Sammanfattning av #spectrial


Här kommer en snabb sammanfattning av de bloggposter jag själv skrivit om The Pirate Bay-rättsfallet.

Tingsrättsdomen (PDF) är bra att börja länka, men min sammanfattning av densamma börjar min berättelse. Mina kommentarer förklarar att jag inte håller med Tingsrätten om ansvar vid upphovsrättsbrott, inte heller att uppladdning av en torrent är att likaställa med tillgängliggörande på en hemsida, samt att det finns flera konstiga bedömningar som tingsrätten gör.

Ett och ett halvår senare är det dags för hovrätten.

  • I Imorgon börjar spectrial2, The Pirate Bay i hovrätten poängterade jag att upphovsmännen dömdes i Tingsrätten för medhjälp till upphovsrättsbrott, utan att det finns någon dömd förövare eller ens bevis på att någon har lidit någon faktisk skada. The Pirate Bay är inte ens någon unik plats för att söka efter kultur och kunskap.
  • I På plats i Svea Hovrätt för att lyssna på #spectrial skriver jag om verkshöjd. ”Verkshöjd är svårt att bedömma, men lätt att hävda. Även om jag naturligtvis inte bestrider det målsägarna säger om att angivna verk har verkshöjd, så anser jag att domstolen behöver göra en egen bedömning gällande det oavsett om de tilltalade har vitsordat verkshöjden eller ej.”
  • I Solidariskt ansvar versus icke solidarisk närvaro skriver jag om att skadeståndskraven från två separata förhandlingar kommer att påverka varandra.
  • I Andra dagen rättegång: färre åskådare på plats, snabbare hantering samt intressantare ämnen beskrev jag lite om diskussionerna runt omkring rättegångssalen.
  • I Dag 2: Målsägaradvokaternas anförande #spectrial beskrev jag att skadeståndsberäkningarna är överdrivna på många sätt. Till att börja med använder Spotify grundsiffran 0,3 öre per album istället för 65 kr. Att dessutom lägga på tillägg för att något är DRM-fritt, antagna mervärden samt en principmässig samhällsutveckling är inte något jag skulle kalla för skälig. Jag håller med försvaret om att faktiska försäljningssiffror för de aktuella verken behövs för att se påverkan före, under och efter den aktuella perioden.
  • I På plats i Svea Hovrätt för att lyssna på #spectrial beskriver jag att verkshöjd är svårt att bedömma, men lätt att hävda. Även om jag naturligtvis inte bestrider det målsägarna säger om att angivna verk har verkshöjd, så anser jag att domstolen behöver göra en egen bedömning gällande det oavsett om de tilltalade har vitsordat verkshöjden eller ej.
  • I Måndagförmiddag och #spectrial på schemat beskriver jag uppspelningarna av interjuerna med Ludwig Werner (ordförande i IFPI), Per Sundin (VD Universal) samt Roger Wallis.
  • I Roswells slutplädering i The Pirate Bay-rättegången #spectrial där jag avslutade med att åklagare Roswell påtalade att det har varit en komplicerad utredning, som krävt stora resurser bland annat teknisk expertis trots att det har haft högsta prioritet. Överklagan till hovrätten har försinkats på grund av jäv-hanteringen. Att det tagit lång tid borde alltså inte orsaka någon strafflindring även om det gått 4,5 år sedan tillslaget.
  • I Danowsky slutför talan i rättegången mot The Pirate Bay #spectrial beskriver jag att Danowsky till stor del stödjer sig på traditionella licens- och affärsmodeller, som jag hävdar har tagits fram av industrin utan att ta hänsyn till den enskilda konsumentens behov och intresse. De experter som advokaten hänvisar till, exempelvis när det gäller skadeståndsbeloppsuträkningarna, kommer samtliga från den egna industrin.
  • I Idag kommer domen från Svea Hovrätt. Andra delen i #spectrial avslutas därmed förklarar jag att Piratpartiet politiskt anser att kulturdelning (och därmed bland annat fildelning) gynnar skapandet av ny kultur, och att döma The Pirate Bay skapar ett effektivt hinder för framtidens kulturskapare. I just TPB-fallet anser Piratpartiet att det skett ett stort rättsövergrepp i hur de åtalade har hanterats och den tekniska okunskap som genomsyrade främst tingsrättsförhandlingen. Att ärendet gick till domstol på så lösa grunder är enbart på grund av målsägarnas lobbyism.

Pingat på Intressant.

IDG: I dag på kommer domen mot Pirate Bay


4 svar till “Sammanfattning av #spectrial”