Rösta på Piratpartiet, Kryssa Emil Isberg


riksdagsval

Rösta på Piratpartiet till Riksdagen

För integriteten som ignoreras av övriga partier. Några partier vill stödja den enskildas integritet, men har förhandlat bort möjligheten att faktiskt göra det. Piratpartiet står för medborgarnas rätt till ett privatliv, stärkt rättssäkerhet samt mänskliga rättigheter.

För kulturen som begränsas av övriga partier. Naturligtvis ska du få låna ut din bok och din CD till dina vänner och bekanta. Naturligtvis ska du har rätt att ta del av andras kultur oavsett vilken inkomst du har. Naturligtvis ska artisten tjäna på sina verk. Naturligtvis kan man tjäna pengar på att konkurrera med gratis. Piratpartiet hävdar att samhället måste hänga med i utvecklingen och anpassa lagsstiftning efter samhället istället för att stödja en döende industri.

För kunskapen som glöms bort av övriga partier. Naturligtvis ska varje individ ha tillgång till ocensurerat Internet. Naturligtvis ska man kunna kräva grundläggande demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, informationsfrihet, åsiktsfrihet och organisationsfrihet. Naturligtvis ska läkemedelsforskning gälla nya läkemedel och inte varianter på gamla sådana. Piratpartiet kräver en reformerad patentlagstiftning samt upphovsrättslagstiftning.

Rösta på Piratpartiet till Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktige

För ökad öppenhet och sänkta kostnader. Använd öppna format och CC-licenser där det går.
För utbyggt fibernät i hela länet. Piratpartiet vill expandera statsnätet till ett länsnät där alla i hela nätet kan erbjudas 100Mb/s bredbandsanslutning.
För ökad kulturspridning. Spela in och sprid exempelvis teaterföreställningar som drivs med offentliga medel.
För ett genomgående integritetsarbete. Övervakning av medborgarna ska begränsas så gott det går och brottsbekämpning skall ske på sätt vilka inte inskränker på medborgarnas personliga integritet.

Kryssa Emil Isberg till Riksdagen, Landstingsfullmäktige samt Kommunfullmäktige

Med min ideella bakgrund, livserfarenhet och åsikter kommer jag göra ett bra jobb som ledamot, men oavsett kommer jag fortsätta att kämpa för att alla ska ha rätt till kultur samt kulturutbyte, övervakningsamhället tillintetgörs, att det ska bli lättare att uppfinna samt naturligtvis att den enskildes integritet stärks.

I Örebro län, Östergötland, Södermanland, Uppsala län, Västmanland samt på Gotland ska det finnas riksdagslistor med mitt namn på i alla vallokaler. För er utanför de områderna går det att beställa separata valsedlar. Det är Öst som riksdagsvallistan heter. Kom ihåg att beställa några stycken så att du kan ge dina kompisar också.

I Västmanland finns det landstingslista där jag finns med och i Västerås finns jag med på kommunlistan.

Rösta på Piratpartiet och kryssa Emil Isberg. För att din röst ska räknas, inte avlyssnas.


4 svar till “Rösta på Piratpartiet, Kryssa Emil Isberg”

  1. […] ”Kryssa Emil Isberg till Riksdagen, Landstingsfullmäktige samt Kommunfullmäktige. Med min ideella bakgrund, livserfarenhet och åsikter kommer jag göra ett bra jobb som ledamot, men oavsett kommer jag fortsätta att kämpa för att alla ska ha rätt till kultur samt kulturutbyte, övervakningsamhället tillintetgörs, att det ska bli lättare att uppfinna samt naturligtvis att den enskildes integritet stärks.” – Rösta på Piratpartiet, Kryssa Emil Isberg […]