Styrelsens propositioner till höstmötet


pile of documentsJag sitter med i styrelsen och det innebär att jag tillsammans med övriga står bakom propositionerna. Jag tänker dock sammanfatta och kommentera dessa så objektivt som jag kan. För att det bör man kunna göra tycker jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu höstmöte och jag kommer att försöka förklara min syn på alla motioner samt länka till respektive motionstråd. Styrelsens motioner kallas för propositioner och får ofta en särställning under möten. Så också i Piratpartiet. Många kritisera propositionerna av olika anledningar, men ofta så är det mycket mer samarbete bakom propositionerna än någon annan motion. Styrelsen består av individer som är valda av alla medlemmar och de har knappast någon egen agenda annat än att göra det som är bäst för partiet. När vi då ställer oss bakom något så har vi åtminstone försökt att tänka några varv extra utanfrån varje styrelseledamots egna erfarenhet.

Proposition 01: Budget för 2012
Jag kommer att kommentera budgeten tillsammans med verksamhetsplanen i en separat bloggpost, eftersom jag anser att de hör ihop till sådan grad att man inte kan förstå den ena utan den andra.
Proposition 02: Om politiska program
Sammanfattning: Styrelsen föreslår att partiprogrammet ska bestå av två delar, principer och flera sakpolitiska dokument.

Det finns ett antal olika sätt att lösa framställande av partiprogrammet, men det här är det vi tror ger högsta möjliga transparans och genomförbarhet. Det har föreslagits att de sakpolitiska ställningstagandena ska tas fram i en separat redaktionsgrupp och även om det låter som en i teorin bra idé så tycker jag att det lika gärna kan vara de som är valda till styrelsen som får vara den redaktionsgruppen. Det är lättare att organisera, och mycket lättare att se vad som faktiskt görs. Visst innebär det att styrelsen får göra redaktionella ändringar (förkortningar, mindre ändringar av formuleringar, och så vidare) men styrelsen kommer ju alltid att följa andemeningen i ett medlemsmötebeslut.

Proposition 03: Om lokala föreningar
Sammanfattning: Styrelsen föreslår att man genast uppmuntrar skapande av lokala föreningar som har en av medlemsmötet godkänd gemensam stadga samt acceptansregler som likaså är godkända av medlemsmötet.

Förslaget må ses som något stelt, och anpassningsförmågan avsaknas i stort. Därför ser man flera yrkanden som ändrar på formuleringar, struktur samt vilka val som lokala föreningar ska kunna ställa upp i. Det finns många aspekter att ta hänsyn till här, men huvudfrågan är fortfarande att vi ska tillåta och uppmuntra lokala föreningar baserat på den föreslagna modellen.

Proposition 04: Om kandidatlistor inför valet 2014
Sammanfattning: Styrelsen vill redan nu föreslå hur processerna går till gällande euval och lokala val, för att vara ute i rimligt god tid innan vi måste ha fram kandidater till själva listorna.

Jag säger redan här och nu att jag gillar när man själv kan kontrollera hur ett val går till. Condorcet/Schultze uppfyller inte något sådant kontrollkriterium. Läs gärna min kommentar gällande provvalet samt Qeruiems kommentar gällande kontrollenkelhet av just Condorcet/Schultze.

Proposition 05: Om mötesordning som stadgebilaga
Sammanfattning: Styrelsen föreslår att lägga mötesordning som stadgebilaga.

Tidigare har vi i början av varje möte beslutat om en mötesordning baserat på vad mötespresidiet anser ska gälla. Det här ökar tydligheten genom att lägga mötesordningen som bilaga till stadgan. Min största fundering rör sig om man i val alltid borde kunna välja att vakantsätta en post, men det är egentligen inget nytt.

Proposition 06: Verksamhetsplan 2012
Jag kommer att kommentera verksamhetsplanen tillsammans med budgeten i en separat bloggpost, eftersom jag anser att de hör ihop till sådan grad att man inte kan förstå den ena utan den andra.

Nu har jag sagt vad jag tycker. Vad tycker du? Berätta för mig var jag tycker fel.

Uppdatering: Torbjörn Wester (infallsvinkel) har också kommenterat propositionerna.


Ett svar till “Styrelsens propositioner till höstmötet”