Självklara rättigheter försvagas


 1. Annkatrin Meyerson har skrivit en D-uppsats om Rätten till försvarare vid polisförhör där hon förtydligar att även om allmänheten tror att försvarare alltid måste vara närvarande vid ett förhör är praxis snarare att försvarare sällan är närvarande.
 2. Nakenbilder från flygplatsbaserade body scanners börjar cirkulera.
  ”We were promised all along that the body scanners “increased privacy” because they were only accessible to a single staff member who had no personal contact with the passenger taking the scan, in addition to the assurance that the images could not be saved and were instantly deleted. It in fact turns out that airport staff have been saving, printing and circulating naked body scans in complete violation of these supposed guarantees.”
  Finns det någon som anser att det inte är möjligt att också FRA råkar dela med sig av skyddad information till någon svensk myndighet som är intresserad av just sådan uppgift?
 3. Meddelandefrihet gäller inte för alla:

  ”I VLT beskriver en kvinna hur hon behandlades som anställd i kommunen och hur domaren betedde sig i Tingsrätten mot kvinnan som hade mod att ställa sig upp mot Västerås stad som arbetsgivare. Hon har varit anställd i 35 år men åker ut med badvattnet när hon protesterar mot missförhållanden på sin arbetsplats.

  I samma VLT läser man en artikel om politiskt gnabb om meddelarfrihet. Gällde inte reglerna om meddelarfrihet för den anställde i Västerås stad? Varför ställde inte den drabbades arbetskamrater upp för den ”omplacerade”? Svaret är enkelt. De ville naturligtvis inte också få sparken.”

 4. Datainspektionen utkom med ”Integritetsåret 2009” där de redovisar ett 20-tal lagar och lagförslag som påverkade integriteten under det gångna året. Dessutom beskrivs några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut och nya teknologier som kommit att påverka den personliga integriteten.
 5. Aftonbladet skriver om att EU-parlamentet idag ska besluta om Europa ska lämna ut alla ekonomiska transaktioner som genomförs till USA.

En del bekanta har frågat mig varför de ska rösta på Piratpartiet om nu befintliga partier börjar ta upp Piratpartiets fokusfrågor. Svaret är att det inte enbart är våra fokusfrågor som behövs skrivas in i programmet, utan det krävs också att ha politiker som ställer sig bakom dem till fullo. Vilken politiker som helst kan stå på ett torg och hävda att de är för personlig integritet, men när samma politiker sitter i riksdagen kan de lika gärna rösta mot personlig integritet. Det har skett förut och det kommer att ske igen.

Befintliga partier uppdelade på två olika block med relativt lika åsikter har orsakat ovanstående situationer. Ställ politikerna mot väggen. Kontrollera riksdagskandidaters närvaro (HelenePetterson, AB), åsikter och stabilitet i partiet. Fundera över hur du vill leva. Rösta Pirat! Vi är vad vi står för.


Ett svar till “Självklara rättigheter försvagas”