Regeringens ÖvervakningsAnstalt – FRA


patriot act

FRA har brutit mot lagar och rättsliga principer samt har hanterat Sveriges medborgare som om det var krigstid. Myndigheten har regelmässigt brutit mot sitt syfte samt utbytt information i hög grad till tredje part. Avlyssningen har pågått utan insyn i många år. Lagändringsförslaget att FRA skulle få tillstånd att lyssna i kabel var till stor del för att rättfärdiga de lagbrott som myndigheten genomfört under åren.

Officiellt angav regeringen att det var på grund av terrorhot som FRA (och polisen) behövde få möjlighet att avlyssna medborgarna, eller ja det fanns de som hävdade att FRA absolut inte skulle avlyssna några svenskar dessutom. Officiellt skulle endast ett visst begränsat antal förbindelser avlyssnas samtidigt, och man skulle enbart granska information som gick över landets gränser. I verkligheten går det inte att särskilja vem det är som sitter bakom en viss uppkoppling, och än mindre vilken nationalitet de tillhör. I verkligheten går trafiken ibland utanför landets gränser även om både avsändare och mottagare är inom landet. I verkligheten begränsar antalet förbindelser inte särskilt mycket, om man kan välja ut vilka förbindelser man vill ha. I verkligheten fanns det inget terroristhot. I verkligheten spelade det ingen som helst roll vad de officiella skälen var.

Man skyller ofta på terrorister när man inte har något bättre skäl för övervakning/omhändertagande, på samma sätt som man skyller på barnporr när man inte kan förklara varför man vill införa censur. För generell övervakning kan lika lite hitta faktisk terrorism som censur kan minska övergrepp av barn. Oavsett vad politiker är övertalade av olika lobbygrupper att säga. Att kriminella med något högre intelligens än Björnligan naturligtvis anpassar kommunikationen och förberedelserna till rådande omständigheter och alltså i samtliga fall kommer undvika upptäckt samt kringgå spärrar/censur innebär att alla åtgärder riktar in sig på de vanliga medborgarna som ”har rent mjöl i påsen” och alltså inte skyddar sig. För det är enkelt att skydda sig.

earth globe

Att genomföra en terroristhandling är mycket svårare än vad TV visar och det innebär att terrorism inte kan ske särskilt ofta. Eftersom det är få personer som verkligen vill genomföra terrorism, särskilt i en demokrati som fokuserar på kunskap och informationsfrihet, sker det i verkligen ännu mer sällan. De som tas för terrorism är troligtvis snarare psykiskt sjuka och borde snarare få vård än terroristbehandling.

Jag minns när det fanns news-servrar som hade grupper där det öppet spreds barnporr-bilder. Det gjorde att det var mycket lätt att leta upp källan till spridningen av barnporr, men istället stängdes grupperna ner så att spridningen hittade andra vägar. De som förespråkar censur och olika Internet-filter stödjer alltså indirekt övergreppen.

FRA lyssnar via samverkanspunkter där de flesta Internetleverantörer lämnar över samtlig trafik från deras respektive kunder. Myndigheten kan lämna över information till polisen om de är intresserade, till EU för åsiktsregistrering eller till någon av de länder som vi utbyter information med. Rent principiellt är det inget som hindrar att de lämnar information om jobbsökeri till det företag som du jobbar på nu, skickar gredelina brev till de som raggar på Internet trots att de har familj eller för den delen snappar upp innovationer och lämnar det vidare till företag som beställt det. Huruvida FRA verkligen gör något sådant är svårt att avgöra, eftersom det inte finns någon som helst objektiv insyn i FRAs verksamhet.

Med den informationen som FRA får tillgång till går det att göra sociogram med en sådan detaljrikedom att de kan koppla samman även tillfälliga affärskontakter, eller för den delen samtliga tidningskällor. Tillsammans med Datalagringsdirektivet med det nya Smile29-tillägget går det att göra djupsökningar i en persons sökhistorik, i tidningars epostkommunikation, eller för den delen

Vi i Piratpartiet kräver att FRA-lagen rivs upp, görs om och görs rätt. Vi anser att detta är ett totalt oacceptabelt ingrepp i den personliga integriteten och att det hör till varje civiliserad statsordning att medborgarna garanteras rätten till privatliv och frihet från statlig övervakning.

Andra bloggar som skrivit på årsdagen av FRA: Alliansens svek mot kommande generationer, FRA-motståndet fortsätter, Svart Fredag, Samvete, sanning och framtid, Piratpartiet kämpar för Svenskarnas frihet.


13 svar till “Regeringens ÖvervakningsAnstalt – FRA”