Etikett: föreningsliv

  • Kvotering i förhållanden till Diskrimineringslagen

    Jag snubblade över en åsikt om att kvotering är olagligt och kunde inte låta bli att besvara frågeställningen. Som alltid finns det gråzoner i lagstiftningen, negativ särbehandling är förbjudet och positiv särbehandling är tillåtet i vissa avseenden. Svårigheten är vad som skiljer särbehandling från särbehandling? Kvotering är en form av just särbehandling. Diskriminering är när…