Straff för att ha sex


Jag har tidigare skrivit om homosexuella (samt bisexuella) mäns möjlighet att ge blod.

Socialstyrelsen tog i tisdags ett beslut att ändra ett livslångt straff till ett års straff för män som har haft sex med annan man.

De nya föreskrifterna betyder att sexuellt riskbeteende – inte sexuell läggning eller grupptillhörighet – ska vara styrande för riskbedömningen för vem som ska få bli blodgivare. En särskild karensregel införs och innebär att personer som har haft ett sexuellt riskbeteende tillfälligt kan stängas av som blodgivare under ett år. Dit räknas bland annat män som har haft sex med män.

Det ser fint och bra ut i pressmeddelandet och det är ett bra steg i rätt riktning, men att likaställa sexuell läggning med riskbeteende är principmässigt fel. Sexuellt riskbeteende finns naturligtvis hos alla sexuella läggningar och även om det skulle vara större i någon viss gruppering ska det inte föranleda en annorlunda hantering.

Gällande individuell bedömning ser det politiskt korrekt och bra ut också, men om man inte har något problem med att individer svarar medvetet fel med sin hälsodeklaration kanske man har ett annat problem som man borde åtgärda istället?


Ett svar till “Straff för att ha sex”