Solidariskt ansvar versus icke solidarisk närvaro


Internetanvändning

Solidariskt ansvar betyder följande. Säg att två personer har en gemensam skuld till en motpart. Ur motpartens perspektiv kan denna skuld regleras på två olika sätt, nämligen dels genom att var och en av gäldenärerna (de som är skyldiga pengar) skall betala sin andel (vilket kallas för delat ansvar) eller att var och en av dem är skyldig att betala hela kravet och sedan får lösa problemet med att någon av dem kanske betalat för mycket genom ett kravförhållande gäldenärerna emellan (det solidariska ansvaret). Vid ett solidariskt ansvar kan alltså en av våra två tänkta gäldenärer behöva punga ut med hela summan och får sedan (genom regress, som det kallas) kräva tillbaka från den andra gäldenären den hälft som den senare skall betala.

Det solidariska ansvaret är huvudregeln i svensk rätt. Står inget annat i något avtal, är flera som har en skuld tillsammans skyldiga att utge hela summan och får sedan kräva tillbaka det som de eventuellt betalat för mycket av de andra. Genom den analoga tillämpningen gäller detta också för brottsrelaterade skadestånd: flera brottslingar tillsammans svarar för hela skulden och får sedan i förekommande fall kräva det för mycket betalda åter av de andra brottslingarna.

I The Pirate Bay-målet har vi fyra åtalade varav tre av dem troligtvis inte har några medel att betala skadestånd med. I min kommentar till tingsrättsdomen förklarade jag att ”Det innebär i praktiken att det blir Carl Lundström som betalar hela summan”. Aftonbladet gör samma slutsats idag.

Eftersom Gottfrid Svartholm Warg inte är närvarande och domstolen valt att fortsätta med åtalet utan honom (och därmed också utan advokat Ola Salomonsson som representerar Anakata) innebär det att rättegången blir separerat. Det kommer alltså en senare förhandling mot Gottfrid Svartholm Warg enskilt. Det i sin tur innebär att på grund av det solidariska skadeståndansvaret att vi har två separata rättegångar där skadeståndskraven påverkar varandra. Moment-22 är ju verkligen en bra början för att säkerhetställa rättsäkerheten i Svea hovrätt.

Intressant?


4 svar till “Solidariskt ansvar versus icke solidarisk närvaro”