Etikett: island

  • Island stödjer pressfrihet och modern journalistik

    ”IMMI has passed! The Icelandic government unanimously supports press freedoms and will put IMMI into law!” – wikileaks Icelandic Modern Media Initiative (IMMI) innebär principiellt en ökad informationsfrihet, ökad skydd för anonyma tips, ökat källskydd för journalister, skyddad kommunikation för journalister, ökat ansvarsfrihet för Internetleverantörer, begränsat ansvar vid återpubliceringar (exempelvis över Internet), ökad skydd för…