inte ändrat min uppfattning att Tv-avgiften gör sig bättre på skattesedeln och att Radiotjänst borde läggas ner. Public Service ska inte syssla med maffiametoder.

 


2 svar till “Radiotjänst – En reflektion”

  1. Radiotjänstens agerande är inte bara felaktig. De har tagit på sig en roll som de inte har. De försöker tolka och bestämma vad lagen säger och tala om t o m för juristerna i regeringens kansli om vad som är rätt och fel. Det har nu visat sig tydligt när de anser sig kunna bestämma enväldigt, när de börjat tala om Reinfeldts skyldighet att betala TV-avgift. Inlägget i följande länk:
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5670898
    Ni kanske noterar hur Radiotjänstefascisterna (jag använder ordet ”fascist” som beskrivning, inte som glåpord) undviker nu att tala om ”datorn”, eftersom det skulle göra saken krångligare att diskutera för dem. De behöver inte hänga upp sig på Reinfeldts TV. De måste förstå att han, under alla förhållanden, har en dator. Men att börja tala om datorn skulle uppenbara den maktövergrepp som de håller på att begå i sin förföljelse av vanliga medborgare. Att radioapparater överhuvudtaget inte nämnts i den diskussionen som pågått nu i några månader, är också et indicium om att Radiotjänsten inte ha ren mjöl i påsen, om det inte vore helt uppenbart redan i deras stil Det handlar som om de vore en myndighet.
    Här finns bara en väg att följa: att ställa de politiskt förtroendevalda till svars och att rent juridiskt gå till botten till den motsättning mellan tolkningen av TV-avgiftslagen och den grundläggande principer i en rättsstat. Utan en organiserad motståndsrörelse mot Radiotjänsten och de politiskt ansvariga som tillåtit det som pågår, kommer vi ingenvart. De som inte vill tycka till, därför att de har TV och betalar avgift, blir medskyldiga i den erosionen av vårt rättstänkande som pågår. En fascistisk bestämmelse angår oss alla, oavsett om man drabbas själv av den eller ej. Det handlar inte bara om en avgift, det handlar om sunt rättstänkande. Det är på detta medborgerliga tystnad som en Hitler kom till makten. Nu börjar det med en fascistisk TV-avgiftslag. Vad blir det så småningom om man sväljer den?