Tack alla vänner och bekanta för kryssen


heart

”Kryssa Emil Isberg till Riksdagen, Landstingsfullmäktige samt Kommunfullmäktige. Med min ideella bakgrund, livserfarenhet och åsikter kommer jag göra ett bra jobb som ledamot, men oavsett kommer jag fortsätta att kämpa för att alla ska ha rätt till kultur samt kulturutbyte, övervakningsamhället tillintetgörs, att det ska bli lättare att uppfinna samt naturligtvis att den enskildes integritet stärks.” – Rösta på Piratpartiet, Kryssa Emil Isberg

Helt utan någon egentlig personvalskampanj fick jag personröster och det är jag otroligt tacksam för. Det får mig att fundera på vad resultatet hade blivit om jag hade lagt resurser på att ta fram affischer och annat material istället för att lägga pengar på Piratpartiets generella kampanjer. Skulle min egoism kunna bidra till att Piratpartiet får fler röster, eller blir det snarare att jag stjäl röster från andra duktiga kandidater? Jag ångrar inte att jag undvikit någon större personvalskampanj, men det är intressant att fundera över den möjliga påverkan.

Bengt Jonsson har lagt värdefull tid på att sammanställa alla personkryss för Piratpartiets riksdagsval. Notera att om Piratpartiet hade kommit in i riksdagen hade endast positionen på de kandidater som fått stöd av över 8% av Piratpartiets väljare påverkats. Alla kandidater som fått mindre än 8% hade haft kvar sin listposition. Dock kom Piratpartiet inte in i riksdagen och det är bara en intressant sifferexercis.

Man kan naturligtvis göra roliga slutsatser baserat på resultatet bland annat att Piratpartiet är mer jämlikt än Piratpartiets väljare (baserat på att män i större utsträckning än kvinnor fick fler personröster än vad deras listposition medger), men jag tycker inte att man ska värdesätta sådana slutsatser. Det behöver inte vara sant även om det är statistiskt säkerställt.

Jag fick 67 röster till riksdagen i distrikt Öst (och 2 röster utanför distrikt Öst), och det innebär att min listposition förbättrades 7 positioner baserat på antalet kryss. Det är inget som är särskilt förvånande för mig eftersom jag är en mycket utåtriktad person som inte riktigt trivs med att hänga på forum. Jag har mycket lättare för att både diskutera och agera i tal helt enkelt. När riksdagskandidaterna togs fram i premiärvalet är det möjligt att det gjordes en omedveten viktning på Internet-egenskaper. Frågan är om det är en bra viktning eller hur man annars kan undvika det framöver? Frågan är också om det påverkar även valet till styrelse och liknande förtroendeposter?

Till landstingsfullmäktige i Västmanland fick jag 77 personröster, och det innebär faktiskt att jag hamnar på en fortfarande hedrande tredjeplacering efter de mycket duktiga Anders Lindbäck och Hanna Dönsberg. Och till Västerås kommunfullmäktige fick jag 36 personröster precis som Simon Lindgren och det motsvarar en fin tredjeplats.

Jag tycker att valkampanjandet har varit jättekul och mycket lärorikt. Personligen värdesätter jag varje enskilt kryss som jag har fått men jag ska försöka att inte låta det hela gå mig åt huvudet. Tack för förtroendet alla som har valt att kryssa mig. Det viktiga var och är att stödja Piratpartiet, men jag gillar det fortfarande massor.


Ett svar till “Tack alla vänner och bekanta för kryssen”