Kronofogden är hårda vid indrivning av Radio- och Tv-avgift


Jag har svarat på en hel del frågor om Radiotjänst i Kiruna AB sedan min bloggpost om att Radiotjänst har fel. Mycket har jag kunnat förklara om rutiner och tillvägagångsätt hos Radiotjänst, men då jag själv inte har erfarenhet om Kronofogdens agerande vid indrivning av Radio- och Tv-avgift så har jag haft svårt att svara på sådana frågor. Jag har dock frågat Kronofogden om deras syn på Radiotjänst och indrivning.

Lagstiftaren (Regering och Riksdag) har gett Radiotjänst långtgående undantagsregler utifrån de rutiner som fungerar i övriga samhället. Kom ihåg att Radiotjänst i Kiruna AB är dotterbolag till SVT, Sveriges Radio och UR och alltså ett helt vanligt företag med 200 anställda. Sverige har 1745 andra bolag i samma storlek som Radiotjänst. Radiotjänsts beslut räknas dock enligt lag som myndighetsbeslut och de behöver inte ta hänsyn till några etiska regler gällande kontakten med privatpersoner.

RIKAB:s beslut om att påföra avgifter enligt denna lag ska anses som beslut av förvaltningsmyndighet och får verkställas, om avgiften är obetald och förfallen till betalning. Verkställighet får ske även om avgiftsbeslutet har begärts omprövat eller omprövningsbeslutet har överklagats. Avser beslutet radio- och TV-avgift, krävs dock att RIKAB har sänt en påminnelse enligt 12 §.

Uttagande av avgift handläggs hos Kronofogdemyndigheten som allmänt mål. Lag (2009:1235).

17 § i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Notera också att Kronofogden enligt lag måste hantera ärendet oavsett om ärendet är under omprövning eller överklagat till Förvaltningsrätt. De får inte ta hänsyn till att ärendet är tvistigt när det gäller ärenden från Radiotjänst. Så Radiotjänst har alla möjligheter att hota med Kronofogden eftersom privatpersoner inte har några normala rättigheter.

Kronofogden har alltså inget annat val än att hantera Radio- och Tv-avgiften som en statlig avgift, trots att det är från ett aktiebolag. Kronofogden får inte ta hänsyn till om beslutet är omprövat eller överklagat. Kronofogden lägger på 600 kr i grundavgift för deras handläggning i frågan.

Jag har inte lyckats få svar på om man som privatperson får tillbaka de 600 kr om det visar sig att Radiotjänsts beslut var felaktigt, men rimligtvis borde den kostnaden då falla på Radiotjänst.


9 svar till “Kronofogden är hårda vid indrivning av Radio- och Tv-avgift”

 1. Hej Emil,
  Vill först säga att det är väldigt härligt att se att någon gör något om rånartjänsten.

  Idag har jag blivit utsatt av dom då de har skickat en faktura och jag har inte angett något till dom. Det var en kontrollant här för 3 veckor sedan och jag pratade men han och sa att han inte behöver knacka på min dörr igen. Han såg att jag höll i en ipohone och så har han skrivit in mig. Detta fick jag veta av en telofonist på radiotjänsten då jag ringde och frågade varför de skickat en faktura. Han svarade att kontrollanten som var hos mig såg att jag höll i en iphone. Jag at till telefonisten att den var en väns telefon som han har glömt hos mig och jag tänkt använda den till att fota kontrollanten. Jag har nu skickat in en omprövning och även JO anmält detta då jag tycker att det är oaceptabelt att kontrolanten kan bara ta för givet att det han ser är mina saker. Han frågade inte ens om det var min telefon.

  Om denna omprövning inte acepteras och dom tar bort mig så vädjar jag om hjälp. Jag kommer att återkomma till dig om detta.
  Bortset detta ärende så jobbar jag hårt för att firmor som samsung, appel och andra internet och tv levrantörer ska trycka emot detta då det är dom som säljer tjenser/ produkter som vi får betala 2000+kr om året.
  MVH
  Dennis

  • Det verkar vara sådana direktiv som kontrollanterna har fått, åtminstone har de uppfattat att de har de direktiven. Det är inte ovanligt att kontrollanter rapporterar uppgifter som de inte har informerat eller frågat om.

   Du borde absolut ha möjlighet till en ändring tycker jag. Och skulle inte Radiotjänst acceptera det så borde vi tillsammans kunna formulera något till Radiotjänst.

   Stora produkt-tillverkare och -försäljare vågar inte gå emot Radiotjänst eftersom de ju vill sälja deras produkter, så även om de tycker att Radiotjänsts tolkning är fel vågar de inte sticka ut huvudet.

 2. Du får inte tillbaks grundavgiften. Avgiften anses som korrekt vit tidpunkten för inlämnandet. Skatteverket är likadana. De kan hittepå-taxera dig och om du inte betalar får du ändå betala grundavgiften. Försöker de sätta dig i konkurs får du ändå betala konkursansökan även om konkursen inte går igenom.

 3. Jag undrar nu hur det blir.

  Saken
  Utmatning; nu fraga om invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 §
  utsökningsbalken.

  Beslut
  Hinder mot verkställighet foreligger inte.

  Beslutet gäller omedelbart enligt 2 kap. 19 § utsökningsbalken.

  Skal

  Radiotjänst i Kiruna AB (Radiotjänst) har överlämnat krav pa Tv-avgift för
  verkställighet mot (mit namn………….) Skulden har fått skuldnummer (X) i
  Kronofogdernyndighetens databas. Skulden restfördes den 5 augusti 2013.
  (Mit namn…) bestrider betalningsskyldighet. Han anger att han inte har nagon
  Tv-utrustning och han har inget avtal med Radiotjänst. Han bestred deras första
  faktura och överklagade Radiotjänsts beslut till förvaltningsrätten. Han har ännu
  inte fatt nagot beslut fran forvaltningsratten.
  Det ar Radiotjänst som fattar beslut om Tv-avgift. Den som ar missnöjd med
  Radiotjänsts beslut far begara omprovning hos Radiotjanst och överklaga till
  allmän forvaltningsdomstol. Kronofogdemyndigheten saknar således möjlighet att
  ompröva sådana beslut utan Radiotjänsts beslut ska läggas till grund för handläggningen
  hos Kronofogdemyndigheten. Att Radiotjänsts beslut ar överklagat till
  förvaltningsrätten utgör inte hinder för verkställighet. (mit namn……..)
  invändning lämnas därfor utan avseende.

 4. Wmil med flera;
  Så här kan vi inte hålla på att bara beklaga och acceptera tarkasserierna. Det är helt klart att Radiotjänstens agerande måste hanteras juridiskt på ett effektivt sätt. Vi lever inte i ett fascistiskt land.
  Kan några av dem som bara skriver och klagar här och bor i Stockholm stämma en träff för att driva en strategi och agera juridiskt mot Radiotjänsten. Vi måste också ta kontakt med JO (på ett annat sätt än genom underkastelse) och med några av de ansvariga riksdagsmän. Låt oss träffas och dra upp en tydlig strategi och börja handla, inte bara prata och beklaga.
  Om ni skickar till mig er adress så kan jag börja kontakta er med några förslag och med effektiva resonemang i vår fråga.
  Om min adress inte syns kan Emil ge er den.
  Emil: kan jag prata med dig via telefon? Vi måste handla.

 5. Jag har också fått en påhälsning och brev om att en faktura är på väg, fast vi inte skrivit under något… Och jag vill också vara med och driva det här! Men…jag bor i Göteborg. Kan vi inte göra någonting mer samlat över hela landet? Det här är för jävligt hela den här grejen och jag vill inte fajtas med det här själv. Tror det är många som känner likadant och jag fler vi är desto bättre. Det kanske vore en bra idé att ordna en plattform, typ blogg, hemsida, eller liknande. Emil – skulle du kunna ge mig Rådmanssons adress? Jag skulle kunna ordna ett möte i Göteborg.