SVT Play är en video-on-demand-tjänst


Många gånger har vi hört att Radiotjänst började kräva in Tv-licensavgift för dator och surfplattor med mobiler, eftersom TV4 samt SVT lagt ut hela sitt programinnehåll på nätet. RIKAB hänvisar till lagens förarbeten där det står ”Med TV-program avses ett samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster”. Men hur är det egentligen? Stämmer det att TV4 och SVT uppfyller Regeringens och Riksdagens avsikt när det gäller lagen?

Ett schemalagt programutbud är det som i proposition 2005/06:112 sid 92 definierar Tv-program och ligger därmed till grund för den senare tolkningen om vad som är en Tv-mottagare. Det är också viktigt, enligt samma proposition, att Tv-programmet sänds avsett för att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för alla. Skillnaden mot video-on-demand är alltså något förenklat att man väljer kanal där programpunkterna automatiskt följer på varandra samt att det sker samtidigt för alla samtidiga användare.

TV4 Play har en betalvägg och riktar sig alltså inte mot allmänheten. Det var bara RIKAB och SVT som utan att kontrollera fakta hävdat att TV4 haft ett sådant programutbud riktat till allmänheten som faller under lagen. ”Med tanke på Radiotjänsts och SVT:s nära koppling och samhörighet är ju det lätt att förstå att de delar åsikt om hur licensen ska drivas in” säger TV4:s kommunikationsdirektör Åsa Jamal till Resumé.

För att använda sig av svtplay.se måste man ha Flash Player 10.1 eller senare, och har man inte det så är man körd. Nu har nog de allra flesta Windows-användare flash installerat, men då man också utsätter datorn för större risker när man har flash installerat är det en del som väljer att avinstallera det programmet. Har man en modern webbläsare kan man få youtube i HTML5-läge, det finns också tillägg till vissa webbläsare som slår på det läget, så snart behöver man bara Flash för Facebook-spel samt för SVT Play såklart.

För att få upp motsvarande en Tv-utsändning (om man har Flash installerat) måste man göra på följande vis.

 1. Gå in på svtplay.se
 2. Välj ”Kanaler” i menyn högst upp på sidan
 3. SVT 1 väljs automatisk, men du kan välja annan kanal
 4. När du har valt kanal får du fram programtablån med information om pågående program
 5. Du klickar på bilden för att påbörja uppspelningen
 6. För att få bilden i en egen skärm behöver du göra ett sådant val (finns en knapp i nederkant på bilden)
 7. För att få bilden i helskärms-läge behövder du göra ett sådant val (finns en knapp i nederkant på bilden)

Bortsett från den mycket begränsade kvaliten motsvarar det därifrån det man kan förvänta sig från en Tv-utsändning. Programmen avlöser varandra och följer Tv-tablån samtidigt för alla som använder systemet. Lagen ställer dock inga som helst krav på att kvaliten på Tv-utsändningen ska motsvara Tvn. Det är jättesynd, för när man jämför SVT Play med samma kanal på Tv ser man klar skillnad på kvaliteten. Upplevelsen är mycket sämre om man kollar via SVT Play än via Tv.

Rent knapptryggningsmässigt och användarvänligt har SVT Play långt kvar. Det är enklare att hitta ett youtubeklipp än att börja titta på en kanal via SVT Play. Youtube är ju en video-on-demand-tjänst men är inte SVT Play det också? Min uppfattning är att mängden steg inte alls motsvarar Tvns kanalväljare och att SVT Play snarare är en video-on-demand-tjänst. I propositioner står det ju också att tjänsten ska motsvara rundradion och det gör den ju inte.

När det gäller video-on-demand står det i utredningar och proposition att TV-tjänsten beställ-TV (video on demand) inte omfattas av definitionen av Tv-utsändning eller Tv-vidareutsändning, utan är enskilda program som på begäran av användaren kan sändas när som helst. Regeringen är dock som vanligt dåligt insatt på teknikfrågor och i sin teknikneutralitet-strävan uppkommer massor med tolkningsutrymme som ofta kräver utredningar, exempelvis nedanstående kommitédirektiv.

Som en illustration av två tjänster som i användarens ögon ter sig lika men som faller på var sin sida av definitionsgränsen, kan s.k. beställ-TV (video on demand) och s.k. falsk beställ-TV (near video on demand) nämnas.
Med beställ-TV betecknas en verksamhet där en kund kan beordra att ett visst TV-program sänds till henne eller honom. En sådan tjänst kan inte anses riktad till allmänheten eftersom den som sänder inte utan särskild begäran från mottagarna riktar sändningen till dem. Denna tjänst omfattas inte av radio- och TV-lagen (1996:844).
”Falsk beställ-TV” innebär att samma program sänds ut parallellt med t.ex. 10 minuters tidsförskjutning. Därmed kan en illusion skapas av att det är beställaren som bestämmer när programmet skall börja. Denna tjänst torde dock omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844) eftersom det är den som svarar för utsändningen som bestämmer att ett visst program skall sändas ut till dem som väljer en viss sändningskanal (prop. 1995/96:160 s. 65).

Ur Kommittédirektiv 1997:1997:95 Samordning av lagstiftning för radio, TV och televerksamhet

Regeringen har som avsikt att SVT Play ska räknas för att vara Tv-utsändning, och då blir det ju så. Dock hade jag gärna sett att de faktiskt försökte använda SVT Play innan de bildade sig den uppfattningen.

För mig är lagstiftningen knappast teknikneutral, det är inte tydligt vad riksdagen har haft för avsikt och det skapar stora möjligheter för förvirringar. För mig, som testat, är SVT Play en video-on-demand-tjänst.


6 svar till “SVT Play är en video-on-demand-tjänst”

 1. Om man ser det från en lite annan synvinkel, en betalande användare kan väl tänkas se tillgängligheten till tjänsten via webben som en del av det han betalar för, borde kunden inte då också ha tillgång till tjänsten utanför Sverige, nåt som, formellt förvisso, inte är möjligt med SVT’s nuvarande lösning pga upphovsrättsskäl? Ett fall för KO? Sen kan man undra hur berörda upphovsrättsägare ser på saken, man behöver ju inte vara superhacker precis för att accessa SVT’s kanaler från valfri plats på planeten, ja grabbarna uppe i ISS klarar det nog också, och detta just pga frånvaron av inloggning.

 2. Kommittédirektivet är väl egentligen inte så svårtolkat om man ser det utifrån den tidens förutsättningar. ”Falsk beställ-TV” föreställde man sig innebar att alla de tidsförskjutna versionerna faktiskt sändes ut hela tiden, till skillnad från ”äkta beställ-TV” när det bara sänds på begäran. Alltså samma skilnad som mellan ”VoD” och ”IP broadcast/multicast” i ett senare förarbete. Radiotjänst, SVT, regeringen m.fl. försöker (tyvärr med framgång) låta bli att kännas vid vad man tidigare har varit överens om. Hur ”falsk beställ-TV” skulle kunna fungera i praktiken utom för ett mycket begränsat kanalutbud är ju något man kan fråga sig. SVT Play går väl i en unik ström för varje användare, åtminstone i de perifera delarna av distributionsnätet. Något annat stöds väl inte av en normal internetuppkoppling?

  • SVT Play går i en unik ström till varje enskild Flash-klient, hela vägen från servern (alltså genom hela det publika distributionsnätet). Det skulle gå att använda multicast som lagstiftaren pratat om, men mig veterligen finns det ingen sådan tjänst i dagsläget.

 3. Regeringen skulle enkelt kunna lösa problemet så gott som omedelbart genom att helt enkelt förbjuda SVT att direktsända på webben. Det bör de ha makt att göra, särskilt som SVT – i strid med de överenskommelser som man har med regeringen – underlät att meddela dem innan man började webbsändningarna. Om SVT tvingas lägga ner sina webbsändningar kommer visserligen Radiotjänst att framhärda i att datorn ändå är en tv – detta med hänvisning till det falska påståendet att det finns andra programföretag som webbsänder. Förhoppningsvis ser dock domstolarna annorlunda på ett upphörande av SVT:s webbsändningar.

  • Att förbjuda SVT att sända på webben låter kontraproduktivt och som du säger så hindrar det inte Radiotjänst att fortsätta med sin regelvidriga tolkning.

   • Inte kontraproduktivt i förhållande till att bekämpa Radiotjänst, som jag ser det. Men, visst, en betalvägg skulle fungera lika bra. Jag tror det skulle vara mycket svårt för domstolarna att vidhålla att datorn är en tv om man redan måste ha betalat tv-avgift och dessutom logga in sig för att kunna se SVT på webben. Och att införa betalvägg är något som regeringen kan göra i morgon dag (eller åtminstone vid nästa regeringssammanträde); den befogenheten har de. Sen är det visserligen inte troligt att de kommer att göra det, men genom att ställa kravet belyser vi var makten över frågan egentligen ligger.