Island stödjer pressfrihet och modern journalistik


”IMMI has passed! The Icelandic government unanimously supports press freedoms and will put IMMI into law!” – wikileaks

Icelandic Modern Media Initiative (IMMI) innebär principiellt en ökad informationsfrihet, ökad skydd för anonyma tips, ökat källskydd för journalister, skyddad kommunikation för journalister, ökat ansvarsfrihet för Internetleverantörer, begränsat ansvar vid återpubliceringar (exempelvis över Internet), ökad skydd för att rättsprocessen används för att begränsa informationsfriheten.

Nu är det lite osäkert hur förslaget faktiskt kommer att se när det blir lag, men dagens beslut är ett mycket stort steg åt rätt håll. I Sverige går vi åt ett helt annat håll med exempel att FRA gärna avlyssnar vem som helst, att domstolar dömer Internetleverantör för ansvar över vad som går genom deras förbindelser, att anonyma tips inte tillåts att vara anonyma, terroristlagstiftning som innebär att vem som helst kan försvinna och så vidare. Vi följer snarare USA i deras väg mot Övervakningssamhället.

Jag undrar när svenska tidningar flyttar sin kommunikation till Island för att kunna säkerställa pressfriheten och källors anonymitet.

Intressant?

Det här är ett snabbt fem-minuts-inlägg och jag kommer att fylla på med länkar till relevant information senare. Tipsa gärna om relevant information om du har.

Andra bloggar som täckt nyheten: Rick Falkvinge, Full Mental Straightjacket, Mediavärlden, Journalisten


Ett svar till “Island stödjer pressfrihet och modern journalistik”