Revisor i arbete


Det är nu den jobbiga tiden börjar för en verksamhetsrevisor.

Jag granskar naturligtvis löpande verksamheterna i de olika föreningar jag är revisor för, men december innebär trots allt att jag behöver förbereda både mig själv och respektive styrelse på den revision som ska göras efter verksamhetsårets slut. Det som oftast kräver mest arbete är att se till att beslut verkligen verkställs och också följs upp ordentligt.

Jag är revisor för tre helt olika föreningar som kräver olika revisionssätt även om det naturligtvis är samma revisionskrav i grund.

  • Mälardalens Datorförening som är en ideellt driven Internetleverantör som jag ombildat från att vara ett utskott inom Mälardalens Studentkår tillsammans med flera andra kompisar. Föreningen driver verksamhet i två städer och diskussioner har förts om utveckling i ytterligare en stad. All vinst går tillbaka till föreningen.
  • Västmanlands Äventyrssällskap är en ungdomsförening som fokuserar på spel av olika slag. Föreningen är ett utmärkt exempel på hur en organisation kan anpassa sig till rådande förhållande. Föreningen lever på bidrag.
  • Västerås LeParkour Förening är en ungdomsförening som utövar idrotten LeParkour. Föreningen lever på bidrag och stödet från Rudbeckianska gymnasiet.

Jag är också ordförande för min bostadsrättsförening, men det är normalt endast mindre förberedelser i slutet av året.


Ett svar till “Revisor i arbete”