Rikstrafikens förslag om Gotlands landsväg


Visby Eldblås Jauvet

Jag åker till Medeltidsveckan varje år för att fotografera och umgås med likasinnande. Då jag gillar ön har jag varit där vid andra tillfällen också, för att se hur Gotland är när ön inte är medeltidsklädd. Det är relativt smidigt att ta färja till ön oavsett om man har bil eller om man är till fots.

Det var på Gotland jag lärde mig fotografera då det finns oerhört varierande naturmiljöer och situationer. Jag har också träffat några av Sveriges härligaste människor på Gotland. Naturligtvis kommer jag alltid att vara fastlänning, men att regelbundet besöka Gotland är något jag tänker fortsätta med.

Sammanfattningsvis är Gotland en underbar plats att besöka och uppleva.


Häromdagen nåddes jag av beskedet att Rikstrafiken har beslutat att dra ner på antalet överfarter och att det möjligtvis bara ska vara en fastlandshamn.

Rikstrafiken är den myndighet som bland annat har ansvar över att Gotlands-trafiken sker och de har sedan 2008 haft en pågående utredning om hur trafiken ska hanteras från och med 2015.

Färjetrafik till och från Gotland från och med 2015
Rikstrafiken ska också utreda trafikutformningen av linjesjöfarten till och från Gotland. Den kan utformas på flera sätt. En utgångspunkt är dock att det ska finnas regelbunden linjesjöfart för personer och gods året runt mellan Gotland och svensk hamn belägen utanför Gotland. Det är en öppen fråga hur trafiken ska se ut från 2015.

Destination Gotland

Enligt Rikstrafikens rapport Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 (Microsoft Word-format) är varken hög turtäthet eller snabba färjor i Gotlandstrafiken viktiga. SR skriver mer tillsammans med några Gotländska tidningar och det finns en Facebook-grupp mot förslaget.

Sammanfattningsvis anser Rikstrafiken att Gotland har bra transportmöjligheter och klarar av både ett lägre antal färjeöverfarter och långsammare färjor. Det föreslås inte något om alternativa bränslen eller minskade koldioxidutsläpp på andra sätt även om det nämns i anslutning till flygtrafiken.

Enhamnsalternativet tycker inte jag är rimligt eftersom det skapas en flaskhals som kan bli sårbar för yttre omständigheter. Som programmerare och nätverkstekniker har jag praktiskt arbetat för att få bort flaskhalsar.

Jag tror heller inte att Rikstrafiken har räknat med ökningen av fastlandsutsläpp i och med en förlängning av transportsträckan på just fastlandet. Miljöfokuseringen är för kortsiktig inom ett alldeles för begränsad område.

Det visas också att färjetrafiken har utvecklats sedan tidigare år men det planeras inte för motsvarande framtida utveckling. Jag skulle snarare se ytterligare godstrafik från Oxelösund eller Västervik, kanske i kombination med persontransport under högsäsong.

Att Rikstrafiken rekommenderar en sänkning av hastigheten beror på att det inte funnits tillräckligt med utveckling av vare sig fartyg eller bränsletekniker för att överfarten ska kunna bli mer effektiv. Även om jag håller med principen är jag inte överens om att man får lägga tekniska hinder i vägen. Det är bättre att ställa krav på tillverkare och leverantörer än att nöja sig med det man får.

Rikstrafiken är medvetna om att det är en klar försämring för resenärer och transportörer mot hur det är idag.

Det ska dock nämnas att resenärer och godsintressenter är i stort sett nöjda med trafiken idag. Turtätheten är tillfredsställande, restiden är kort och de hamnar som trafikeras är de som önskas. Att ändra på dagens upplägg skulle med andra ord av många uppfattas som en försämring av trafikupplägget. Det är därför viktigt att vara medveten om att en förändring av trafikupplägget kan medföra ett minskat resande. Rikstrafiken vill betona att ett minskat resande inte är det som eftersträvas. Detta kan dock bli en effekt av att en åtgärd måste genomföras på grund av andra anledningar.

Dock räknar inte Rikstrafiken med att minskat resande i sin tur påverkar näringen som påverkar arbetsituationen osv. Det är helt enkelt ett exempel på när kortsiktigt sparandet av pengar på ett område leder till ökade utgifter inom andra områden.

Nu tror jag inte att Rikstrafikens rekommendationer kommer att gå igenom. Men det innebär inte att man ska försöka påverka politikerna att inse att Gotlands färjetrafik är enda landsvägen som kommunen har tillgång till.

Kom ihåg att det är valår. Ställ politikerna mot väggen med frågor om Gotlands landsväg.


Ett svar till “Rikstrafikens förslag om Gotlands landsväg”