Sänkt rösträttsålder, del 2


”Det är för övrigt lite lustigt hur konservativa alla liberaler blir när Lorentz Tovatt föreslår sänkt ålder för rösträtt. Sanslöst.” – Totte Löfström

Patrik Lindenfors föreslår att sänka rösträttsåldern till 16 år eftersom forskning, undersökningar samt bland annat Europarådet visar på att ungdomar mycket väl kan ta ansvar för sin röst. Forskaren, inom evolutionsbiologi och evolutionär kulturforskning, tar upp argument som bemöter fördomar om ungdomars ansvarslöshet, fördomar om ungdomars kunskapsnivå, fördomar om intelligensnivå, och så vidare.

Ledarkommentar i VLT 2013-07-30Dagen efter går det att läsa en väldigt negativ kommentar på VLTs ledarsida, där de dock inte verkar läst artikeln i DN. Kommentaren inleddes med att det inte går att kalla det för åldersdiskriminering att unga personer inte får rösta. Det håller jag absolut med om, en lagstadgad åldersgräns är inte diskriminering. Det är dock ingenting som artikeln lyfter, utan verkar vara något som ledarskribenten hört i sin bekantskapskrets någon gång när frågan om sänkt åldersgräns diskuterats.

Kommentaren på VLTs ledarsida går vidare och tycker att rösträtt är en av de få saker som ska vara bundet till myndighetsåldern. Det hävdas att det handlar om huruvida man är barn eller vuxen gentemot staten ”eller bättre uttryckt: Det handlar om vuxen betyder ansvar”. Det sista har ledarskribenten visserligen fel om eftersom vuxen betyder att man klarar sig utan vårdnadshavare, men jag tror mig förstå vad ledarskribenten menar ändå. När man är 18 så ska man på egen hand ta ansvar över sig själv och sin vidare utveckling. Vissa väljer dock att inte ta sådant ansvar, och ska de då inte ha rösträtt??

Vidare så uttrycks ”Den som har ansvar för sig själv gentemot samhället, ska också få påverka lagstiftning”, som jag helt håller med om. Jag anser dock att straffmyndighetsåldern eller som den också kallas straffbarhetsålder är det som innebär att man nu har det ansvar för sina handlingar och därför ska kunna rösta.

I de nordiska länderna in­­fördes en straffmyndighets­ålder i början av 1900-talet. Sverige­ införde år 1902 en ålder av 15 som gräns mellan barn och vuxen, och tre år senare gjorde Danmark samma sak. Straffmyndighets­åldern kom till när myndigheterna insåg att kriminella barn och ungdomar inte förstod konsekvenserna av sina handlingar.

Världens Historia

Piratpartiet är idag enda partiet som driver frågan om sänkt åldersgräns, och då just genom att harmonisera rösträttsåldern och straffmyndighetsåldern. Kan man dömas i domstol bör man ha möjlighet att kunna påverka lagstiftningen tycker vi.

Ledarskribenten avslutar med följande stycke, som gör att jag gärna skulle vilja sitta ner med skribenten och bara höra varför personen tycker rösträtten är så jobbigt.

Men innan vi är riktigt vuxna ska vi också få slippa allt för tunga ansvarsbördor. Det finns för mycket som händer i en 16-årings liv ändå.

Rösträtten är knappast särskilt tung, åtminstone anser inte jag det. Det är visserligen ett svårt val att veta vad man ska rösta på, särskilt när det finns en allmän uppfattning att etablerade politiker inte håller det som lovas, men man kan ofta få tips och råd från familj och vänner. I skolåldern kan man dessutom få relativt objektiv information från skolan, så egentligen är det enklare för gymnasieelever att rösta än det är för oss övriga. När man dessutom räknar med att det enbart är ett fåtal tillfällen man får möjlighet att rösta minskar ansvarsbördan ytterligare. Ansvaret är dessutom delat med övriga röstberättigade så det egna ansvaret är relativt litet i sammanhanget. Det viktiga är ju att man röstar och att man utgår från ens egen syn på samhället, inte vad man röstar på.

Och oavsett om det händer mycket i ens liv, så innebär en sänkning enbart att man har en möjlighet att rösta.

Vi har historiskt sett gradvis utökat antalet röstberättigade, 1919 fick kvinnor rösträtt, 1924 fick även de  som inte gjort värnplikten rösträtt, 1937 fick fängelseinterner rösträtt, 1945 fick de som går på socialbidrag rösträtt, 1968 fick utlandsboende svenskar rösträtt och 1975 sänkte vi senast åldersgränsen till just 18 år. Jag gick igenom det i mer detalj i Rösträtt för personer yngre än 18 år.

Vi borde låta rösträttsåldern bli samma som straffmyndighetsåldern. Är man tillräckligt gammal för att hamna i domstol bör man ha möjlighet att få rösta i allmänna val. Piratpartiets åsikt är densamma nämligen ”Sänk rösträttsåldern så att den harmoniseras med straffmyndighet”.

 


3 svar till “Sänkt rösträttsålder, del 2”

  1. Höj rösträttsåldern till 25 istället, så att man kan vara säker på att konsekvenstänkandet och moralen är urvecklad hos dem som röstar. Sådant utvecklas betydligt senare än 16 års ålder.

    • Skall man vara säker på att moralen och konsekvenstänkandet är utvecklat som kriterium för att någon ska få rösta får man nog avskaffa rösträtten.