Svar till Gonte: 8-teser


Ibland fungerar inte blogg-svar som de ska. Länkning mellan bloggar bör ge upphov till ping så att ens blogg berättar vilka som skrivit om ens artiklar eller länkat till ens blogg. Fast ibland fungerar det inte.

Jag kommenterade 4e oktober om att vissa ville punktifiera lösningar innan någon ordentlig valutvärdering genomförts. Som exempel tog jag Åtta teser för framtiden där 27 pirater föreslår åtta punkter/teser som de hävdar gör partiet fungerande. Gonte svarade dagen efter med Om åtta teser; En punktifiering av framtiden som var ett svar till mig. Nu är det tjugo dagar senare, så det känns som jag är ovanligt sen.

Nåja, bättre sent än aldrig. Jag kommer att sätta min ursprungliga kommentar kursiverat och inom ”citat-tecken”, Gontes svar indraget och därefter kommer min uppföljning.


”Användanden av massor med fina ord, men vad betyder exempelvis strategisk placering gentemot väljaropinionen? Jag tolkar det som man ska göra vettiga vägval för att få röster för vad skulle det annars kunna betyda? För att återansluta till texten, vad är det för realistiskt och konkret med att säga att man ska göra vettiga vägval? Det om något är ju ett luddigt mål som dessutom knuffar över ansvar till någon odefinierbar.”

För mig är inte det här en färdig lösning. Det är en push om att vi måste ta steg i rätt riktning, att vi måste göra vettiga vägval redan nu. Att det inte räcker med att bara fortsätta. Det är en tankeställare, en mål i målskapandet, inte ett färdigt mål.

Vi är helt överens om att arbetet behövs och det är en bra tankeställare. Men det är formulerat som mål och därför finns det risk att det också uppfattas som mål.


”Medlemmarna är det som lägger grunden till vårt arbete och politik. Vi behöver inte ställa upp i fler kommuner och landsting än vi lokalt har engagerande medlemmar som kan ställa upp i valen. Fokusera istället på de lokala aktivisterna, helst genom att skapa engagemang lokalt.”

Nästan rätt. Vi kan inte ställa upp i fler kommuner och landsting än vi har engagerade medlemmar, men vi behöver det. Vi behöver existera som någonting nära våra väljare, vi behöver existera lokalt.

Med det menar jag inte att vi ska ställa upp för uppställandets skull i de lägen vi saknar folk. Men vi behöver en gemensam målsättning att sträva efter och jag tror inte på målet ”där vi råkar ha folk”, utan på att pusha fram mot målet alla landsting och grovt räknat en tredjedel av kommunerna. Det kan bara lyckas genom att fokusera på lokalt engagemang.

Det känns som du likaställer politiskt engagerade medlemmar med kandidater som kan tänka sig sitta på en stol i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under fyra år. Jag ser det som två olika engagemang som nödvändigtvis inte överlappar. Politiskt engagerande medlemmar är vad jag anser behövs för att driva vår politik både lokalt och på riksnivå. Det kan i sin tur skapa kandidater som gör att vi ställer upp i de lokala valen, men det är ett helt separat steg. Jag håller dock med om att vi behöver existera lokalt.


”Jag gillar generellt inte luddiga mål för arbetsgrupper, utan det ska vara klara direktiv. Jag håller heller inte med om att det skulle finnas behov av ett första utkast för att skapa diskussion. Man borde likaväl kunna utgå från befintlig politik för att få in fler synpunkter och bättre transparans än om man skapar ett i princip färdigt förslag som diskussionerna endast marginellt ändrar i. Det man skulle kunna göra är att sammanställa allt detta till ett dokument för publicering på forumet där vidare diskussion tar vid. Gärna i så fall med kort tid på sig att göra denna sammanställning. Kort planeringstid innebär att det påbörjas direkt och förhoppningsvis blir klart.”

Sett till direktiv så ser jag inte problemet du pekar på, just därför att det här inte är gruppens direktiv. Jag skrev under på det här som en fingervisning om vartåt jag vill, inte som en komplett instruktion för hur vi ska nå dit.
När det gäller utkast eller sammanställning, så skulle jag personligen kunna gå med på båda delarna, även om mina egna erfarenheter av partiet är att folk skriker hallå mycket mer efter att det finns ett utkast att kritisera.
I vilket fall är vi uppenbarligen överens om att någon behöver åstadkomma ett diskussionsunderlag, så du och jag är kanske i grunden överens ändå.

Jag tror nog det är mest användningen av programkommission som jag kritiserar. Man kan lika ge ett sammanställningsuppdrag till en befintlig gruppering exempelvis org-gruppen, framtidsklustret eller någon enskild engagerad. Jag håller dock med om att vi i grunden verkar överens.


”Jag håller med om problembelysningen, men inte med slutsatsen. Piratpartiet ”äger” redan Internet, i betydelsen att vi når ut med vår politik på Internet-baserade kanaler, men har problem att nå ut utanför Internet. Vi har alldeles för många aktivister som använder twitter, facebook och bloggar för att bedriva politik och det skapar en svårigheter för tillfälliga Internetanvändare att få en överblick över vår politik och de diskussioner vi anser är viktiga. Det gör det också svårare för andra engagerade medlemmar att skapa sin plats på Internet. Jag kan heller inte minnas när vi någonsin har väckt debatt i våra frågor. Vi är väldigt snabba med att låta andra välja våra stridszoner och vi vinner de flesta av de striderna, men vi är dåliga på att skapa debatt.”

Jag skulle faktiskt vilja påstå att du har fel i sak. Vi äger inte internet, bara vissa begränsade delar.
För visst finns vi närvarande online, men det finns fortfarande för många internetbaserade kanaler där vi inte alls når ut med vår politik. Det finns fortfarande gott om välbesökta diskussionsplatser där ickepirater står oemotsagda i sina felaktiga svar om vad vi står för. Vi finns på internet, men vi äger det inte. Än.
(Sen skulle jag vilja påstå att vi vare sig kan eller vill äga internet, men vi vill sträva mot att äga internet.)

Jag tror först och främst att vi är överens om att man inte kan ”äga” Internet så vi kanske borde sluta att använda sådana ord? Jag känner tyvärr inte till någon sådan kanal så du får gärna upplysa mig om i vilka kanaler Piratpartiet saknar närvaro. Det finns naturligtvis platser, exempelvis Netopia, där piraters åsikter inte är välkomna men jag skulle inte kalla det för diskussionsplatser. Att föra en monolog är inte samma sak som att diskutera.


”Nej och åter nej. Det fungerar med färdiga former när det gäller bakverk, men inte när det gäller människor. Medlemmarna måste få möjlighet och utrymme att organisera sig själv. Det man kan göra är att ge råd och lösningar som kan appliceras på den lokala organisationen. Exempelvis förslaget från styrelsens sekreterare om ”lokala råd” som jag dock enbart har hört rykten om.”

Jo, och åter jo, du verkar dessutom hålla med mig (om jag inte fattar fel).
Det ska inte vare färdig form á la ”vi ska ha ett lokalt råd överallt, även där vi inte har folk att ha i det”.
Det ska vara ett färdigt alternativ, som ger medlemmar möjlighet och utrymme att organisera sig själva.
Den möjligheten existerar egentligen inte idag, råd förekommer visserligen, men det är då ändå en enskild funktionär som ansvarar gentemot övriga organisationen. Det måste till ett alternativ som gör det möjligt, precis som du själv föreslår, att man ger möjliga lösningar.

Jag håller med dig att vi är överens om grundtanken med lokal organisering. Det jag visserligen motsätter mig är att det ska hållas inom partiet. Det är kritiken och förbuden mot lokal organisering som måste tas bort. Det behövs inte ytterligare byråkrati inom partiet. Sedan har jag läst på gällande Lokala råd och jag har svårt att se det som ett alternativ när man pratar lokal organisering. Det verkar vara snarare vara en lösning för bättre medlemsinflytande, men det komplicerar organisationen till en sådan grad att jag misstänker att det kan motverka medlemsinflytandet.


”Här blandar man in något som inte är organisatoriskt, trots att det borde basera sig på organisatoriska teorier. Ett stabilt regelverk kan naturligtvis förändras, oavsett om stadgeändringen slutförs eller ej. Och det har i sin tur inget med stabilitet i organisationen. Det är människor som orsakar instabilitet samt förändring. Min egen åsikt är att förutsägbarhet minskar engagemang och är något man bör undvika i möjligaste mål. Jag kanske lägger andra värderingar i ordet förutsägbarhet än vad författaren avsåg dock.”

Ett stabilt regelverk har faktiskt visst att göra med stabiliteten i en organisation. Du har i och för sig 100% rätt i att det är människor som orsakar instabilitet, men en instabil situation når lättare fram till organisationens kollaps om det kombineras med ett instabilt regelverk.

Vidare är förutsägbarhet ett mångsidigt ord, som är bra eller dåligt beroende på vad som ska vara förutsägbart. System hör över lag till de saker som bör vara förutsägbara.
Ett exempel: En internetbank är ett system. När jag säger åt internetbanken att överföra pengar från mitt till min sambos konto, så förväntar jag mig att pengarna överförs just till min sambo. Det är förutsägbart.
Om den förutsägbarheten saknades, skulle jag överväga att flytta mitt engagemang till en annan bank.
Avsaknad av förutsägbarhet kan alltså även det minska engagemang.
Den avgörande frågan för ordets vinkling är: Vad är det som är förutsägbart?

Jag är för att stadgarnas införs. Jag håller dock inte med på att det på något sätt skapar en stabilitet i organisationen, eller den förutsägbarhet som exempelvis en Internetbank ger. Det finns samma risk för partiets kollaps med både den tidigare stadgan (som vi trots allt överlevt med i fyra år) som i den nya (som vi förhoppningsvis överlever med i åtminstone fyra år till).


”Sammanblandning orsakar förvirring. Jag skulle snarare efterfråga ett partisekretariat som har hand om att utveckla och driva organisationen. Ett välutvecklat partisekretariat skulle då även kunna ta hand om förlaghanteringen samt kanske också en tidning? Piratpartiet är redan en tankesmedja, vi har tillräckligt många drivna aktivister och politiskt engagerande för det. Dock saknas ofta möjligheten att plocka upp idéerna inom partiet och se till att det kommer i rätt kanal. Där kan då ett välfungerande partisekretariat ta hand om ämnet och se till att det kommer rätt.”

Den bild du här ger av ett sekretariat innebär i mina ögon att det är en tankesmedja.
Medan den bild jag generellt har av sekretariat snarare är av en mer administrativ karaktär.
I mångt och mycket är vi nog redan överens, det är bara termer och detaljer vi inte enat oss om.

Jag håller med om att det nog är termer och detaljer vi har svårt att enas kring för jag trodde att jag beskrev sekretariatet som just en administrativ post.


Vi är överens om att arbetet behövs, att lokal organisering bidrar till partiets utveckling samt att vi behöver en grund för framtida politiska arbete. Detaljerna är vi nog inte särskilt överens kring, men det borde i sammanhanget spela mindre roll?


Ett svar till “Svar till Gonte: 8-teser”